Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Minh Thư2112111007CT2501C14/12/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CPhương Pháp Lập Trình Lương Thanh Nhạn2500
2CT2501CAn Toàn Bảo Mật Thông Tin Nguyễn Như Chiến2500
3CT2501CKỹ Nghệ Phần Mềm Vũ Anh Hùng2930
4CT2501CLập Trình Trên Nền Web Vũ Anh Hùng2630
5CT24-25-ECO3Thương Mại Điện Tử3600
6CT2501CGiáo Dục Công Dân Sinh Viên2500
7CT2501CThương Mại Điện Tử2500
8CT2501CLịch Sử Đảng2500
9CT2501C-CGR33031Đồ Hoạ Máy Tính2500
10CT2501C-PMT32031Phương Pháp Lập Trình2500
11CT2501C-SEN33031Kỹ Nghệ Phần Mềm3000
12CT2501C-SSI33031An Toàn Bảo Mật Thông Tin2500
13CT2501C-WPR33031Lập Trình Trên Nền Web2600
14CT25-MT25-VPH3Lịch Sử Đảng3100
15LGHEP-TH-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên11500
16CT25-MT25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang3100
17CT24-25Thương Mại Điện Tử Đỗ Văn Tuyên3636
18LGHEP-THGiáo Dục Công Dân Sinh Viên Phạm Thị Thanh Huyền11500
19CT2501CĐồ Hoạ Máy Tính Đặng Quang Huy2660

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 14/08/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...
207h00 15/08/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
308h55 15/08/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngGIỚI THIỆU MÔN HỌC Ch ...
407h00 16/08/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
513h00 16/08/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn Tuyên
607h00 17/08/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệ ...
709h50 17/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
813h00 18/08/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu môn học Ch ...Trịnh Hoàng Anh (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Nguyễn Quang Huy (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Nguyễn Viết Thái (3t, )
Cù Văn Tú (3t, )
907h00 19/08/2023B1035CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
1013h00 19/08/2023B1034CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
1107h55 21/08/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.3. Kỹ nghệ phần mềm ...Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Chu Đình Tuân (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
1207h00 22/08/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1308h55 22/08/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngChương 2: Xây dựng tr ...Trần Duy An (3t, false)
1407h00 23/08/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
1513h00 23/08/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn Tuyên1.2.3 Các thành phần ...Nguyễn Viết Thái (2t, )
Bùi Tuấn Anh (2t, )
Nguyễn Hải Bình (2t, )
Vũ Tiến Tâm (2t, )
1607h00 24/08/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Phạm Thành Lâm (3t, true)
Vũ Thị Minh Thư (3t, true)
1709h50 24/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
1813h00 25/08/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênĐánh giá 1: Nhận dạng ...
1907h00 26/08/2023B1035CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
2013h00 26/08/2023B1034CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
2107h55 28/08/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ ...Trần Duy An (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Trần Công Duy (3t, false)
Hoàng Đình Hiệp (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
2207h00 29/08/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2308h55 29/08/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng2.2. Các điều khiển d ...
2407h00 30/08/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
2513h00 30/08/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 2: Mô hình hoạ ...
2607h00 31/08/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t, false)
2709h50 31/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
2813h00 01/09/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 2: Mô hình hoạ ...
2907h00 02/09/2023B1035CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
3013h00 02/09/2023B1034CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
3107h55 04/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
3207h00 05/09/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3308h55 05/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng2.3. Tạo trang Web nh ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Trần Công Duy (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
3407h00 06/09/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
3513h00 06/09/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênBài tập thực hành: Th ...Phạm Vũ Huy (2t, )
Nguyễn Đại Minh (2t, )
3607h00 07/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Phạm Vũ Huy (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
3709h50 07/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
3813h00 08/09/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 3 An ninh tron ...Phạm Thành Lâm (3t, )
3907h00 09/09/2023B1035CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
4013h00 09/09/2023B1034CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
4107h55 11/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Đặc tả hệ thống ...Trần Duy An (3t, false)
Hoàng Đình Hiệp (3t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t, false)
4207h00 12/09/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4308h55 12/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng2.4. Tạo trang Web tì ...Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Vũ Khắc Hoàng (3t, false)
4407h00 13/09/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
4513h00 13/09/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 3 An ninh tron ...Trần Công Duy (2t, )
4607h00 14/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
4709h50 14/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
4813h00 15/09/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 4 Thanh toán đ ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
4907h00 16/09/2023B1035CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
5013h00 16/09/2023B1034CT2501C
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Như Chiến
5107h55 18/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Thiết kế hệ thố ...
5207h00 19/09/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5308h55 19/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 2 ...Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
5407h00 20/09/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
5513h00 20/09/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 4 Thanh toán đ ...Trịnh Hoàng Anh (2t, )
Phạm Văn Cao (2t, )
Nguyễn Đại Minh (2t, )
5607h00 21/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Phạm Văn Cao (3t, false)
5709h50 21/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
5813h00 22/09/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 5 Vấn đề về ph ...Nguyễn Viết Thái (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
5907h55 25/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.6. Thiết kế giao di ...
6007h00 26/09/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6108h55 26/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 2 (tiế ...Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
6207h00 27/09/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
6313h00 27/09/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênChương 5 Vấn đề về ph ...Lưu Đức Đạt (2t, )
Phạm Thành Lâm (2t, )
Trần Hải Thành (2t, )
6407h00 28/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Trần Duy An (3t, true)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, true)
6509h50 28/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
6613h00 29/09/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênBài tập thực hành: Tì ...Trịnh Hoàng Anh (3t, )
6707h55 02/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.2. Phương pháp lập ...Trần Công Duy (3t, false)
6807h00 03/10/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6908h55 03/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐG1: Đánh giá kỹ năng ...
7007h00 04/10/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
7113h00 04/10/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênĐG3: Tìm hiểu các vấn ...Phạm Văn Cao (2t, )
7207h00 05/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...
7309h50 05/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
7413h00 06/10/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênTừ đó đề xuất giải ph ...Nguyễn Đức Tùng (3t, )
Bùi Tuấn Anh (3t, )
Trần Duy An (1t, )
Nguyễn Viết Hồng (3t, )
Phạm Vũ Huy (3t, )
Phạm Thành Lâm (1t, )
7507h55 09/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.4. Lập trình tránh ...
7607h00 10/10/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7708h55 10/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng3.3. Điều khiển Repor ...
7807h00 11/10/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
7913h00 11/10/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênBảo vệ bài tập lớn ...Phạm Văn Cao (2t, )
Cù Văn Tú (2t, )
8007h00 12/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Trần Duy An (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Trần Công Duy (3t, false)
Nguyễn Đại Minh (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
8109h50 12/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
8213h00 13/10/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn Tuyên
8307h55 16/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.6. Một số môi trườn ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
8407h00 17/10/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8508h55 17/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng3.5. In báo cáo theo ...Trần Duy An (3t, false)
Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
8607h00 18/10/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
8713h00 18/10/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn Tuyên
8807h00 19/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Văn Cao (3t, false)
8909h50 19/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9013h00 20/10/2023B1053CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênBảo vệ bài tập lớn (t ...
9107h55 23/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng5.3. Các phương pháp ...Vũ Tiến Tâm (3t, false)
9207h00 24/10/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9308h55 24/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 3 (tiế ...Phạm Thành Lâm (3t, false)
Đoàn Duy Linh (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
9407h00 25/10/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
9513h55 25/10/2023B1052CT24-25
Thương Mại Điện Tử
Đỗ Văn TuyênBảo vệ bài tập lớn, c ...
9607h00 26/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Hoàng Đình Hiệp (3t, true)
9709h50 26/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9807h55 30/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng5.5. Gỡ lỗi 5.6. Kiểm ...Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
9907h00 31/10/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
10008h55 31/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 3 (tiế ...Nguyễn Hải Bình (3t, false)
10107h00 01/11/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
10207h00 02/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Nguyễn Đức Cảnh (3t, true)
10309h50 02/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
10407h55 06/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐánh giá 2 CHƯƠNG 6: ...Trần Duy An (3t, false)
Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
10507h00 07/11/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
10608h55 07/11/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngChương 4: Phương pháp ...
10707h00 08/11/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
10807h00 09/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Phạm Thành Lâm (3t, false)
Phạm Vũ Huy (3t, false)
Nguyễn Đại Minh (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
10909h50 09/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
11007h55 13/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng6.3. Lập kế hoạch dự ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Chu Đình Tuân (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
11107h00 14/11/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
11208h55 14/11/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 4 ...Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
11307h00 15/11/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
11407h00 16/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Trần Duy An (3t, false)
11509h50 16/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
11607h55 20/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng6.5. Quản lý rủi ro 6 ...
11707h00 21/11/2023B1052CT25-MT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
11808h55 21/11/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 4 (tiế ...
11907h00 22/11/2023B1053CT2501C
Phương Pháp Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
12007h00 23/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...
12109h50 23/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
12207h55 27/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng6.7. Mô hình trưởng t ...