Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thanh Lãng1412751133NA180418/04/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA-DL25Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy5027

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 18/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...
207h00 25/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
307h00 04/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, true)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
407h00 11/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Đặng Thị Hoàng An (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, true)
507h00 18/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Thùy Dương (2t, true)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
607h00 25/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Phạm Hải Dương (2t, true)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
707h00 01/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, true)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Trần Thị Thu Thảo (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
807h00 08/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
907h00 15/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Cao Văn Long (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
1007h00 22/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Đặng Thị Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, true)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
1107h00 29/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, true)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, true)
1207h00 06/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Đỗ Anh Đức (2t, false)
Phạm Hải Dương (2t, true)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, true)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, true)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, true)
1307h00 13/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Hải Dương (2t, true)
1407h00 20/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, true)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, true)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, true)
Phạm Thị Ngát (2t, true)
Đặng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
Nguyễn Thị Thanh Lãng (2t, false)
1507h00 27/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, true)
Lại Thị Hằng (2t, true)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, true)
Phạm Thị Ngát (2t, true)
Đặng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)