Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Đức Thủy2012301001MT240112/09/2002NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT23-24Hóa Học Môi Trường Nguyễn Thị Cẩm Thu5180
2MT23-24Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung6160
3MT23-24Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối Đặng Chinh Hải5160
4MT23-24Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí Nguyễn Thị Cẩm Thu5250
5MT23-24Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn Nguyễn T Mai Linh590
6MT23-24Quan Trắc Môi Trường Đỗ Văn Tuyên Nguyễn Thị Kim Dung5230
7MT23-24Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh Nguyễn Thị Tươi7200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu Chương 1: Chỉ ...Đặng Thị Thạch Thảo (2t, true)
208h55 14/02/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhChương 1: Những kiến ...
307h00 15/02/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
408h55 15/02/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu Chương 1: Nhữ ...
507h00 16/02/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...
607h00 17/02/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu môn học Hó ...
709h50 17/02/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1: Các nhóm vs ...
807h00 21/02/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungChương 2. Các phương ...
908h55 21/02/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh
1007h00 22/02/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
1108h55 22/02/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung1.5. Thiết bị quan ...
1207h00 23/02/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...
1307h00 24/02/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.1 Cấu trúc, thành p ...
1409h50 24/02/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp theo) ...
1507h00 28/02/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2. Phương pháp phân ...
1608h55 28/02/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhC2.5. Độ thấm 2.6. Đ ...Phạm Đức Thủy (3t, )
1707h00 01/03/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
1808h55 01/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
1907h00 02/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
2007h00 03/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.3. Sự ô nhiễm không ...
2109h50 03/03/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2: Các qt sinh ...
2207h00 07/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.2.Phương pháp phâ ...
2308h55 07/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhCHƯƠNG 4: Thu gom, vậ ...Lê Thu Trang (3t, )
2407h00 08/03/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
2508h55 08/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung Chương 2: Xây dựng c ...
2607h00 09/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
2707h00 10/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.3. Sự ô nhiễm không ...
2809h50 10/03/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp theo) ...Lê Thu Trang (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
Vũ Thị Chầm (2t, )
2907h00 14/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.3. Phương pháp ph ...
3008h55 14/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.1. Phương pháp tiền ...
3107h00 15/03/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
3208h55 15/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2Môi trường không k ...
3307h00 16/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...
3407h00 17/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Một số ảnh hưởn ...
3509h50 17/03/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp theo) ...Phạm Đức Thủy (2t, )
3607h00 21/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.4. Phương pháp sắ ...
3708h55 21/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.2. Phương pháp làm ...
3807h00 22/03/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
3908h55 22/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.3. Môi trường đất ...Phạm Đức Thủy (3t, )
Lê Thu Trang (3t, true)
4007h00 23/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...
4107h00 24/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuBài tập cân bằng vật ...
4209h50 24/03/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo) ...Phạm Đức Thủy (2t, )
4307h00 28/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.4. Phân tích một số ...Phạm Đức Thủy (2t, )
4408h55 28/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.3. Phương pháp phân ...
4507h00 29/03/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
4608h55 29/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.1. Kỹ thuật thực hi ...Phạm Đức Thủy (3t, )
4707h00 30/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...Phạm Đức Thủy (1t, )
4807h00 31/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Hóa học của đá v ...
4909h50 31/03/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo) ...Bùi Thái Dương (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
5007h00 04/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.4. 3. Xác định NO2 ...Phạm Đức Thủy (2t, )
Lã Thái Trung (2t, )
5108h55 04/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.4. Phương pháp chôn ...Phạm Đức Thủy (3t, )
5207h00 05/04/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
5308h55 05/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.1.3. Các phương phá ...Phạm Đức Thủy (3t, )
5407h00 06/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...
5507h00 07/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuHóa học thủy quyển 3. ...
5609h50 07/04/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 4: Sự chuyển h ...Bùi Thái Dương (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
5707h00 11/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
5808h55 11/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh
5907h00 12/04/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
6008h55 12/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.2. Kỹ thuật thực hi ...Phạm Đức Thủy (3t, )
6107h00 13/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
6207h00 14/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.3.1. Tác nhân vô cơ ...
6309h50 14/04/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp theo) ...Phạm Đức Thủy (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
6407h00 18/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.4. 5. Xác định NH3 ...Phạm Đức Thủy (2t, )
Lã Thái Trung (1t, )
6508h55 18/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh6.2. Các công cụ kinh ...Phạm Đức Thủy (3t, )
6607h00 19/04/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
6708h55 19/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.2.3. Bảo quản, vận ...
6807h00 20/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...Phạm Đức Thủy (4t, false)
6907h00 21/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.3. 2. Tác nhân hữu ...Phạm Đức Thủy (3t, false)
7009h50 21/04/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 5: Nước thải v ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
7107h00 25/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phân tích một số ...Phạm Đức Thủy (2t, )
Lã Thái Trung (1t, )
Phạm Văn Tiệp Thắng (1t, )
7208h55 25/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhThực tế môn học ...
7307h00 26/04/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh HảiPhạm Đức Thủy (2t, false)
7408h55 26/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.3. Kỹ thuật thực hi ...Phạm Đức Thủy (3t, )
7507h00 27/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...Phạm Đức Thủy (4t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (1t, )
7607h00 28/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.3. 2. Tác nhân hữu ...Phạm Đức Thủy (3t, false)
Đặng Thị Thạch Thảo (2t, )
Lê Thu Trang (1t, )
7709h50 28/04/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 5(tiế theo) 5. ...
7807h00 29/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.7. Xử lý bụi bằng p ...Phạm Đức Thủy (4t, false)
Đặng Thị Thạch Thảo (1t, )
7907h00 02/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...
8008h55 02/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh
8107h00 03/05/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
8208h55 03/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế ...Phạm Đức Thủy (3t, )
8307h00 04/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu Thực tế môn học (TT) ...Phạm Đức Thủy (4t, false)
8407h00 05/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuBài tập chất lượng nư ...Phạm Đức Thủy (3t, false)
Lê Thu Trang (1t, )
8509h50 05/05/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 5(tiếp theo) 5 ...Bùi Thái Dương (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
8607h00 06/05/2022D2014MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...Phạm Đức Thủy (4t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, )
Lê Thu Trang (4t, )
8707h00 09/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungPhạm Đức Thủy (2t, )
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, )
Lê Thu Trang (2t, )
8808h55 09/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐánh giá 2 ...
8907h00 10/05/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
9007h55 10/05/2022Thực tế - Thủy nguyên 4MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
9108h55 10/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế ...Phạm Đức Thủy (3t, )
9207h00 11/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...Phạm Đức Thủy (4t, false)
9307h00 12/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐộc chất hóa học môi ...Phạm Đức Thủy (3t, false)
9409h50 12/05/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 6: Các pp xủa ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
9514h55 12/05/2022F 204, F2063MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Phạm Đức Thủy (3t, )
9607h00 16/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
9708h55 16/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh
9809h50 16/05/2022F 204 3MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 3: Xác định sắt B ...Phạm Đức Thủy (3t, )
9907h00 17/05/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
10008h55 17/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế ...
10107h00 18/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu4.2. Hiệu ứng hóa sin ...Phạm Đức Thủy (3t, false)
10207h00 18/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
10307h00 19/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu Vòng TH các nguyên t ...Phạm Đức Thủy (3t, false)
Lê Thu Trang (1t, )
10409h50 19/05/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 6(tiếp theo) 6 ...Bùi Thái Dương (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
10509h50 20/05/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiĐG2: 2tiết ...Bùi Thái Dương (2t, )
Phạm Đức Thủy (2t, )
10607h00 23/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 5: Xác định Manga ...
10708h55 23/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh
10809h50 23/05/2022F 204 + F2063MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 7: xác định amon ...
10907h00 24/05/2022C2032MT23-24
Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối
Đặng Chinh Hải
11008h55 24/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2 ...
11107h00 25/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
11207h00 25/05/2022F 204 + F 2063MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 8: Xác định COD ...
11309h50 25/05/2022C2042MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 1 ...Phạm Đức Thủy (2t, )
11407h00 26/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
11509h50 26/05/2022C2042MT23-24
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiĐÃ KẾT THÚC MÔN HỌC ...