Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thanh Mai2112401004QT2501K01/04/2001NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA24T-QT25Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan6460
2QT25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5800
3QT25Nguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Mai Linh5960
4QT25Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5900
5QT25K-PL25Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3600
6QT25K-PL25Tin Học Đại Cương 2 Phùng Anh Tuấn3554

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 Bản chất và ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
209h50 14/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
307h00 15/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
409h50 15/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
507h00 16/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
613h55 16/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
707h55 17/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 4: Microsoft O ...
807h00 21/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
909h50 21/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1007h00 22/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
1109h50 22/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1207h00 23/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
1313h55 23/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1407h55 24/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.2. Quản lý bảng tín ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
1507h00 28/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
1609h50 28/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1707h00 01/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
1809h50 01/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1907h00 02/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
2013h55 02/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2107h55 03/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.3. Định dạng và in ...Vũ Quỳnh Anh (2t, true)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Bích (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, true)
2207h00 07/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
2309h50 07/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2407h00 08/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
2509h50 08/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2607h00 09/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
2713h55 09/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2807h55 10/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Lương Kỳ Duyên (2t, true)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
2907h00 14/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
3009h50 14/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3107h00 15/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
3209h50 15/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3307h00 16/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Dương Thu Phương (1t, )
Nguyễn Minh Quân (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Lê Thị Minh Trang (1t, )
3413h55 16/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3507h55 17/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5. Các hàm trong Ex ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
3613h55 18/03/2022Sân vận động3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3707h00 21/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
3809h50 21/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (2t, false)
3907h00 22/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
4009h50 22/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4107h00 23/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
4213h55 23/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4307h55 24/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
4407h00 28/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
4509h50 28/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Trần Hải Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
4607h00 29/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
4709h50 29/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4807h00 30/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Nhật Minh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
4913h55 30/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5007h55 31/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.4. Hàm tìm kiếm H ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, true)
5107h00 04/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
5209h50 04/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
5307h00 05/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
5409h50 05/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5507h00 06/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
5613h55 06/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5707h55 07/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.5. Hàm tính toán ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
5813h55 08/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5907h00 11/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
6009h50 11/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6107h00 12/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6209h50 12/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6307h00 13/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6413h55 13/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6507h55 14/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (1t, )
Trần Minh Tâm (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t, )
6613h55 15/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6707h00 18/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6809h50 18/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6907h00 19/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 6: PHƯƠNG. PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7009h50 19/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7107h00 20/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7213h55 20/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7307h55 21/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.6. Sắp xếp và lọc d ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
7413h55 22/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7509h50 25/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thu Hiền (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
7609h50 26/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7707h00 27/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Trần Văn Khải (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7813h55 27/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7907h55 28/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.7. Thống kê dữ liệu ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
8009h50 02/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8109h50 03/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8207h00 04/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 6. TỔNG CUNG V ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8307h55 05/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.8. Biểu đồ và hình ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
8409h50 09/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
8509h50 10/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8607h00 11/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7. LẠM PHÁT - ...Trần Văn Khải (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trương Dịu Hương (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
8707h55 12/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 6: Microsoft O ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
8809h50 16/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
8909h50 17/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9007h00 18/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp 7.3. ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
9107h55 19/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.3. Chèn hình ảnh và ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
9209h50 23/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
9307h00 24/05/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 7. SỔ KT VÀ HÌ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
9409h50 24/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9507h00 25/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Cán cân thanh to ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
9607h55 26/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.6. Hoàn thiện bản t ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)