Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M10/04/2001NamTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2401C-SWP33021Đồ Án Môn Học Phần Mềm1500
2CT2401CXử Lý Ảnh Đặng Quang Huy1410

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan v ...
207h55 13/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
307h55 20/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
407h55 27/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đỗ Xuân Toàn (3t, true)
Trần Hải Thành (3t, true)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Đào Anh Ngọc (2t, false)
507h55 06/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Lê Duy Quang (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
607h55 13/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
707h55 20/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Đinh Văn Phóng (3t, true)
Lê Duy Quang (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (1t, false)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (1t, false)
Đào Anh Ngọc (1t, false)
807h55 27/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiêp ...) Chương 4: ...
907h55 03/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
1007h55 10/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
1107h55 17/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
1207h55 24/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
1307h55 01/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
1407h55 08/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
1507h55 15/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy