Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lưu Hoàng Gia Bảo1812104004XD2201D07/06/2000NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyXây Dựng Dân Dụng & Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Hương2830
2MOS32032-1Cơ học kết cấu P2 Bùi Ngọc Dung1000
3XD21-XD22Kiến Trúc Dân Dụng Chu Anh Tú700
4XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1 Ngô Đức Dũng800
5XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường4800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 02/03/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
307h00 04/03/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
408h55 04/03/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
507h00 05/03/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngLưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Phạm Thu Hà (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Trần Phương Nam (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trịnh Thị Thuận (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
609h50 05/03/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
707h00 06/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
808h55 06/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
907h00 08/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1008h55 08/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1107h00 09/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
1209h50 09/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1307h00 10/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1407h00 13/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
1508h55 13/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
1607h00 15/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1708h55 15/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1807h00 16/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
1909h50 16/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức DũngBài 8: nghe hiểu Bài ...Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Bùi Duy Hiệp (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2007h00 17/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
2107h00 20/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
2208h55 20/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
2307h00 22/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
2408h55 22/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
2507h00 23/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngPhạm Song Hai (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
2609h50 23/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
2707h00 24/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
2807h00 27/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
2908h55 27/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
3007h00 29/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3108h55 29/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3207h00 30/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
3309h50 30/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3407h00 01/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
3507h00 04/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
3608h55 04/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
3707h00 06/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3808h55 06/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3907h00 07/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
4009h50 07/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4107h00 08/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4207h00 11/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
4308h55 11/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
4407h00 13/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4508h55 13/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4607h00 14/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (3t, false)
4709h50 14/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4807h00 15/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4907h00 18/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
5008h55 18/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
5107h00 20/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5208h55 20/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5307h00 21/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
5409h50 21/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5507h00 22/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
5607h00 25/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
5708h55 25/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
5807h00 27/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5908h55 27/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6007h00 28/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6109h50 28/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
6207h00 29/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
6307h00 01/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6408h55 01/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
6507h00 03/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
6608h55 03/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6707h00 04/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6809h50 04/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
6907h00 05/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
7007h00 08/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7108h55 08/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
7207h00 10/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
7308h55 10/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7407h00 11/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7509h50 11/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
7607h00 12/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
7707h00 15/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7808h55 15/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
7907h00 17/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
8008h55 17/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8107h00 18/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8209h50 18/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
8307h00 22/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8408h55 22/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
8507h00 24/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
8608h55 24/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8707h00 25/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8809h50 25/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
8907h00 29/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9008h55 29/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
9107h00 01/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
9208h55 01/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9307h00 02/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9409h50 02/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
9507h00 06/07/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9608h55 06/07/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
9707h00 08/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
9808h55 08/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9907h00 09/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
10009h50 09/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...