Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Minh Hiếu2012751005NA2401A08/11/1999NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700
2NA23N-NA24A-TNgữ Pháp 1 Nguyễn Thị HuyềnA1500
3NA24Đọc 4 Nguyễn Thị Phương Thu1300
4NA24Nói 4 Phan Thị Mai Hương1300
5NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 2 Hồ Thị Thu Trang1009
6NA24Viết 4 Nguyễn Thị Thu Hương1306
7NA24Nghe 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1309
8NA24Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương1307

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
213h00 14/02/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
308h55 15/02/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
413h00 15/02/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
509h50 16/02/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Văn hóa học ...
613h00 16/02/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
707h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
807h00 18/02/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1 ...
909h50 18/02/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1008h55 21/02/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
1113h00 21/02/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
1208h55 22/02/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1313h00 22/02/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNgô Thị Hiền (1t, )
Đinh Thị Thùy Linh (1t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
1409h50 23/02/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tiến trình văn h ...Ngô Thị Hiền (2t, false)
1513h00 23/02/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 10: ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
1607h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1707h00 25/02/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 2 ...
1809h50 25/02/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1908h55 28/02/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
2013h00 28/02/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
2108h55 01/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2213h00 01/03/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2309h50 02/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2413h00 02/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraph of ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
2507h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2607h00 04/03/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
2709h50 04/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2808h55 07/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
2913h00 07/03/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
3008h55 08/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
3113h00 08/03/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
3209h50 09/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3.2. Lớp văn hóa gi ...Âu Thùy Vân (2t, false)
3313h00 09/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11(cont): Descri ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
3407h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3507h00 11/03/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
3609h50 11/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
3708h55 14/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
3813h00 14/03/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
3908h55 15/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
4013h00 15/03/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4109h50 16/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Văn hóa nhậ ...Phạm Đức Sơn (2t, false)
4213h00 16/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 1 U ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
4307h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4413h55 17/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Describing p ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
4507h00 18/03/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
4609h50 18/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
4708h55 21/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4813h00 21/03/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
4908h55 22/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5013h00 22/03/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5109h50 23/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...Phạm Đức Sơn (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Đinh Thị Thùy Linh (2t, false)
5213h00 23/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12 (cont): Compa ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
5307h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5407h00 25/03/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
5509h50 25/03/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
5608h55 28/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5713h00 28/03/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
5808h55 29/03/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5913h00 29/03/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
6009h50 30/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Cấu trúc thời ...Hoàng Lan Anh (2t, false)
6113h00 30/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Comparing an ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
6207h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6307h00 01/04/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
6409h50 01/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
6508h55 04/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6613h00 04/04/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
6708h55 05/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6813h00 05/04/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
6909h50 06/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.2. Cách thức tổ c ...
7013h00 06/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
7107h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7207h00 08/04/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
7309h50 08/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
7408h55 11/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7513h00 11/04/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
7608h55 12/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7713h00 12/04/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
7809h50 13/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra định kỳ Chư ...
7913h00 13/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 2 U ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
8007h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
8107h00 15/04/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
8209h50 15/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangPhạm Đức Sơn (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
8308h55 18/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8413h00 18/04/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
8508h55 19/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8613h00 19/04/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
8709h50 20/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.1. Tín ngưỡng (tiếp ...Phạm Đức Sơn (2t, false)
8813h00 20/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 14: Practicing a ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
Vương Thanh Hiền (3t, true)
8907h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
9007h00 22/04/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
9109h50 22/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
9208h55 25/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
9313h00 25/04/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
9408h55 26/04/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
9513h00 26/04/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
9609h50 27/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục Thảo l ...
9713h00 27/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 3 ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
9807h00 29/04/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
9909h50 29/04/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
10008h55 02/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
10113h00 02/05/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
10208h55 03/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
10313h00 03/05/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (1t, )
10409h50 04/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục (tiếp) ...
10513h00 04/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 16: Paraphrase ( ...Lê Thị Phương Lan (3t, true)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
10607h00 06/05/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
10709h50 06/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
10808h55 09/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
10913h00 09/05/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
11008h55 10/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11113h00 10/05/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
11209h50 11/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa giao tiế ...
11313h00 11/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 17: Summary ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
11407h00 13/05/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
11509h50 13/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
11608h55 16/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
11713h00 16/05/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
11808h55 17/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11913h00 17/05/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (3t, )
12016h45 17/05/2022c1011NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (1t, )
12109h50 18/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.4. Nghệ thuật truyề ...
12213h00 18/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 18: Plagiarism ( ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
12307h00 20/05/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
12409h50 20/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
12508h55 23/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
12613h00 23/05/2022C1013NA24
Nói 4
Phan Thị Mai Hương
12708h55 24/05/2022C1013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
12813h00 24/05/2022C1013NA24
Nghe 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12913h00 24/05/2022C1014NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa ứng ...
13008h55 25/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
13109h50 25/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
13213h00 25/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 19: Citation Fu ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
13307h00 27/05/2022C1013NA24
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
13409h50 27/05/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang