Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M22/11/1997NamTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2301MQuản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi Nguyễn Thị Hoàng Đan2230
2QT23Cầu Lông Phạm Thị Hường3800
3QT23-NA23TQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp4300
4QT23M-24MHành Vi Người Tiêu Dùng Nguyễn Thị Diệp1520
5QT23M-24MMarketing Dịch Vụ Lê Thị Nam Phương1638

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 14/02/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
207h55 15/02/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
307h00 16/02/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpGiới thiệu chi tiết v ...
409h50 16/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...
507h00 18/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.1. Các khái niệm về ...
608h55 18/02/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngChương 1- Tổng quan v ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
707h55 21/02/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Nhập môn Quản trị tà ...Phạm Quang Tuấn Anh (4t, false)
807h55 22/02/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
907h00 23/02/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp1.3 Phân biệt và xác ...
1009h50 23/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Khái niệm quản t ...
1107h00 25/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Nguyên tắc, mục ...Phạm Huy Hoàng (1t, )
1208h55 25/02/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương1.4. Sự khác biệt giữ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
1307h55 28/02/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...
1407h55 01/03/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1507h00 02/03/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 2: HÀNH VI NGƯ ...
1609h50 02/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6. Tiến trình quản ...
1707h00 04/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2: Nhận dạng r ...
1808h55 04/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương2.3. Các NC chủ yếu t ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
1907h55 07/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.3 Giá trị hiện tại ...Vũ Đức Mạnh (4t, false)
Trần Phương Trang (4t, false)
2007h55 08/03/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2107h00 09/03/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
2209h50 09/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Các thành phần c ...
2307h00 11/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3.Các phương pháp n ...Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
2408h55 11/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngChương 3- SP trong Ma ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
2507h55 14/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Nguyễn Xuân Huy (4t, false)
2607h55 15/03/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2707h00 16/03/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp2.2 Tìm kiếm thông ti ...Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
2809h50 16/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Phân tích mối hi ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, )
2907h00 18/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3: Đo lường rủ ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
3008h55 18/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương3.3. Các chiến lược S ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
3107h55 21/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp3.2 Hao mòn TSCĐ và c ...
3207h55 22/03/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3307h00 23/03/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 3: HÀNH VI NTD ...
3409h50 23/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
3507h00 25/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Lê Tùng Dương (1t, )
Trần Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
3608h55 25/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra 4.2. Giao ti ...
3707h55 28/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...
3807h55 29/03/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3907h00 30/03/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp3.2. Những tác động t ...
4009h50 30/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
4107h00 01/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4: Kiểm soát r ...Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Tạ Thị Uyên Nhi (1t, )
4208h55 01/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương4.3. Phát triển qhệ v ...
4307h55 04/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.5 Nguồn tài trợ ngắ ...
4407h55 05/04/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4507h00 06/04/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 4 : HÀNH VI NG ...
4609h50 06/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Chuỗi rủi ro 4.3 ...Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
4707h00 08/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3.Các kỹ thuật kiểm ...
4808h55 08/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương5.2. Xác định CL dvụ+ ...
4907h55 11/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
5007h55 12/04/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5107h00 13/04/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp4.3 Vấn đề thải bỏ sả ...
5209h50 13/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
5307h00 15/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 5. Tài trợ rủi ...Bùi Huy Hùng (2t, false)
5408h55 15/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương5.5. Tổ chức và thực ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
5507h55 18/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 5: Chi phí, do ...
5607h55 19/04/2022NHATAP13QT23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5707h00 20/04/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 5: NHẬN THỨC, ...Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
5809h50 20/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mục đích của tài ...
5907h00 22/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phân loại tài tr ...
6008h55 22/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương6.3.QT nguồn NL-mqh v ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
6107h55 25/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...
6207h00 27/04/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp6.2. Cá tính 1 6.3. C ...
6309h50 27/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐánh giá Chương 6: Mộ ...Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
6407h00 29/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Rủi ro trong giao ...Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Lê Tùng Dương (1t, )
6508h55 29/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương7.2. Quyết định về nơ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
6607h55 02/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
6707h00 04/05/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 7: THÁI ĐỘ VÀ ...
6809h50 04/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3 Rủi ro tài sản 6. ...
6907h00 06/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5 Rủi ro nguồn nhân ...
7008h55 06/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương8.2. Các yếu tố ảnh h ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
7107h55 09/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...
7207h00 11/05/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp7.4. Đặc tính của thô ...
7309h50 11/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7407h00 13/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7508h55 13/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra 9.2. Quá trì ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
7607h55 16/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.4 Đánh giá và lựa c ...
7707h00 18/05/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 8: ẢNH HƯỞNG N ...
7809h50 18/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7907h00 20/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8008h55 20/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương9.3. Phát triển chiêu ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
8107h55 23/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.3 Thuê tài sản 0,5 ...
8213h00 23/05/2022C1034QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận + Thảo luận ...
8307h00 25/05/2022C2022QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 9: VĂN HÓA - T ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
8409h50 25/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8513h00 25/05/2022C1034QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp9.2 Dự đoán nhu cầu v ...
8613h00 26/05/2022C1034QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 ...
8707h00 27/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8807h00 27/05/2022C2042QT23M-24M
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
8908h55 27/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra Ôn tập ...