Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Tuấn Minh1812601005VH220130/11/2000NamTín chỉKhóa 22Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-QT24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An5200
2DC-MT25Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Hương37460
3DL23-DL24Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1785
4DL23-DL24Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo17240

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 15/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
308h55 16/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Khái quát v ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
409h50 16/02/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
508h55 17/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
609h50 18/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
708h55 21/02/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...
808h55 22/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
908h55 23/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3 ( tiếp) Chương 2: ...Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
1009h50 23/02/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: The real you ...
1108h55 24/02/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1209h50 25/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
1308h55 28/02/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: The real you ...Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
1408h55 01/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
1508h55 02/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (Tiếp) 2.3. Cun ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
1609h50 02/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: The real you ...Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
1713h00 02/03/2022C1032DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...
1808h55 03/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1909h50 04/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
2008h55 07/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 1 + Get re ...Ngô Thùy Dương (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
2108h55 08/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. (tiếp) 2.2. Xây ...Coóc Tiến Trung (3t, )
2208h55 09/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp) ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
2309h50 09/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Winning and l ...Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Phạm Hữu Bình (2t, false)
Nguyễn Xuân Dương (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
2408h55 10/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2509h50 11/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL ti ...Coóc Tiến Trung (2t, )
2608h55 14/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Winning and l ...Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
Tô Thanh Tùng (3t, false)
2708h55 15/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
2813h55 15/03/2022C1033DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Winning and l ...Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
2908h55 16/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Sả ...Hoàng Quốc Trung (3t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
3009h50 16/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 2 + Langua ...Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
3108h55 17/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3209h50 18/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
3308h55 21/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 2 + Langua ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Văn Trung (3t, false)
3408h55 22/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)( 2) 2.4. ...
3508h55 23/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (Tiếp) 3.2. Dịch ...Đinh Như Lượng (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
3609h50 23/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
3708h55 24/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3809h50 25/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
3908h55 28/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
4008h55 29/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp) 2t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
4108h55 30/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Nhân lực du ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
4209h50 30/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
4308h55 31/03/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4409h50 01/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp)- 1t 3.2. ...
4508h55 04/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
4608h55 05/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -3t ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
4708h55 06/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý nhà nước ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
4809h50 06/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 3 + Langua ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
4908h55 07/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5009h50 08/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -2t ...Đinh Như Lượng (2t, )
5108h55 11/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
5208h55 12/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Đinh Như Lượng (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, )
5308h55 13/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
5409h50 13/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 3 + Langua ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
5508h55 14/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5609h50 15/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5708h55 18/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
5813h00 18/04/2022C1044DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng Anh (4t, false)
Trịnh Đức Hiếu (4t, false)
Phan Tiến Mạnh (4t, false)
Đinh Phạm Công Minh (4t, false)
Phạm Văn Nam (4t, false)
Vũ Hồng Phúc (4t, false)
Bùi Anh Phương (4t, false)
Mai Minh Quân (4t, false)
Phạm Tuấn Minh (4t, false)
5908h55 19/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Phạm Hồng Quân (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
6008h55 20/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.5. Đánh giá CSVCKTD ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
6109h50 20/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
6208h55 21/04/2022C2013CT-DC-QT24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6309h50 22/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
6408h55 23/04/2022C1012DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Nguyễn Thuận Anh (2t, )
6508h55 25/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 4 + Get re ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Trần Vũ Hoàng (3t, false)
Trần Quốc Hùng (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
6608h55 26/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. (tiếp) ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
6708h55 27/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Thực tế ...Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
6809h50 27/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 2 + Pro ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
6909h50 29/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
7008h55 02/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
7108h55 03/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHướng dẫn thực hiện b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
7208h55 04/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
7309h50 04/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
7409h50 06/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Hợp đồng du lịch ...Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
7508h55 09/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Trần Vũ Hoàng (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
Vũ Quang Hưng (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Phan Mạnh Hùng (3t, false)
7608h55 10/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2 (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
7708h55 11/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6: Hiệu quả ki ...Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
7809h50 11/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, )
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Hoàng Hải Nam (2t, false)
7909h50 13/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (SV chuẩn ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
8008h55 16/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts (cont.) ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
8108h55 17/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 SV chuẩn b ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
8208h55 18/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) 6.4. Các ...Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
8309h50 18/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 5 + Get re ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Trần Quốc Hùng (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
8407h00 19/05/2022C1045DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảotrình bày bài đánh gi ...Đinh Như Lượng (5t, )
Phạm Tuấn Minh (5t, )
Đỗ Thanh Thanh (5t, )
8509h50 20/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 2 Tổng kết m ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
8608h55 23/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 3 + Pro ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Trịnh Đức Hiếu (3t, false)
Phan Tiến Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Bùi Anh Phương (3t, false)
Mai Minh Quân (3t, false)
Vũ Hồng Phúc (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Phạm Văn Nam (3t, false)
8707h00 24/05/2022c1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.5. (tiếp) Ôn tập, k ...
8808h55 24/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8913h00 24/05/2022C1044DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngRevision ...Bùi Anh Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (4t, false)
Trịnh Đức Hiếu (4t, false)
Phan Tiến Mạnh (4t, false)
Đinh Phạm Công Minh (4t, false)
Phạm Văn Nam (4t, false)
Vũ Hồng Phúc (4t, false)
Nguyễn Xuân Dương (4t, false)
Trần Vũ Hoàng (4t, false)
Phạm Tuấn Minh (4t, false)
Mai Minh Quân (4t, false)
9008h55 25/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9109h50 25/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngRevision (cont.) ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
9209h50 27/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo