Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Việt Đức2012405008DL240109/04/2001NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2401Nghiệp Vụ Khách Sạn Vũ Thị Thanh Hương900
2DL2401Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch Phạm Thị Nga924
3DL2401Du Lịch Bền Vững (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo935
4DL23-DL24Anh Văn Chuyên Ngành Đào Thị Thanh Mai1600
5DL-QT24Bơi Lội Phạm Thị Hường4500
6DL23-DL24Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1700
7DL23-DL24Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1727
8NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngPHẦN MỞ ĐẦU (2t) Khái ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
208h55 14/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
307h00 15/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Nghiệp vụ l ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Hoàng Quốc Trung (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
408h55 15/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
508h55 16/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Khái quát v ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
607h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
709h50 17/02/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaI. Giới thiệu về các ...
807h55 18/02/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
909h50 18/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1007h00 21/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Nghiệp vụ lễ tân ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
1108h55 21/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
1207h00 22/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Thảo luậ ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
1308h55 22/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
1408h55 23/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3 ( tiếp) Chương 2: ...Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
1507h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1607h55 24/02/2022ONLINE2DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Những vấn ...
1709h50 24/02/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
1807h55 25/02/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.Lợi ích của DLBV ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
1909h50 25/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
2007h00 28/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Hoàng Quốc Trung (2t, false)
2108h55 28/02/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2207h00 01/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra (1t) Chương ...
2308h55 01/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
2408h55 02/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (Tiếp) 2.3. Cun ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
2513h00 02/03/2022C1032DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...
2607h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2709h50 03/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Đinh Như Lượng (2t, true)
Đồng Xuân Lưu (2t, true)
Coóc Tiến Trung (2t, true)
2807h55 04/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Doanh nghiệ ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
2909h50 04/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
3007h00 07/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
3108h55 07/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3207h00 08/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
3308h55 08/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. (tiếp) 2.2. Xây ...Coóc Tiến Trung (3t, )
3408h55 09/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp) ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
3507h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3609h50 10/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
3707h55 11/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. (tiếp) 3. Tạo ra c ...
3809h50 11/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL ti ...Coóc Tiến Trung (2t, )
3907h00 14/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
4008h55 14/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
4107h00 15/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
4208h55 15/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
4308h55 16/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Sả ...Hoàng Quốc Trung (3t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
4407h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4509h50 17/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaKiểm tra ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
4607h55 18/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4. Marketing và truyề ...Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
4709h50 18/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
4807h00 21/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...
4908h55 21/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5007h00 22/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...
5108h55 22/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)( 2) 2.4. ...
5208h55 23/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (Tiếp) 3.2. Dịch ...Đinh Như Lượng (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
5313h55 23/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
5407h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5509h50 24/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 2. Các điều ki ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
5607h55 25/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5. Hỗ trợ trách nhiệm ...
5709h50 25/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
5807h00 28/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Nghiệp vụ b ...
5908h55 28/03/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
6007h00 29/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Nghiệp vụ buồng ...
6108h55 29/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp) 2t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
6208h55 30/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Nhân lực du ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
6313h55 30/03/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
6407h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6509h50 31/03/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII.Điều kiện tài chín ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
6607h55 01/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Ki ...Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
6709h50 01/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp)- 1t 3.2. ...
6807h00 04/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Nghiệp vụ buồng ...
6908h55 04/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
7007h00 05/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...
7108h55 05/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -3t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
7208h55 06/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý nhà nước ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
7313h55 06/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
7407h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7509h50 07/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Điều kiện đảm bả ...Đinh Như Lượng (2t, false)
7607h55 08/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1. (tiếp) 2. Thực tế ...
7709h50 08/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -2t ...Đinh Như Lượng (2t, )
7807h00 11/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương
7908h55 11/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
8007h00 12/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 4. Nghiệp vụ p ...
8108h55 12/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Đinh Như Lượng (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, )
8208h55 13/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
8313h55 13/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
8407h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
8509h50 14/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 3. Các phương ...
8607h55 15/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8709h50 15/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8807h00 18/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
8908h55 18/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
9007h00 19/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
9108h55 19/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Phạm Hồng Quân (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
9208h55 20/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.5. Đánh giá CSVCKTD ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
9313h55 20/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
9407h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
9509h50 21/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 3. Các phương ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Hoàng Quốc Trung (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
9607h55 22/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. (Tiếp) ...Đinh Như Lượng (2t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
9709h50 22/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
9807h00 23/04/2022C1012DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Chuẩn bị báo cáo t ...Đinh Như Lượng (2t, )
9908h55 23/04/2022C1012DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Nguyễn Thuận Anh (2t, )
10007h00 25/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
10108h55 25/04/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
10207h00 26/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...
10308h55 26/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. (tiếp) ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
10408h55 27/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Thực tế ...Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
10513h55 27/04/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
10607h55 28/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương thức T ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
10709h50 28/04/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương thức T ...Nguyễn Việt Đức (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (2t, false)
10807h55 29/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4. Báo cáo kết quả th ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
10909h50 29/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
11008h55 02/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
11107h00 03/05/2022c1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 4. Các phương ...Coóc Tiến Trung (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
11208h55 03/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHướng dẫn thực hiện b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
11308h55 04/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
11413h55 04/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
11507h00 05/05/2022C1043DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Ôn tập v ...Đinh Như Lượng (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
11609h50 05/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương tiện t ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
11707h55 06/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4 . DLBV tại c ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
11809h50 06/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Hợp đồng du lịch ...Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
11907h00 09/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaKiểm tra ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
12008h55 09/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
12107h00 10/05/2022c1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Ngaôn tập ...Đinh Như Lượng (2t, false)
Đỗ Thanh Thanh (2t, false)
12208h55 10/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2 (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
12308h55 11/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6: Hiệu quả ki ...Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
12413h55 11/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
12509h50 12/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương tiện t ...
12607h55 13/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Lồng ghép các nguy ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
12709h50 13/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (SV chuẩn ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
12808h55 16/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
12907h00 17/05/20222DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5. Tài chính có trách ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t, )
Nguyễn Việt Đức (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
13008h55 17/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 SV chuẩn b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
13108h55 18/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) 6.4. Các ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
13213h55 18/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
13307h00 19/05/2022C1045DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảotrình bày bài đánh gi ...Đinh Như Lượng (5t, )
Phạm Tuấn Minh (5t, )
Đỗ Thanh Thanh (5t, )
13409h50 19/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaKiểm tra ...
13507h55 20/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.(Tiếp) Kiểm tra ...
13609h50 20/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 2 Tổng kết m ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
13708h55 23/05/2022C1043DL23-DL24
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
13807h00 24/05/2022c1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.5. (tiếp) Ôn tập, k ...
13908h55 24/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
14008h55 25/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
14113h55 25/05/2022BEBOI3DL-QT24
Bơi Lội
Phạm Thị Hường
14209h50 26/05/2022C1042DL2401
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Ngaôn tập ...
14307h55 27/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
14409h50 27/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo