Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Hữu Cường2112111020CT2501C28/12/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CToán Cao Cấp 3 Hoàng Hải Vân3960
2CT25-PL25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5200
3CT-DL25Bơi Lội Nguyễn Thị Nhung4700
4CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Mai Anh44300
5CT2501CLập Trình C Nâng Cao Nguyễn Thị Xuân Hương37150
6CT2501CToán Rời Rạc Đỗ Văn Chiểu3706

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương I: Dữ liệu kiể ...Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Lê Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t, false)
209h50 14/02/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
307h00 15/02/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 1: Lô-gic và Ứ ...Đỗ Hồng Liên (4t, false)
Phạm Anh Đức (4t, false)
Phạm Trí Đức (4t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (4t, false)
Phạm Văn Cao (4t, false)
407h00 16/02/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
508h55 16/02/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...
609h50 18/02/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...
707h00 21/02/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 1 Mả ...
809h50 21/02/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânTrần Duy An (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Chu Đình Tuân (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Đinh Hữu Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Phượng (1t, false)
907h00 22/02/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy ...Phạm Văn Cao (4t, false)
Phạm Anh Đức (4t, false)
Đỗ Hồng Liên (4t, false)
Phạm Trí Đức (4t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (4t, false)
1007h00 23/02/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1108h55 23/02/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...
1209h50 25/02/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...
1307h00 28/02/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 2: Dữ liệu kiể ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Đinh Hữu Đạt (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Trần Duy An (3t, false)
Đoàn Quốc Anh (3t, true)
Bùi Anh Minh Quân (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Lê Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
1409h50 28/02/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânTrần Duy An (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Đinh Hữu Đạt (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Bùi Anh Minh Quân (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Lê Văn Trường (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
1507h00 01/03/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng ...Phạm Văn Cao (4t, false)
Phạm Anh Đức (4t, false)
Phạm Trí Đức (4t, false)
Đỗ Hồng Liên (4t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (4t, false)
1607h00 02/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1708h55 02/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
1809h50 04/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...
1907h00 07/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 3 : Dữ liệu ki ...Trần Duy An (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, true)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
2009h50 07/03/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânBùi Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
2107h00 08/03/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của ...Phạm Văn Cao (4t, false)
Phạm Anh Đức (4t, false)
Phạm Trí Đức (4t, false)
Đỗ Hồng Liên (4t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (4t, false)
2207h00 09/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2308h55 09/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...
2409h50 11/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...
2507h00 14/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 02: thự ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (3t, true)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Lê Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
2609h50 14/03/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânTrần Duy An (2t, true)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, true)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
2707h00 15/03/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễ ...
2807h00 16/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2908h55 16/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...
3009h50 18/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSkill Round up Progre ...
3107h00 21/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5. Cấu trúc tự t ...Trần Duy An (3t, false)
Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, true)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
3209h50 21/03/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐoàn Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (2t, true)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
3307h00 22/03/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 2. Lý thuyết đ ...
3407h00 23/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3508h55 23/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 1 (cont ...
3607h55 24/03/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
3709h50 25/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...
3807h00 28/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5.4. Danh sách liên ...Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Thị Phượng (3t, true)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
3909h50 28/03/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
4007h00 29/03/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2.2 Tìm kiếm theo c ...
4107h00 30/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4208h55 30/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
4307h55 31/03/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4409h50 01/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
4507h00 04/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 03: Thự ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, true)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, true)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
4609h50 04/04/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Đinh Hữu Đạt (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
4707h00 05/04/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.4. Cây và cây khung ...
4807h00 06/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4908h55 06/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
5007h55 07/04/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
5109h50 08/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSkill Round up Unit 4 ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
5207h00 11/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 4 : Hàm và chư ...
5309h50 11/04/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
5407h00 12/04/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.4.3 Các thuật toán ...
5507h00 13/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5608h55 13/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In the Spotli ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
5707h55 14/04/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
5809h50 15/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In the Spotli ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
5907h00 18/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3.Truyền tham số c ...
6009h50 18/04/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânTrần Duy An (2t, false)
Đoàn Quốc Anh (2t, true)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Phạm Vũ Huy (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Đại Minh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Lê Văn Trường (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (1t, false)
Nguyễn Hải Bình (1t, false)
6107h00 19/04/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5.3 Thuật toán Dijs ...
6207h00 20/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6308h55 20/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In the Spotli ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
6407h55 21/04/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
6509h50 22/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSelf-check 4 ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
6607h00 25/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 04: thự ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, true)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Thị Phượng (3t, true)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
6709h50 25/04/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐoàn Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
Vũ Đình Phú (1t, false)
6807h00 26/04/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 3. Lý thuyết ô ...
6907h00 27/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7008h55 27/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
7107h55 28/04/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
7209h50 29/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2 (cont ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
7307h00 02/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.Phạm vi thực hiện ...
7409h50 02/05/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
7507h00 03/05/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.2.2. Ngôn ngữ chính ...
7607h00 04/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7708h55 04/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Hải Bình (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
7807h55 05/05/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
7909h50 06/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
8007h00 09/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương5.2.2. Tệp văn bản 5. ...Trần Duy An (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Thị Phượng (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
8109h50 09/05/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Thị Phượng (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, false)
Đinh Hữu Đạt (2t, false)
8207h00 10/05/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.3. Văn phạm phi ngữ ...
8313h55 10/05/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.3.3. Giản lược các ...
8407h00 11/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8508h55 11/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
8607h55 12/05/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
8709h50 13/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSelf-check 5 ...Phạm Văn Cao (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
8813h55 13/05/2022PMGV4CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Thị Phượng (4t, false)
Trần Duy An (4t, false)
Vũ Bá Quốc Anh (4t, false)
Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Bùi Tuấn Anh (4t, true)
Nguyễn Hải Bình (4t, false)
Phạm Văn Cao (4t, false)
Lưu Đức Đạt (4t, false)
Đinh Hữu Đạt (4t, false)
Phạm Anh Đức (4t, false)
Phạm Trí Đức (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Đỗ Hồng Liên (4t, false)
Vũ Đình Phú (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Đỗ Xuân Thanh (4t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
Lê Văn Trường (4t, false)
8907h00 16/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 6 : Thư viện đ ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Đinh Hữu Đạt (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
9009h50 16/05/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânTrần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Đinh Hữu Đạt (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
9107h00 17/05/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.3.3. Giản lược các ...
9207h00 18/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9308h55 18/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
9407h55 19/05/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
9507h55 19/05/2022C3043CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
9609h50 20/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 3 (cont ...Phạm Văn Cao (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
9713h00 20/05/2022PMGV5CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Trung Đức (5t, false)
Trần Duy An (5t, false)
Vũ Bá Quốc Anh (5t, false)
Phạm Văn Cao (5t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (5t, false)
Lưu Đức Đạt (5t, false)
Đinh Hữu Đạt (5t, false)
Phạm Anh Đức (5t, false)
Phạm Trí Đức (5t, false)
Nguyễn Thế Hải (5t, false)
Đỗ Hồng Liên (5t, false)
Đoàn Duy Linh (5t, false)
Đỗ Xuân Thanh (5t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (5t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (5t, false)
Nguyễn Đức Tùng (5t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (5t, false)
9807h00 23/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 05: thự ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Lê Văn Trường (3t, true)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
Phạm Trí Đức (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
9907h55 23/05/2022C3042CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
10009h50 23/05/2022C3012CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Phạm Anh Đức (2t, false)
Phạm Trí Đức (2t, false)
Đỗ Hồng Liên (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)
10107h00 24/05/2022D3014CT2501C
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.4. Ô-tô-mát đẩy xuố ...Phạm Anh Đức (4t, false)
Phạm Trí Đức (4t, false)
Phạm Văn Cao (4t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (4t, false)
10207h00 25/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10308h55 25/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhRevision (cont) ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
10407h55 26/05/2022BEBOI3CT-DL25
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
10507h55 27/05/2022C3013CT2501C
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Phạm Anh Đức (3t, false)
Đỗ Hồng Liên (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (3t, false)
10609h50 27/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhRevision (cont) ...Phạm Văn Cao (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t, false)
Nguyễn Minh Tuấn (2t, false)