Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vương Thị Thanh Thảo1912601001DL230110/11/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2301Quản Trị Khu Resort (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo765
2DL23-DL24Anh Văn Chuyên Ngành Đào Thị Thanh Mai1600
3DL23-DL24Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1795
4DL23-DL24Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo17150
5DL2301Quản Trị Nhà Hàng Vũ Thị Thanh Hương760

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
208h55 15/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
307h00 16/02/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Tổng quan v ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
408h55 16/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Khái quát v ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
507h00 18/02/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 1: TỔNG QUAN V ...Đặng Đức Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Phạm Hồng Quân (3t, false)
Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
609h50 18/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
708h55 21/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
808h55 22/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
907h00 23/02/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3. Sự khác biệt giữ ...
1008h55 23/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3 ( tiếp) Chương 2: ...Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
1107h00 25/02/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 2: NHÂN SỰ TRO ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
1209h50 25/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
1308h55 28/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
1408h55 01/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
1507h00 02/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2: Kinh doanh ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
1608h55 02/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (Tiếp) 2.3. Cun ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
1713h00 02/03/2022C1032DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...
1807h00 04/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 3: QUẢN LÝ THỰ ...Phạm Hồng Quân (3t, false)
1909h50 04/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
2008h55 07/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2108h55 08/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. (tiếp) 2.2. Xây ...Coóc Tiến Trung (3t, )
2207h00 09/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) 2.3. Đặc ...Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
2308h55 09/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp) ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
2407h00 11/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra tư cách lần ...
2509h50 11/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL ti ...Coóc Tiến Trung (2t, )
2608h55 14/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2708h55 15/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
2807h00 16/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Vai trò của kinh ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
2908h55 16/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Sả ...Hoàng Quốc Trung (3t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
3007h00 18/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 5: QUẢN LÝ HOẠ ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
3109h50 18/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
3208h55 21/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3308h55 22/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)( 2) 2.4. ...
3407h00 23/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Tổ chức bộ máy c ...Nguyễn Thuận Anh (1t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
3508h55 23/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (Tiếp) 3.2. Dịch ...Đinh Như Lượng (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
3607h00 25/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 6: QUẢN LÝ VỆ ...
3709h50 25/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
3808h55 28/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3908h55 29/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp) 2t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
4007h00 30/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.3. (tiếp) 3.4. Kỹ t ...Nguyễn Thuận Anh (1t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
4108h55 30/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Nhân lực du ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
4207h00 01/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 7: QUẢN LÝ AN ...
4309h50 01/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp)- 1t 3.2. ...
4408h55 04/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
4508h55 05/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -3t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
4607h00 06/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Quản lý các ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
4708h55 06/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý nhà nước ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
4807h00 08/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 8: QUẢN LÝ KH ...
4909h50 08/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -2t ...Đinh Như Lượng (2t, )
5008h55 11/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5108h55 12/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Đinh Như Lượng (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, )
5207h00 13/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý các hoạt ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
5308h55 13/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
5407h00 15/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh Hương
5509h50 15/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5608h55 18/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5708h55 19/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Phạm Hồng Quân (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
5807h00 20/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Quản lý hoạt độn ...Nguyễn Thuận Anh (1t, )
5908h55 20/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.5. Đánh giá CSVCKTD ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
6007h00 22/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 9: TÍNH CHI PH ...
6109h50 22/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
6208h55 23/04/2022C1012DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Nguyễn Thuận Anh (2t, )
6308h55 25/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
6408h55 26/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. (tiếp) ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
6507h00 27/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Quản lý hoạ ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
6608h55 27/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Thực tế ...Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
6707h00 29/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 10: NGÂN SÁCH ...
6809h50 29/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
6908h55 02/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
7008h55 03/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHướng dẫn thực hiện b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
7107h00 04/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3 (Tiếp) 5.4. Quản ...
7208h55 04/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
7307h00 06/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh Hương10.3. Phân tích điểm ...Đặng Đức Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, false)
7409h50 06/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Hợp đồng du lịch ...Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
7508h55 09/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
7608h55 10/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2 (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
7707h00 11/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6. Các hoạt độ ...Phạm Hồng Quân (1t, )
7808h55 11/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6: Hiệu quả ki ...Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
7907h00 12/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngHướng dẫn SV chuẩn bị ...
8007h00 13/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngHướng dẫn SV chuẩn bị ...
8109h50 13/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (SV chuẩn ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
8208h55 16/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
8308h55 17/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 SV chuẩn b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
8407h00 18/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.2. Quản lý môi trườ ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
8508h55 18/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) 6.4. Các ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
8607h00 19/05/2022C1045DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảotrình bày bài đánh gi ...Đinh Như Lượng (5t, )
Phạm Tuấn Minh (5t, )
Đỗ Thanh Thanh (5t, )
8707h00 20/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngThuyết trình bài tập ...
8809h50 20/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 2 Tổng kết m ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
8908h55 23/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
9007h00 24/05/2022c1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.5. (tiếp) Ôn tập, k ...
9108h55 24/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9208h55 24/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9309h50 24/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) Ôn tập +K ...
9407h00 25/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9508h55 25/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9607h00 27/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngThuyết trình bài tập ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, false)
9709h50 27/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo