Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C01/03/2002NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2401CTruyền Số Liệu Nguyễn Trọng Thể1100
2CT2401CVi Xử Lý Và Lập Trình Assembly Nguyễn Trọng Thể1100
3CT2401CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nguyễn Thị Xuân Hương1160
4CT-DC-QT24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An5200
5CT2401CLập Trình Hướng Đối Tượng Phùng Anh Tuấn12200
6CT2401CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng11240

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 14/02/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
213h55 15/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...
317h55 15/02/20223CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
413h00 16/02/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...
508h55 17/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
613h55 17/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...
713h00 18/02/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 4: Cấu trúc dữ ...
813h55 21/02/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnGiới thiệu môn học CH ...
913h55 22/02/20223CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
1013h55 22/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.4. Danh sách kiểu n ...
1113h00 23/02/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
1208h55 24/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1313h55 24/02/20223CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
1413h55 24/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.3. Một số phép toán ...Nguyễn Viết Hồng (3t, true)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
1513h00 25/02/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây tổng quát (t ...Nguyễn Viết Hồng (4t, true)
Nguyễn Quang Huy (4t, true)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Đỗ Xuân Toàn (4t, false)
1613h55 28/02/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 2: LỚP ĐỐI TƯỢ ...Nguyễn Viết Hồng (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Đinh Văn Phóng (1t, )
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Trần Hải Thành (1t, )
1713h55 01/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 7: CẤU TRÚC DỮ ...
1813h00 02/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Nguyễn Viết Hồng (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, true)
Đào Anh Ngọc (4t, true)
Vũ Tiến Tâm (4t, true)
Đỗ Xuân Toàn (4t, true)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
1908h55 03/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2013h55 03/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...
2113h00 04/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
2213h55 07/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn2.4. Hàm, hàm bạn, lớ ...
2313h55 08/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐánh giá 1 8 CHƯƠNG 8 ...
2413h00 09/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
2508h55 10/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2613h55 10/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. Một số giải thuậ ...
2713h00 11/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
2813h55 14/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 1 ...
2913h55 15/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 9: THUẬT TOÁN ...
3013h00 16/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.1.2. Kiến trúc tron ...Trịnh Hoàng Anh (4t, false)
Nguyễn Viết Hồng (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Đinh Văn Phóng (4t, false)
Vũ Tiến Tâm (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
3108h55 17/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3213h55 17/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.4. Cây nhị phân tìm ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
3313h00 18/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
3413h55 21/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 3: ĐA NĂNG HÓA ...Nguyễn Quang Huy (3t, true)
Nguyễn Viết Hồng (3t, true)
3513h55 22/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.6. Cây nhị phân tìm ...Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, true)
3613h00 23/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Nguyễn Viết Hồng (4t, true)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
3708h55 24/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3813h55 24/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngHàm băm Đánh giá 1 ...Nguyễn Viết Hồng (3t, true)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
3913h00 25/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành, đánh giá 2 ...Nguyễn Viết Thái (4t, false)
Nguyễn Viết Hồng (4t, true)
4013h55 28/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn3.5. Đa năng hóa toán ...Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
4113h00 29/03/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
4213h00 30/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Nguyễn Viết Thái (4t, false)
Vũ Tiến Tâm (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
4308h55 31/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4413h00 31/03/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
4513h00 01/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
4613h55 04/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn3.6. Đa năng hóa toán ...Nguyễn Quang Huy (3t, true)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
4713h00 05/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
4813h00 06/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.3. Phân tích một ...Nguyễn Viết Thái (4t, false)
4908h55 07/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5013h00 07/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
5113h00 08/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
5213h55 11/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
5313h00 12/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
5413h00 13/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.4. Phân tích một ...Nguyễn Viết Thái (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
5508h55 14/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5613h00 14/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
5713h00 15/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
5813h55 18/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 2 ĐG1: Đa n ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
5913h00 19/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
6013h00 20/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.5. Phân tích một ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
6108h55 21/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6213h00 21/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
6313h00 22/04/2022A1014CT2401C
Truyền Số Liệu
Nguyễn Trọng Thể
6413h55 25/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 4: TÍNH KẾ THỪ ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
6513h00 26/04/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
6613h00 27/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 4: Thiết kế hư ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
6713h00 28/04/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
6813h00 29/04/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
6913h55 02/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
7013h00 03/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
7113h00 04/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.2. Thiết kế kiến tr ...Nguyễn Viết Thái (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Trần Hải Thành (4t, true)
7213h00 05/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
7313h00 06/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
7413h55 09/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn4.2.5. Các Constructo ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
7513h00 10/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
7613h00 11/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.3. Thiết kế một ca ...Nguyễn Viết Hồng (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Vũ Tiến Tâm (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
7713h00 12/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
7813h00 13/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
7913h55 16/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 3 ĐG2: Mối ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8013h00 17/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
8113h00 18/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.4. Thiết kế một lớp ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (4t, false)
8213h00 19/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
8313h00 20/05/2022A1014CT2401C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Nguyễn Trọng Thể
8407h00 23/05/2022G4035CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
8513h55 23/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 5: TÍNH ĐA HÌN ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8607h00 24/05/2022PMGV4CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 4 CHƯƠNG 6 ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
8707h00 25/05/2022PMGV5CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn6.3. Phương pháp xây ...
8813h00 25/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Nguyễn Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Viết Thái (4t, false)
8913h55 25/05/2022G4035CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
9007h00 27/05/2022G4034CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn