Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thế Duyệt2212111001CT260101/02/1995NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2601Truyền Số Liệu Phạm Văn Thắng2800
2CT2601Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Lương Thanh Nhạn2900
3CT2601Anh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Mai Anh2800
4CT2601Cơ Sở Lập Trình Web Trương Hoàng Dũng2900
5CT2601Toán Cao Cấp 3 Hoàng Hải Vân3000
6CT2601Nguyên Lý Hệ Điều Hành Phùng Anh Tuấn2900
7CT2601Bơi Lội Ngô Quốc Hưng2800
8CT2601Giáo Dục Công Dân Sinh Viên2800
9CT2601Kinh Tế Chính Trị2800
10CT2601-CCO33031Truyền Số Liệu2800
11CT2601-DSA32041Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật2900
12CT2601-ENG32053Anh Văn Cơ Sở 32800
13CT2601-FWP33031Cơ Sở Lập Trình Web3000
14CT2601-MAT31023Toán Cao Cấp 32800
15CT2601-OSP33031Nguyên Lý Hệ Điều Hành2900
16CT2601-SWI31011Bơi Lội2800
17CT26-PL26-PEO3Kinh Tế Chính Trị3700
18LGHEP-TH-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên11500
19CT26-PL26Kinh Tế Chính Trị Nguyễn Thị Thanh3700
20LGHEP-THGiáo Dục Công Dân Sinh Viên Phạm Thị Thanh Huyền11500

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/08/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
213h55 14/08/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
307h00 15/08/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
408h55 15/08/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
513h55 15/08/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
607h55 16/08/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
709h50 16/08/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
807h00 17/08/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
909h50 17/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
1007h55 18/08/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1113h00 18/08/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
1207h00 21/08/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
1313h55 21/08/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1407h00 22/08/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
1508h55 22/08/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
1613h55 22/08/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
1707h55 23/08/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
1809h50 23/08/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
1907h00 24/08/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
2009h50 24/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
2107h55 25/08/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2213h00 25/08/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
2307h00 28/08/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
2413h55 28/08/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2507h00 29/08/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
2608h55 29/08/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
2713h55 29/08/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
2807h55 30/08/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
2909h50 30/08/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
3007h00 31/08/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
3109h50 31/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
3207h55 01/09/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3313h00 01/09/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
3407h00 04/09/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
3513h55 04/09/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3607h00 05/09/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
3708h55 05/09/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
3813h55 05/09/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
3907h55 06/09/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
4009h50 06/09/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
4107h00 07/09/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
4207h00 07/09/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
4309h50 07/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
4407h55 08/09/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4513h00 08/09/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
4607h00 11/09/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
4713h55 11/09/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4807h00 12/09/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânLê Đức Anh (2t, false)
Trịnh Hoàng Anh (2t, false)
Phạm Hữu Dương (2t, false)
Phạm Đỗ Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (2t, false)
Hà Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Đình Trường (2t, false)
Trịnh Doãn Hoàng (1t, false)
Lê Thị Mai Anh (1t, false)
Đỗ Tuấn Long (1t, false)
Phạm Ngọc Trâm (1t, false)
Vũ Tuấn Anh (1t, false)
Đoàn Thanh Nhật (1t, false)
Quản Thành Đạt (1t, false)
Bùi Ngô Đức Đại (1t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (1t, false)
4908h55 12/09/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
5013h55 12/09/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
5107h55 13/09/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5209h50 13/09/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
5313h00 13/09/2023B2023CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5407h00 14/09/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
5509h50 14/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
5607h55 15/09/2023BEBOI3CT2601
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5713h00 15/09/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
5807h00 18/09/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5909h50 18/09/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
6007h00 19/09/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
6108h55 19/09/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
6213h55 19/09/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
6307h55 20/09/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
6409h50 20/09/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
6507h00 21/09/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
6609h50 21/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
6713h00 22/09/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
6807h00 23/09/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
6907h00 25/09/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
7007h00 26/09/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânLê Đức Anh (2t, false)
Phạm Hữu Dương (2t, false)
Bùi Ngô Đức Đại (2t, false)
Quản Thành Đạt (2t, false)
Trịnh Doãn Hoàng (2t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (2t, false)
Hà Quốc Huy (2t, false)
Đỗ Tuấn Long (2t, false)
Đoàn Thanh Nhật (2t, false)
Đào Hoàng Phúc (2t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, false)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
7108h55 26/09/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
7213h55 26/09/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
7307h55 27/09/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
7409h50 27/09/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
7507h00 28/09/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
7609h50 28/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
7713h00 29/09/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
7807h00 30/09/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
7907h00 02/10/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
8007h00 03/10/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
8108h55 03/10/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
8213h55 03/10/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
8307h55 04/10/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
8409h50 04/10/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
8507h00 05/10/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
8609h50 05/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
8713h00 06/10/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
8807h00 07/10/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
8907h00 09/10/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
9007h00 10/10/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
9108h55 10/10/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
9213h55 10/10/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
9307h55 11/10/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
9409h50 11/10/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
9507h00 12/10/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
9609h50 12/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9713h00 13/10/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
9807h00 14/10/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
9907h00 16/10/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
10007h00 17/10/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
10108h55 17/10/2023B1033CT26-PL26
Kinh Tế Chính Trị
Nguyễn Thị Thanh
10213h55 17/10/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
10307h55 18/10/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
10409h50 18/10/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
10507h00 19/10/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
10609h50 19/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
10713h00 20/10/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
10807h00 21/10/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
10907h00 24/10/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
11008h55 24/10/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
11113h55 24/10/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
11207h55 25/10/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
11309h50 25/10/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
11407h00 26/10/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
11509h50 26/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
11613h00 27/10/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
11707h00 28/10/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
11807h00 31/10/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
11908h55 31/10/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
12013h55 31/10/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
12107h55 01/11/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
12209h50 01/11/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
12307h00 02/11/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
12409h50 02/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
12513h00 03/11/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
12607h00 04/11/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
12707h00 07/11/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
12808h55 07/11/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
12913h55 07/11/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
13007h55 08/11/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
13109h50 08/11/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
13207h00 09/11/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
13309h50 09/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
13413h00 10/11/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
13507h00 11/11/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
13607h00 14/11/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
13708h55 14/11/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
13813h55 14/11/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
13907h55 15/11/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
14009h50 15/11/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
14107h00 16/11/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
14209h50 16/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
14313h00 17/11/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
14407h00 18/11/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng
14507h00 21/11/2023B1032CT2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
14608h55 21/11/2023B1033CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
14713h55 21/11/2023B1033CT2601
Cơ Sở Lập Trình Web
Trương Hoàng Dũng
14807h55 22/11/2023B1032CT2601
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
14909h50 22/11/2023B1032CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
15007h00 23/11/2023B1033CT2601
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Lương Thanh Nhạn
15109h50 23/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
15213h00 24/11/2023B1033CT2601
Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
15307h00 25/11/2023B1035CT2601
Truyền Số Liệu
Phạm Văn Thắng