Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trương Đăng Khoa2012102002DC240129/07/2002NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2401Máy Điện Nguyễn Đoàn Phong700
2DC2401Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp Nguyễn Đoàn Phong1600
3DC2401Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương700
4DC2401Điện Tử Công Suất Nguyễn Văn Dương720
5CT-DC-QT24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An5200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
208h55 14/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
307h00 15/02/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
408h55 15/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
507h00 16/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
607h00 17/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
708h55 17/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
807h00 21/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
908h55 21/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán ...
1007h00 22/02/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
1108h55 22/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 1. Các phần tử ...
1207h00 23/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1307h00 24/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.4. Mạch điều khiển ...Hoàng Mạnh Tiến (2t, false)
Lê Phi Trọng (2t, false)
1408h55 24/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1507h00 28/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1608h55 28/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tín ...
1707h00 01/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
1808h55 01/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.6. Mạch điều khiển ...
1907h00 02/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2007h00 03/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.1. Chỉnh lưu 1 pha ...Vũ Minh Quân (2t, false)
2108h55 03/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2207h00 07/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2308h55 07/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số ...
2407h00 08/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
2508h55 08/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
2607h00 09/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2707h00 10/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...
2808h55 10/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2907h00 14/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3008h55 14/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2 ...Nguyễn Xuân Quang (3t, false)
3107h00 15/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
3208h55 15/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.4. Chỉnh lưu cầu kh ...
3307h00 16/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3407h00 17/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh l ...
3508h55 17/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3607h00 21/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3708h55 21/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tí ...Vũ Minh Quân (3t, false)
3807h00 22/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
3908h55 22/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...
4007h00 23/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4107h00 24/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
4208h55 24/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4307h00 28/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4408h55 28/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.4. Các tiêu chuẩn ổ ...
4507h00 29/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
4608h55 29/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Nguyễn Xuân Quang (2t, false)
4707h00 30/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4807h00 31/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...
4908h55 31/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5007h00 04/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5108h55 04/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3 Làm ...Vũ Minh Quân (3t, false)
5207h00 05/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
5308h55 05/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
5407h00 06/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5507h00 07/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.7. Chỉnh lưu cầu 3 ...
5608h55 07/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5707h00 11/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5808h55 11/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
5907h00 12/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
6008h55 12/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
6107h00 13/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6207h00 14/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 3. Băm áp 1 ch ...
6308h55 14/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6407h00 15/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6507h00 18/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6608h55 18/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 4. Khảo sát ch ...
6707h00 19/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
6808h55 19/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.3. Băm áp hỗn hợp B ...
6907h00 20/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7007h00 21/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...
7108h55 21/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
7207h00 22/04/2022C1023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7307h00 25/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7408h55 25/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lư ...
7507h00 26/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
7608h55 26/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...
7707h00 27/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7807h00 28/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
7907h00 29/04/2022C1043DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8007h00 02/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8108h55 02/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
8207h00 03/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
8308h55 03/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 5. Biến tần 5. ...
8407h00 04/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8507h00 05/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.3. Biến tần 1 pha d ...
8608h55 06/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.3. Khảo sát chất lư ...
8707h00 09/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8808h55 09/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
8907h00 10/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
9008h55 10/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...
9107h00 11/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9207h00 12/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
9307h00 13/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9408h55 13/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 5. Tổng hợp hệ ...
9507h00 16/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9608h55 16/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.3. Hệ thống điều kh ...
9707h00 17/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
9808h55 17/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.5. Biến tần cầu 3 p ...
9907h00 18/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10007h00 19/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.6. Biến tần cầu 3 p ...
10107h00 20/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10208h55 20/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thốn ...
10307h00 23/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10408h55 23/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 Làm ...
10507h00 24/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
10608h55 24/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Trương Đăng Khoa (2t, false)
10707h00 25/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10807h00 26/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 6. Ghé ...
10907h00 27/05/2022C3024DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...
11013h55 27/05/2022c1042DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong