Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Mạnh Tiến2012102006DC240111/07/2002NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2401Máy Điện Nguyễn Đoàn Phong700
2DC2401Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp Nguyễn Đoàn Phong1600
3DC2401Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương700
4CT-DC-QT24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An5200
5DC2401Điện Tử Công Suất Nguyễn Văn Dương720
6DL-QT24Bơi Lội Phạm Thị Hường4500

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
208h55 14/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
307h00 15/02/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
408h55 15/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
507h00 16/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
607h00 17/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
708h55 17/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
807h00 21/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
908h55 21/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán ...
1007h00 22/02/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
1108h55 22/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 1. Các phần tử ...
1207h00 23/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1307h00 24/02/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.4. Mạch điều khiển ...Hoàng Mạnh Tiến (2t, false)
Lê Phi Trọng (2t, false)
1408h55 24/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1507h00 28/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1608h55 28/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tín ...
1707h00 01/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
1808h55 01/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.6. Mạch điều khiển ...
1907h00 02/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2007h00 03/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.1. Chỉnh lưu 1 pha ...Vũ Minh Quân (2t, false)
2108h55 03/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2207h00 07/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2308h55 07/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số ...
2407h00 08/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
2508h55 08/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
2607h00 09/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2707h00 10/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...
2808h55 10/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2907h00 14/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3008h55 14/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2 ...Nguyễn Xuân Quang (3t, false)
3107h00 15/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
3208h55 15/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.4. Chỉnh lưu cầu kh ...
3307h00 16/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3407h00 17/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh l ...
3508h55 17/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3607h00 21/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3708h55 21/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tí ...Vũ Minh Quân (3t, false)
3807h00 22/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
3908h55 22/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...
4007h00 23/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4113h55 23/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
4207h00 24/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
4308h55 24/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4407h00 28/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4508h55 28/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.4. Các tiêu chuẩn ổ ...
4607h00 29/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
4708h55 29/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Nguyễn Xuân Quang (2t, false)
4807h00 30/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4913h55 30/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
5007h00 31/03/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...
5108h55 31/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5207h00 04/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5308h55 04/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3 Làm ...Vũ Minh Quân (3t, false)
5407h00 05/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
5508h55 05/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
5607h00 06/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5713h55 06/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
5807h00 07/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.7. Chỉnh lưu cầu 3 ...
5908h55 07/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6007h00 11/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6108h55 11/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
6207h00 12/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
6308h55 12/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
6407h00 13/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6513h55 13/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
6607h00 14/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 3. Băm áp 1 ch ...
6708h55 14/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6807h00 15/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6907h00 18/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7008h55 18/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 4. Khảo sát ch ...
7107h00 19/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
7208h55 19/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.3. Băm áp hỗn hợp B ...
7307h00 20/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7413h55 20/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
7507h00 21/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...
7608h55 21/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
7707h00 22/04/2022C1023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7807h00 25/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7908h55 25/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lư ...
8007h00 26/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
8108h55 26/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...
8207h00 27/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8313h55 27/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
8407h00 28/04/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
8507h00 29/04/2022C1043DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8607h00 02/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8708h55 02/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
8807h00 03/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
8908h55 03/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 5. Biến tần 5. ...
9007h00 04/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9113h55 04/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
9207h00 05/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.3. Biến tần 1 pha d ...
9308h55 06/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.3. Khảo sát chất lư ...
9407h00 09/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9508h55 09/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
9607h00 10/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
9708h55 10/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...
9807h00 11/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9913h55 11/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
10007h00 12/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
10107h00 13/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10208h55 13/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 5. Tổng hợp hệ ...
10307h00 16/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10408h55 16/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.3. Hệ thống điều kh ...
10507h00 17/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
10608h55 17/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.5. Biến tần cầu 3 p ...
10707h00 18/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10813h55 18/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
10907h00 19/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.6. Biến tần cầu 3 p ...
11007h00 20/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
11108h55 20/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thốn ...
11207h00 23/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
11308h55 23/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 Làm ...
11407h00 24/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong
11508h55 24/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Trương Đăng Khoa (2t, false)
11607h00 25/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
11713h55 25/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
11807h00 26/05/2022C3022DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 6. Ghé ...
11907h00 27/05/2022C3024DC2401
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...
12013h55 27/05/2022c1042DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn Phong