Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thị Thảo Vân1912771007NA2301A20/07/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301ANgữ Dụng Học Trần Thị Ngọc Liên1300
2NA23Từ Vựng Phạm Thị Thúy2508
3NA23Biên Dịch Nâng Cao Đặng Thị Vân2507
4NA23Phiên Dịch Nâng Cao Đào Thị Lan Hương2508
5NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700
6NA23A-TVăn Hóa Anh-mỹ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1909
7NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 4 Lê Thị Thu Hoài2008

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
208h55 15/02/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 25: từ mới, ngữ p ...Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
307h00 16/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyIntroduction ...Trần Bích Ngọc (1t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Đào Thị Thùy Dung (1t, )
408h55 16/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
507h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
609h50 17/02/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Minh Khánh (2t, )
708h55 18/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
808h55 21/02/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
908h55 22/02/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiTrần Bích Ngọc (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
1007h00 23/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1.Word struct ...
1108h55 23/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânAn introduction to th ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
1207h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1309h50 24/02/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1408h55 25/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
1513h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
1614h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
1708h55 28/02/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
1808h55 01/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
1907h00 02/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2008h55 02/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2108h55 02/03/2022online2NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2207h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2309h50 03/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2408h55 04/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
2508h55 07/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
2608h55 08/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiTrần Bích Ngọc (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
2707h00 09/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2808h55 09/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2907h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3009h50 10/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3108h55 11/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
3208h55 14/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
3308h55 15/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 26: nghe hiểu, đọ ...Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
3407h00 16/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy Chapter 1(cont) ...
3508h55 16/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
3607h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3709h50 17/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3808h55 18/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
3908h55 21/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênLê Minh Khánh (3t, )
4008h55 22/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 27: bài khoá, bài ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
4107h00 23/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
4208h55 23/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...
4307h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4409h50 24/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4508h55 25/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
4608h55 28/03/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Đăng Huy (1t, )
4708h55 29/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 27: nghe, đọc ...Lê Minh Khánh (3t, )
4807h00 30/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
4908h55 30/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
5013h55 30/03/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đinh Thị Thanh Hằng (4t, )
Phạm Thị Phương Thảo (4t, )
5107h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5209h50 31/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5308h55 01/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
5408h55 04/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
5508h55 05/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 28: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t, )
5607h00 06/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
5708h55 06/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
5813h55 06/04/2022C1034NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
5907h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6009h50 07/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6108h55 08/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
6208h55 11/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
6308h55 12/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Thị Thảo Vân (3t, true)
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, true)
6407h00 13/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
6508h55 13/04/2022C1021NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2(cont) ...
6608h55 13/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
6707h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6809h50 14/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6908h55 15/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
7008h55 18/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênĐinh Thị Thanh Hằng (2t, )
7108h55 19/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 28: đọc hiểu, ngh ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
7207h00 20/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
7308h55 20/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
7413h55 20/04/20224NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânInternational Trade a ...Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
7507h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7609h50 21/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7708h55 22/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
7808h55 25/04/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênTrần Nhật Ly (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
7913h00 25/04/2022C1015NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8008h55 26/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 29: từ mới, ngữ p ...
8107h00 27/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
8208h55 27/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...
8313h55 27/04/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Lê Văn Kiên (4t, )
8407h00 28/04/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
8509h50 28/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8608h55 29/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
8708h55 02/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênĐào Thị Thùy Dung (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
8808h55 03/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu Hoài
8907h00 04/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
9008h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law Theme 6: ...
9113h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Hải Yến (3t, )
9207h00 05/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
9309h50 05/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9408h55 06/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
9508h55 06/05/2022c1023NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9608h55 09/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênLê Minh Khánh (3t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
9708h55 10/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Minh Khánh (3t, )
9807h00 11/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
9907h00 11/05/2022c1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10008h55 11/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân Revision ...
10113h55 11/05/2022c 1024NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Minh Khánh (2t, )
10207h00 12/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
10309h50 12/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10413h55 12/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 30: từ mới, ngữ p ...
10508h55 13/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
10608h55 16/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPhạm Thị Quỳnh (1t, )
10708h55 17/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 30: bài tập, luyệ ...
10813h00 17/05/2022C1035NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
10907h00 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Lê Minh Khánh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
11008h55 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3(cont) ...
11108h55 18/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...
11207h00 19/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
11309h50 19/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11413h55 19/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập ...
11507h55 20/05/2022C1034NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
11608h55 20/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
11713h55 20/05/2022C2013NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
11808h55 23/05/2022C1023NA2301A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
11908h55 24/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu Hoài
12007h00 25/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
12108h55 25/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânREVISION ...
12207h00 26/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
12309h50 26/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12408h55 27/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương