Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Văn Sâm2012405002DL240101/04/1998NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2401Nghiệp Vụ Khách Sạn Vũ Thị Thanh Hương900
2DL2401Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch Phạm Thị Nga907
3DL23-DL24Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1700
4DL23-DL24Anh Văn Chuyên Ngành Đào Thị Thanh Mai1600
5DL23-DL24Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1709
6DL-QT24Bơi Lội Phạm Thị Hường4500
7NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700
8NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 2 Hồ Thị Thu Trang1009
9DL2401Du Lịch Bền Vững (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo909

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngPHẦN MỞ ĐẦU (2t) Khái ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
208h55 14/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
307h00 15/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Nghiệp vụ l ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Hoàng Quốc Trung (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
408h55 15/02/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
508h55 15/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
608h55 16/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Khái quát v ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
707h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
809h50 17/02/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaI. Giới thiệu về các ...
907h55 18/02/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1009h50 18/02/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1109h50 18/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1207h00 21/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Nghiệp vụ lễ tân ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
1308h55 21/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
1407h00 22/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Thảo luậ ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
1508h55 22/02/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1608h55 22/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
1708h55 23/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3 ( tiếp) Chương 2: ...Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
1807h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1907h55 24/02/2022ONLINE2DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Những vấn ...
2009h50 24/02/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
2107h55 25/02/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.Lợi ích của DLBV ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
2209h50 25/02/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2309h50 25/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
2407h00 28/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Hoàng Quốc Trung (2t, false)
2508h55 28/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2607h00 01/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra (1t) Chương ...
2708h55 01/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2808h55 01/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
2908h55 02/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (Tiếp) 2.3. Cun ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
3013h00 02/03/2022C1032DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...
3107h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3209h50 03/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Đinh Như Lượng (2t, true)
Đồng Xuân Lưu (2t, true)
Coóc Tiến Trung (2t, true)
3307h55 04/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Doanh nghiệ ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
3409h50 04/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
3509h50 04/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
3607h00 07/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
3708h55 07/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3807h00 08/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
3908h55 08/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
4008h55 08/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. (tiếp) 2.2. Xây ...Coóc Tiến Trung (3t, )
4108h55 09/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp) ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
4207h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4309h50 10/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
4407h55 11/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. (tiếp) 3. Tạo ra c ...
4509h50 11/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
4609h50 11/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL ti ...Coóc Tiến Trung (2t, )
4707h00 14/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
4808h55 14/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
4907h00 15/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
5008h55 15/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5108h55 15/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
5208h55 16/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Sả ...Hoàng Quốc Trung (3t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
5307h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5409h50 17/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaKiểm tra ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
5507h55 18/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4. Marketing và truyề ...Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
5609h50 18/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
5709h50 18/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
5807h00 21/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
5908h55 21/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
6007h00 22/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...
6108h55 22/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6208h55 22/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)( 2) 2.4. ...
6308h55 23/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (Tiếp) 3.2. Dịch ...Đinh Như Lượng (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
6413h55 23/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
6507h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6609h50 24/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 2. Các điều ki ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
6707h55 25/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5. Hỗ trợ trách nhiệm ...
6809h50 25/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
6909h50 25/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
7007h00 28/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Nghiệp vụ b ...
7108h55 28/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
7207h00 29/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Nghiệp vụ buồng ...
7308h55 29/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7408h55 29/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp) 2t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
7508h55 30/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Nhân lực du ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
7613h55 30/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
7707h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7809h50 31/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII.Điều kiện tài chín ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
7907h55 01/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Ki ...Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
8009h50 01/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
8109h50 01/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp)- 1t 3.2. ...
8207h00 04/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Nghiệp vụ buồng ...
8308h55 04/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
8407h00 05/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...
8508h55 05/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8608h55 05/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -3t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
8708h55 06/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý nhà nước ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
8813h55 06/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
8907h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
9009h50 07/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Điều kiện đảm bả ...Đinh Như Lượng (2t, false)
9107h55 08/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1. (tiếp) 2. Thực tế ...
9209h50 08/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
9309h50 08/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -2t ...Đinh Như Lượng (2t, )
9407h00 11/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương
9508h55 11/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
9607h00 12/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 4. Nghiệp vụ p ...
9708h55 12/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
9808h55 12/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Đinh Như Lượng (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, )
9908h55 13/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
10013h55 13/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
10107h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
10209h50 14/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 3. Các phương ...
10307h55 15/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10409h50 15/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangPhạm Đức Sơn (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
10509h50 15/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10607h00 18/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
10708h55 18/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
10807h00 19/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
10908h55 19/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11008h55 19/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Phạm Hồng Quân (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
11108h55 20/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.5. Đánh giá CSVCKTD ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
11213h55 20/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
11307h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
11409h50 21/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 3. Các phương ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Hoàng Quốc Trung (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
11507h55 22/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. (Tiếp) ...Đinh Như Lượng (2t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
11609h50 22/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
11709h50 22/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
11807h00 23/04/2022C1012DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Chuẩn bị báo cáo t ...Đinh Như Lượng (2t, )
11908h55 23/04/2022C1012DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Nguyễn Thuận Anh (2t, )
12007h00 25/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
12108h55 25/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
12207h00 26/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
12308h55 26/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
12408h55 26/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. (tiếp) ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
12508h55 27/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Thực tế ...Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
12613h55 27/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
12707h55 28/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương thức T ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
12809h50 28/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương thức T ...Nguyễn Việt Đức (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
12907h55 29/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4. Báo cáo kết quả th ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
13009h50 29/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
13109h50 29/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
13208h55 02/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
13307h00 03/05/2022c1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 4. Các phương ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
13408h55 03/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
13508h55 03/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHướng dẫn thực hiện b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
13608h55 04/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
13713h55 04/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
13807h00 05/05/2022C1043DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Ôn tập v ...Đinh Như Lượng (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
13909h50 05/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương tiện t ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
14007h55 06/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4 . DLBV tại c ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
14109h50 06/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
14209h50 06/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Hợp đồng du lịch ...Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
14307h00 09/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaKiểm tra ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
14408h55 09/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
14507h00 10/05/2022c1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Ngaôn tập ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
14608h55 10/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
14708h55 10/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2 (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
14808h55 11/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6: Hiệu quả ki ...Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
14913h55 11/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
15009h50 12/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương tiện t ...
15107h55 13/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Lồng ghép các nguy ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
15209h50 13/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
15309h50 13/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (SV chuẩn ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
15408h55 16/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
15507h00 17/05/20222DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5. Tài chính có trách ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t, )
Nguyễn Việt Đức (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
15608h55 17/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
15708h55 17/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 SV chuẩn b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
15808h55 18/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) 6.4. Các ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
15913h55 18/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
16007h00 19/05/2022C1045DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảotrình bày bài đánh gi ...Đinh Như Lượng (5t, )
Phạm Tuấn Minh (5t, )
Đỗ Thanh Thanh (5t, )
16109h50 19/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaKiểm tra ...
16207h55 20/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.(Tiếp) Kiểm tra ...
16309h50 20/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
16409h50 20/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 2 Tổng kết m ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
16508h55 23/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
16607h00 24/05/2022c1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.5. (tiếp) Ôn tập, k ...
16708h55 24/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
16808h55 24/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
16908h55 25/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
17013h55 25/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
17109h50 26/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Ngaôn tập ...
17207h55 27/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
17309h50 27/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
17409h50 27/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo