Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thị Thảo2112401021QT2501K10/09/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA24T-QT25Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan6430
2QT25Nguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Mai Linh5900
3QT25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5800
4QT25Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5920
5QT25K-PL25Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3600
6QT25K-PL25Tin Học Đại Cương 2 Phùng Anh Tuấn3506
7QT25K-PL25Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai3316

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 Bản chất và ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
209h50 14/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
307h00 15/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
409h50 15/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
507h00 16/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
613h55 16/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
707h55 17/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 4: Microsoft O ...
809h50 17/02/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiIntroduction Unit 1: ...Lương Kỳ Duyên (1t, )
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Lê Thanh Mai (1t, )
Nguyễn Hà Thu (1t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (1t, )
908h55 18/02/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1: The real you ...Lê Thanh Mai (1t, )
Trương Kiều Oanh (1t, )
Phạm Quang Thắng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
1007h00 21/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
1109h50 21/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1207h00 22/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
1309h50 22/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1407h00 23/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
1513h55 23/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1607h55 24/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.2. Quản lý bảng tín ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
1709h50 24/02/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1: The real you ...
1808h55 25/02/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1: The real you ...Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Lê Thanh Mai (3t, )
1907h00 28/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
2009h50 28/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2107h00 01/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
2209h50 01/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2307h00 02/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
2413h55 02/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2507h55 03/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.3. Định dạng và in ...Vũ Quỳnh Anh (2t, true)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Bích (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, true)
2609h50 03/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 1 + Get re ...
2708h55 04/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...
2807h00 07/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
2909h50 07/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3007h00 08/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
3109h50 08/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3207h00 09/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
3313h55 09/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3407h55 10/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Lương Kỳ Duyên (2t, true)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
3509h50 10/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...
3608h55 11/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Ngô Công Bách (1t, )
Nguyễn Thu Hiền (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
3707h00 14/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
3809h50 14/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3907h00 15/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
4009h50 15/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4107h00 16/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Dương Thu Phương (1t, )
Nguyễn Minh Quân (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Lê Thị Minh Trang (1t, )
4213h55 16/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4307h55 17/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5. Các hàm trong Ex ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
4409h50 17/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Bàng Thị Phương Hảo (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
4508h55 18/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 2 + Langua ...
4613h55 18/03/2022Sân vận động3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4707h00 21/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
4809h50 21/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (2t, false)
4907h00 22/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
5009h50 22/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5107h00 23/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
5213h55 23/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5307h55 24/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
5409h50 24/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiProgress test 1 corre ...Trần Hải Anh (1t, )
Nguyễn Phương Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Nguyễn Vũ Hà (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Thị Thùy Trang (1t, )
5508h55 25/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...
5607h00 28/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
5709h50 28/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Trần Hải Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
5807h00 29/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
5909h50 29/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6007h00 30/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Nhật Minh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6113h55 30/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6207h55 31/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.4. Hàm tìm kiếm H ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, true)
6309h50 31/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...
6408h55 01/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...
6507h00 04/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6609h50 04/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
6707h00 05/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6809h50 05/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6907h00 06/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7013h55 06/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7107h55 07/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.5. Hàm tính toán ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
7209h50 07/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Vũ Thị Mỹ Hảo (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Hoàng My (1t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Hà Thu (1t, )
Bùi Thị Thùy Trang (1t, )
7308h55 08/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 3 + Langua ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Thị Mai Linh (1t, )
7413h55 08/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7507h00 11/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
7609h50 11/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7707h00 12/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7809h50 12/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7907h00 13/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8013h55 13/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8107h55 14/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (1t, )
Trần Minh Tâm (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t, )
8209h50 14/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 4: In the spotli ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Nguyễn Hà Thu (1t, )
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t, )
8308h55 15/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 4: In the spotli ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
8413h55 15/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8507h00 18/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8609h50 18/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8707h00 19/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 6: PHƯƠNG. PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8809h50 19/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8907h00 20/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
9013h55 20/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9107h55 21/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.6. Sắp xếp và lọc d ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
9209h50 21/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Ngô Công Bách (1t, )
Nguyễn Lương Bằng (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Bàng Thị Phương Hảo (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Bùi Thị Khánh Huyền (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Thị Mai Linh (1t, )
Phạm Văn Mạnh (1t, )
Vũ Trà My (1t, )
Trần Minh Tâm (1t, )
Lê Thị Thảo (1t, )
Phạm Quang Thắng (1t, )
Nguyễn Minh Thư (1t, )
9308h55 22/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 4 + Get re ...
9413h55 22/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9509h50 25/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thu Hiền (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
9609h50 26/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9707h00 27/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Trần Văn Khải (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
9813h55 27/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9907h55 28/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.7. Thống kê dữ liệu ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
10009h50 28/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 4 + Get re ...Lương Kỳ Duyên (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Vũ Trà My (1t, )
Vũ Quỳnh Anh (2t, )
Nguyễn Vũ Hà (1t, )
10108h55 29/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiProgress Test 2 corre ...
10209h50 02/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10309h50 03/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10407h00 04/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 6. TỔNG CUNG V ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
10507h55 05/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.8. Biểu đồ và hình ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
10609h50 05/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 5: Gifts (cont.) ...
10708h55 06/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 5: Gifts (cont.) ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Nguyễn Phương Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
Phạm Văn Mạnh (1t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
10809h50 09/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
10909h50 10/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11007h00 11/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7. LẠM PHÁT - ...Trần Văn Khải (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trương Dịu Hương (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
11107h55 12/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 6: Microsoft O ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
11209h50 12/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 5: Gifts (cont.) ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
11308h55 13/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 5 + Get re ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (3t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (3t, )
11409h50 16/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
11509h50 17/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11607h00 18/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp 7.3. ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
11707h55 19/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.3. Chèn hình ảnh và ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
11809h50 19/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 5 + Get re ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
11908h55 20/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiProgress test 3 corre ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (3t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
Phạm Quang Thắng (1t, )
12009h50 23/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
12107h00 24/05/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 7. SỔ KT VÀ HÌ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
12209h50 24/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12307h00 25/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Cán cân thanh to ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
12407h55 26/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.6. Hoàn thiện bản t ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
12509h50 26/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiRevision (cont.) ...
12608h55 27/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiRevision (cont.) ...