Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thái Hạ1612753005QT2001M24/06/1998NữTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA25Cầu Lông Phạm Thị Hường4500
2QT25K-PL25Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3600
3QT24N-MKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Thúy Hồng16320
4QT23M-24MMarketing Dịch Vụ Lê Thị Nam Phương16210
5QT24Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Cao Thị Thu3130

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Lê Việt Anh (2t, true)
208h55 14/02/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
307h00 15/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Tổng quan c ...Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, true)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
413h55 16/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
513h55 17/02/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
608h55 18/02/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngChương 1- Tổng quan v ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
707h00 21/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
808h55 21/02/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
907h00 22/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
1013h55 23/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1113h55 24/02/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1208h55 25/02/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương1.4. Sự khác biệt giữ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
1307h00 28/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
1408h55 28/02/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
1507h00 01/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...
1613h55 02/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1713h55 03/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1808h55 04/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương2.3. Các NC chủ yếu t ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
1907h00 07/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
2008h55 07/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị ThuVũ Thái Hạ (3t, false)
2107h00 08/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Phạm Bảo Ngọc (2t, true)
2213h55 09/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2313h55 10/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2408h55 11/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngChương 3- SP trong Ma ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
2507h00 14/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Lê Việt Anh (1t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, false)
2608h55 14/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
2707h00 15/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Lê Việt Anh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, true)
2813h55 16/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2913h55 17/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3008h55 18/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương3.3. Các chiến lược S ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
3113h55 18/03/2022Sân vận động3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3207h00 21/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Tô Quang Vinh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
3308h55 21/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
3407h00 22/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
3513h55 23/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3613h55 24/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3708h55 25/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra 4.2. Giao ti ...
3807h00 28/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Kế toán bất ...Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
3908h55 28/03/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
4007h00 29/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp Chương ...Nguyễn Bá Hoàng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, true)
4113h55 30/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4213h55 31/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4308h55 01/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương4.3. Phát triển qhệ v ...
4407h00 04/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếp ...Nguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
4508h55 04/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
4607h00 05/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
4713h55 06/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4813h55 07/04/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4908h55 08/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương5.2. Xác định CL dvụ+ ...
5013h55 08/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5107h00 11/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Lê Việt Anh (2t, true)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
5208h55 11/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
5307h00 12/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
5413h55 13/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5513h55 14/04/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5608h55 15/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương5.5. Tổ chức và thực ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
5713h55 15/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5807h00 18/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
5908h55 18/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
6007h00 19/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
6113h55 20/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6213h55 21/04/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6308h55 22/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương6.3.QT nguồn NL-mqh v ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
6413h55 22/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6507h00 25/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
6608h55 25/04/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
6707h00 26/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
6813h55 27/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6908h55 29/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương7.2. Quyết định về nơ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
7007h00 02/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
7108h55 02/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
7207h00 03/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, false)
7308h55 06/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương8.2. Các yếu tố ảnh h ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
7407h00 09/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
7508h55 09/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
7607h00 10/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
7708h55 12/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
7808h55 13/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra 9.2. Quá trì ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
7907h00 16/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán ngu ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
8008h55 16/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
8115h50 16/05/2022C2014QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán ngu ...Vũ Thái Hạ (4t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (4t, false)
8207h00 17/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
8308h55 19/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
8408h55 20/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương9.3. Phát triển chiêu ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
8507h00 23/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
8608h55 23/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
8707h00 24/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
8808h55 26/05/2022C2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
8913h55 26/05/2022c2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu
9008h55 27/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra Ôn tập ...
9113h00 27/05/2022c2013QT24
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Cao Thị Thu