Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Khánh Dương2112402004QT2501N07/08/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA24T-QT25Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan6480
2QT25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5800
3QT25Nguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Mai Linh5960
4QT25N-MBóng Đá Ngô Quốc Hưng4100
5QT25N-MTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy39160
6QT25N-MAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Hoa3660
7QT25Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan59140

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 Bản chất và ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
209h50 14/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
307h00 15/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
409h50 15/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
513h55 15/02/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
607h00 16/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
709h50 16/02/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaNguyễn Minh Quân (2t, false)
807h00 17/02/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...
908h55 18/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...
1007h00 21/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
1109h50 21/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1207h00 22/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
1309h50 22/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1413h55 22/02/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1507h00 23/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
1609h50 23/02/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1: The real you ...
1707h00 24/02/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...Lê Tùng Hưng (3t, false)
1808h55 25/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
1907h00 28/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
2009h50 28/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2107h00 01/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
2209h50 01/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2313h55 01/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2407h00 02/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
2509h50 02/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Hoa Self check 1 + Get r ...
2607h00 03/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...
2708h55 04/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạn ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, true)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
2807h00 07/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
2909h50 07/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3007h00 08/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
3109h50 08/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3213h55 08/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3307h00 09/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
3409h50 09/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...
3507h00 10/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...
3608h55 11/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
3707h00 14/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
3809h50 14/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3907h00 15/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
4009h50 15/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4113h55 15/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4207h00 16/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Dương Thu Phương (1t, )
Nguyễn Minh Quân (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Lê Thị Minh Trang (1t, )
4309h50 16/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...
4407h00 17/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 + Langua ...
4508h55 18/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Bùi Khánh Dương (2t, true)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Vũ Sao Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
4613h55 18/03/2022Sân Vận động3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4713h55 19/03/2022Sân vận động3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4807h00 21/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
4909h50 21/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (2t, false)
5007h00 22/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
5109h50 22/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5213h55 22/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5307h00 23/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
5409h50 23/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 corre ...
5507h00 24/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...
5608h55 25/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Thị Phương (2t, true)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
5707h00 28/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
5809h50 28/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Trần Hải Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
5907h00 29/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6009h50 29/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6113h55 29/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6207h00 30/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Nhật Minh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6309h50 30/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...
6407h00 31/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...
6508h55 01/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Nguyễn Mai Phương (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
6607h00 04/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6709h50 04/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
6807h00 05/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
6909h50 05/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7013h55 05/04/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7107h00 06/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7209h50 06/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...
7307h00 07/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 + Langua ...
7413h55 07/04/2022Sân bóng3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7508h55 08/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Bùi Khánh Dương (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, true)
Phạm Hồng Chương (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
7607h00 11/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
7709h50 11/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7807h00 12/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
7909h50 12/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8013h55 12/04/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8107h00 13/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8209h50 13/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
8307h00 14/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...
8413h55 14/04/2022SÂN BÓNG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8508h55 15/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
8607h00 18/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8709h50 18/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8807h00 19/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 6: PHƯƠNG. PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
8909h50 19/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9013h55 19/04/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9107h00 20/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
9209h50 20/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
9307h00 21/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
9413h55 21/04/2022SÂN BÓNG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9508h55 22/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, true)
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Bùi Thị Phương (2t, true)
Nguyễn Diệu Linh (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
9609h50 25/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thu Hiền (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
9713h55 25/04/2022SÂN BÓNG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9809h50 26/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9913h55 26/04/2022Sân bóng3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
10007h00 27/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Trần Văn Khải (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
10109h50 27/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 + Get re ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
10207h00 28/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaProgress Test 2 corre ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
10308h55 29/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
10409h50 02/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10509h50 03/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10607h00 04/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 6. TỔNG CUNG V ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
10709h50 04/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...
10807h00 05/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
10908h55 06/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
11009h50 09/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
11109h50 10/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11207h00 11/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7. LẠM PHÁT - ...Trần Văn Khải (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Trương Dịu Hương (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
11309h50 11/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...
11407h00 12/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
11508h55 13/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
11609h50 16/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
11709h50 17/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11807h00 18/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp 7.3. ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
11909h50 18/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 + Get re ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
12007h00 19/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaProgress test 3 corre ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
12108h55 20/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Bùi Thị Phương (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
12209h50 23/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
12307h00 24/05/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 7. SỔ KT VÀ HÌ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
12409h50 24/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12507h00 25/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Cán cân thanh to ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Tiến Đạt (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
12609h50 25/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaRevision (cont.) ...
12707h00 26/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaRevision (cont.) ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (3t, false)
12808h55 27/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)