Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Minh Khánh1912771003NA2301A09/05/1999NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Từ Vựng Phạm Thị Thúy2536
2NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700
3NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 4 Lê Thị Thu Hoài2064
4NA2301ANgữ Dụng Học Trần Thị Ngọc Liên1390
5NA23A-TVăn Hóa Anh-mỹ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1948
6NA23Biên Dịch Nâng Cao Đặng Thị Vân2505
7NA23Phiên Dịch Nâng Cao Đào Thị Lan Hương2508

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
208h55 15/02/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 25: từ mới, ngữ p ...Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
307h00 16/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyIntroduction ...Trần Bích Ngọc (1t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Đào Thị Thùy Dung (1t, )
408h55 16/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
507h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
609h50 17/02/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Minh Khánh (2t, )
708h55 18/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
808h55 21/02/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
908h55 22/02/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiTrần Bích Ngọc (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
1007h00 23/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1.Word struct ...
1108h55 23/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânAn introduction to th ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
1207h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1309h50 24/02/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1408h55 25/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
1513h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
1614h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
1708h55 28/02/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
1808h55 01/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
1907h00 02/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2008h55 02/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2108h55 02/03/2022online2NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2207h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2309h50 03/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2408h55 04/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
2508h55 07/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
2608h55 08/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiTrần Bích Ngọc (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
2707h00 09/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2808h55 09/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2907h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3009h50 10/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3108h55 11/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
3208h55 14/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
3308h55 15/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 26: nghe hiểu, đọ ...Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
3407h00 16/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy Chapter 1(cont) ...
3508h55 16/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
3607h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3709h50 17/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3808h55 18/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
3908h55 21/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênLê Minh Khánh (3t, )
4008h55 22/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 27: bài khoá, bài ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
4107h00 23/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
4208h55 23/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...
4307h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4409h50 24/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4508h55 25/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
4608h55 28/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Đăng Huy (1t, )
4708h55 29/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 27: nghe, đọc ...Lê Minh Khánh (3t, )
4807h00 30/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
4908h55 30/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
5013h55 30/03/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đinh Thị Thanh Hằng (4t, )
Phạm Thị Phương Thảo (4t, )
5107h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5209h50 31/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5308h55 01/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
5408h55 04/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
5508h55 05/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 28: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t, )
5607h00 06/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
5708h55 06/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
5813h55 06/04/2022C1034NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
5907h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6009h50 07/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6108h55 08/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
6208h55 11/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
6308h55 12/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Thị Thảo Vân (3t, true)
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, true)
6407h00 13/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
6508h55 13/04/2022C1021NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2(cont) ...
6608h55 13/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
6707h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6809h50 14/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6908h55 15/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
7008h55 18/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênĐinh Thị Thanh Hằng (2t, )
7108h55 19/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 28: đọc hiểu, ngh ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
7207h00 20/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
7308h55 20/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
7413h55 20/04/20224NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânInternational Trade a ...Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
7507h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7609h50 21/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7708h55 22/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
7808h55 25/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênTrần Nhật Ly (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
7913h00 25/04/2022C1015NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8008h55 26/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 29: từ mới, ngữ p ...
8107h00 27/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
8208h55 27/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...
8313h55 27/04/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Lê Văn Kiên (4t, )
8407h00 28/04/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
8509h50 28/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8608h55 29/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
8708h55 02/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênĐào Thị Thùy Dung (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
8808h55 03/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu Hoài
8907h00 04/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
9008h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law Theme 6: ...
9113h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Hải Yến (3t, )
9207h00 05/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
9309h50 05/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9408h55 06/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
9508h55 06/05/2022c1023NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9608h55 09/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênLê Minh Khánh (3t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
9708h55 10/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Minh Khánh (3t, )
9807h00 11/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
9907h00 11/05/2022c1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10008h55 11/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân Revision ...
10113h55 11/05/2022c 1024NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Minh Khánh (2t, )
10207h00 12/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
10309h50 12/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10413h55 12/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 30: từ mới, ngữ p ...
10508h55 13/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
10608h55 16/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPhạm Thị Quỳnh (1t, )
10708h55 17/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 30: bài tập, luyệ ...
10813h00 17/05/2022C1035NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
10907h00 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Lê Minh Khánh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
11008h55 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3(cont) ...
11108h55 18/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...
11207h00 19/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
11309h50 19/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11413h55 19/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập ...
11507h55 20/05/2022C1034NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
11608h55 20/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
11713h55 20/05/2022C2013NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
11808h55 23/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
11908h55 24/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu Hoài
12007h00 25/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
12108h55 25/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânREVISION ...
12207h00 26/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
12309h50 26/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12408h55 27/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương