Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Bảo Hân2012402005QT2401N18/09/2002NữTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-QT24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An5200
2DL-QT24Bơi Lội Phạm Thị Hường4500
3QT23K-QT24Kinh Tế Lượng Nguyễn Thị Tình4664
4QT24Anh Văn Chuyên Ngành Nguyễn Thị HuyềnA3000
5QT24Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Cao Thị Thu3100
6QT24N-K-NA23TKinh Tế Quốc Tế Phạm Thị Nga3142
7QT24N-MKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Thúy Hồng1680
8QT24N-KKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh2240

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Lê Việt Anh (2t, true)
208h55 14/02/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
307h00 15/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Tổng quan c ...Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, true)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
408h55 15/02/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
507h00 16/02/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
608h55 16/02/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhGiới thiệu học phần P ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, true)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, true)
Nguyễn Văn Hùng (3t, true)
707h00 17/02/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.3. Chức năng kiểm t ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
808h55 17/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
907h00 18/02/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaGiớithiệuhọcphần Chươ ...Trần Phương Thảo (2t, false)
1007h00 21/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
1108h55 21/02/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
1207h00 22/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
1308h55 22/02/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
1407h00 23/02/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Đối tượng và khá ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
1508h55 23/02/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhĐánh giá 1 Chương 2: ...
1607h00 24/02/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toá ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
1708h55 24/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1807h00 25/02/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga1.1. Tình hình chung ...
1907h00 28/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
2008h55 28/02/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
2107h00 01/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...
2208h55 01/03/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
2307h00 02/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toá ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
2408h55 02/03/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Ôn tập về L ...Hoàng Thị Phương Chinh (3t, true)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, true)
Nguyễn Xuân Huy (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, true)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Trần Phương Trang (3t, true)
Nguyễn Thị Thảo Vân (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, true)
2507h00 03/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Tổ chức kiểm toá ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2608h55 03/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2707h00 04/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 2: TMQT 2.1. K ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Hải Ninh (2t, true)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Phan Thị Thảo (2t, true)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, true)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, true)
Đỗ Vân Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Nguyễn Thị Ngân (2t, true)
2807h00 07/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
2908h55 07/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị ThuVũ Thái Hạ (3t, false)
3007h00 08/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Phạm Bảo Ngọc (2t, true)
3108h55 08/03/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
3207h00 09/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Tổ chức kiểm toá ...Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
3308h55 09/03/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
3407h00 10/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
3508h55 10/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3607h00 11/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga2.2. Một số lý thuyết ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Hải Ninh (2t, true)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
3707h00 14/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Lê Việt Anh (1t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, false)
3808h55 14/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
3907h00 15/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Lê Việt Anh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, true)
4008h55 15/03/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
4107h00 16/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
4208h55 16/03/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Duy Hưng (3t, true)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, true)
4307h00 17/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
4408h55 17/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4507h00 18/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga2.3. Chính sách thươn ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
4607h00 21/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Tô Quang Vinh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
4708h55 21/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
4807h00 22/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
4908h55 22/03/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
5007h00 23/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Trọng yếu 3.3. R ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
5108h55 23/03/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Duy Hưng (3t, true)
Lê Việt Anh (3t, false)
Vũ Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
5213h55 23/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
5307h00 24/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.3. Rủi ro 3.4. Cơ s ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
5408h55 24/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5507h00 25/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga2.5. Thuế quan nhập k ...Vũ Thị Điểm (2t, true)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (2t, true)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Đỗ Vân Anh (2t, true)
5607h00 28/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Kế toán bất ...Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
5708h55 28/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
5807h00 29/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp Chương ...Nguyễn Bá Hoàng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, true)
5908h55 29/03/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
6007h00 30/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.4. Cơ sở dẫn liệu 3 ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
6108h55 30/03/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Văn Hùng (3t, true)
6213h55 30/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
6307h00 31/03/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.5. Bằng chứng kiểm ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
6408h55 31/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6507h00 01/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài Tập Chương 2 ...Nguyễn Văn Hùng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Phan Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (1t, true)
6607h00 04/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếp ...Nguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
6708h55 04/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
6807h00 05/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
6908h55 05/04/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
7007h00 06/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.5. Bằng chứng kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
7108h55 06/04/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
7213h55 06/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
7307h00 07/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
7408h55 07/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
7507h00 08/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaKiểm tra - ĐG 1 ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
7607h00 11/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Lê Việt Anh (2t, true)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
7708h55 11/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
7807h00 12/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
7908h55 12/04/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
8007h00 13/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
8108h55 13/04/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy với ...Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, true)
Nguyễn Thị Diệu Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
8213h55 13/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
8307h00 14/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Phương pháp kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Đỗ Vân Anh (2t, true)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
8408h55 14/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
8507h00 15/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 3: Đầu tư Quô ...Đỗ Vân Anh (2t, true)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
8607h00 18/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
8708h55 18/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
8807h00 19/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
8908h55 19/04/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
9007h00 20/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Phương pháp kiểm ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
9108h55 20/04/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Đa cộng tuy ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
9213h55 20/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
9307h00 21/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.2. Phương pháp kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
9408h55 21/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
9507h00 22/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 4: Liên kết v ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
9607h00 25/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
9708h55 25/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
9807h00 26/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
9908h55 26/04/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
10007h00 27/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
10108h55 27/04/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Phương sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo Vân (3t, false)
10213h55 27/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
10307h00 28/04/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
10407h00 29/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 5: Thị trườn ...Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
10507h00 02/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
10608h55 02/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
10707h00 03/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, false)
10808h55 03/05/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
10907h00 04/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
11008h55 04/05/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 9. Chọn mô hìn ...Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
11113h55 04/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
11207h00 05/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
11307h00 06/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga5.3. Thị trường ngoại ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
11407h00 09/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
11508h55 09/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
11607h00 10/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
11708h55 10/05/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
11807h00 11/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Tổ chức quá trìn ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
11908h55 11/05/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhPHẦN 2: PHẦN MỀM EVIE ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo Vân (3t, true)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
12013h55 11/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
12107h00 12/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Tổ chức quá trìn ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
12208h55 12/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
12307h00 13/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập chương 5 ...
12407h00 16/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán ngu ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
12508h55 16/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
12615h50 16/05/2022C2014QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán ngu ...Vũ Thái Hạ (4t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (4t, false)
12707h00 17/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
12808h55 17/05/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
12907h00 18/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
13008h55 18/05/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 1: Giới thiệu Evi ...Trần Phương Thảo (3t, false)
13113h55 18/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
13207h00 19/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhĐánh giá 2 Bài tập ki ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
13308h55 19/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
13407h00 20/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga 5.3. Thị trường ngoạ ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
13507h00 20/05/2022C2014QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga
13607h00 21/05/2022C2014QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaĐG 3 – Nhóm SV báo cá ...Phạm Bảo Ngọc (4t, false)
Trần Phương Thảo (4t, false)
13707h00 23/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
13808h55 23/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
13907h00 24/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
14008h55 24/05/2022C2013QT24
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
14107h00 25/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
14208h55 25/05/2022C2013QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 2: Mô hình hồi qu ...Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
14313h55 25/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
14407h00 26/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
14508h55 26/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
14613h55 26/05/2022c2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
14707h00 27/05/2022C1023QT23K-QT24
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 3: Mô hình hồi qu ...
14807h00 27/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
14913h00 27/05/2022C2012QT24N-K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
15013h00 27/05/2022c2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu