Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lại Thị Hằng2112751010NA2501A17/02/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA25Cầu Lông Phạm Thị Hường4500
2NA25Nghe 2 Nguyễn Thị Hoa4300
3NA25Tiếng Việt Thực Hành Nguyễn Thị Hà Anh4210
4NA25Nói 2 Phan Thị Mai Hương Phạm Thị Thúy4208
5NA-DL25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường4800
6NA-DL25Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy5064
7NA25Viết 2 Nguyễn Thị Thu Huyền4220
8NA25Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4320
9NA25Đọc 2 Bùi Thị Mai Anh4406

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
208h55 14/02/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
307h55 15/02/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
409h50 15/02/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
507h00 16/02/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...
609h50 16/02/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
708h55 17/02/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhIntroduction ...
813h55 17/02/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
907h00 18/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...
1008h55 18/02/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà Anh
1107h00 21/02/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
1208h55 21/02/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
1307h55 22/02/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1409h50 22/02/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1507h00 23/02/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...
1609h50 23/02/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
1708h55 24/02/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 1: The Cycle ...
1813h55 24/02/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1907h00 25/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
2008h55 25/02/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu về môn học ...Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Nguyễn Gia Long (2t, )
Nguyễn Thị Diễm (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
2107h00 28/02/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnPhạm Thị Ngát (1t, )
Trần Ngọc Quỳnh (1t, )
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Đặng Thị Thắm (2t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
2208h55 28/02/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
2307h55 01/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2409h50 01/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2507h00 02/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị Hoa
2609h50 02/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Quốc Đạt (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Đặng Thị Thắm (2t, )
2708h55 03/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 2: Jobs, Occu ...
2813h55 03/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2907h00 04/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, true)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
3008h55 04/03/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập thực hành ...
3107h00 07/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Nguyễn Thị Diễm (2t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Lại Thị Hằng (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phùng Quang Khải (2t, )
Đặng Thị Thắm (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, )
Phạm Anh Tuấn (2t, )
3208h55 07/03/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
3307h55 08/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3409h50 08/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3507h00 09/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: School subjec ...
3609h50 09/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3708h55 10/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 3: The Spirit ...
3813h55 10/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3907h00 11/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Đặng Thị Hoàng An (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, true)
4008h55 11/03/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. Rèn luyện K ...Đặng Thị Hoàng An (2t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
4107h00 14/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4208h55 14/03/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
4307h55 15/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4409h50 15/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4507h00 16/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Geography Rev ...
4609h50 16/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4708h55 17/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 3: The Spirit ...
4813h55 17/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4907h00 18/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Thùy Dương (2t, true)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
5008h55 18/03/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập thực hành TLV ...Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Đặng Anh Thư (2t, )
5107h00 21/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
5208h55 21/03/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
5307h55 22/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5409h50 22/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Phương Anh (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
5507h00 23/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Housing ...
5609h50 23/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Quốc Đạt (2t, )
Tạ Hữu Dương (1t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Phan Đức Duy (2t, )
5708h55 24/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 4: Lawmakers ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
5813h55 24/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5907h00 25/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Phạm Hải Dương (2t, true)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
6008h55 25/03/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tiếp nhận VB 1 ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Nguyễn Văn Cường (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phùng Quang Khải (2t, )
Đặng Anh Thư (2t, )
6107h00 28/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Quốc Đạt (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, )
Trần Thị Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Đặng Anh Thư (2t, )
Phạm Anh Tuấn (2t, )
6208h55 28/03/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
6307h55 29/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6409h50 29/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (2t, false)
6507h00 30/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 7:Buying and sel ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
6609h50 30/03/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
6708h55 31/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 5: Beyond Sci ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
6813h55 31/03/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6907h00 01/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, true)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Trần Thị Thu Thảo (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
7008h55 01/04/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập thực hành VB ...Phan Đức Duy (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
7107h00 04/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7208h55 04/04/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
7307h55 05/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7409h50 05/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7507h00 06/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 8: Job preferenc ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
7609h50 06/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7708h55 07/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhAchievement Test ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
7813h55 07/04/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7907h00 08/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
8008h55 08/04/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 Chư ...Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Ngát (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
8107h00 11/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8208h55 11/04/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
8307h55 12/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8409h50 12/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8507h00 13/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 9: Office work ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
8609h50 13/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8708h55 14/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 6: War and Co ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
8813h55 14/04/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8907h00 15/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Cao Văn Long (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
9008h55 15/04/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhCâu trong VB (tiếp) ...Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
9107h00 18/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9208h55 18/04/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai HươngUnit 3 ...Phan Đức Duy (3t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, )
Tạ Hữu Dương (3t, )
Nguyễn Quốc Đạt (3t, )
Đỗ Anh Đức (3t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Thị Thủy (3t, )
9307h55 19/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9409h50 19/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9507h00 20/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 10:Tour Review ( ...
9609h50 20/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9708h55 21/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 7: Language, ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
9813h55 21/04/2022NHATAP13NA25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9907h00 22/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Đặng Thị Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, true)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
10008h55 22/04/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhNhững lỗi thường mắc, ...Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Phan Đức Duy (2t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, )
10110h45 22/04/2022C3011NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhĐỗ Anh Đức (1t, )
Tạ Hữu Dương (1t, )
Nguyễn Quốc Đạt (1t, )
Bùi Việt Hưng (1t, )
10207h00 25/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
10308h55 25/04/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai HươngUnit 3(cont) ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, )
10407h55 26/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10509h50 26/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (2t, false)
10607h00 27/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 11: Ordering foo ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
10709h50 27/04/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
10808h55 28/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 8: On The Mov ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
10907h00 29/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, true)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, true)
11008h55 29/04/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập chữa lỗi câu ...Phan Đức Duy (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (1t, )
Trần Ngọc Quỳnh (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Phạm Anh Tuấn (2t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (1t, )
Phạm Thị Phương Anh (1t, )
Lại Thị Hằng (1t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Ngát (1t, )
11107h00 02/05/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
11208h55 02/05/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai HươngUnit 4 ...
11307h55 03/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11409h50 03/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
11507h00 04/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 12:Stress and re ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
11608h55 05/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 9: Cultural P ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
11707h00 06/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Đỗ Anh Đức (2t, false)
Phạm Hải Dương (2t, true)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, true)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, true)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, true)
11808h55 06/05/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập chữa lỗi câu ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Phan Đức Duy (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
11907h00 09/05/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
12008h55 09/05/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai HươngUnit 5 ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, )
Tạ Hữu Dương (3t, )
Nguyễn Quốc Đạt (3t, )
Đỗ Anh Đức (3t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Thị Thủy (3t, )
Nguyễn Thành Đạt (3t, )
Bùi Việt Hưng (3t, )
12107h55 10/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12209h50 10/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12307h00 11/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 13:News ...
12409h50 11/05/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnPhan Đức Duy (2t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, )
12508h55 12/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 9: Cultural P ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
12607h00 13/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Hải Dương (2t, true)
12708h55 13/05/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Dùng từ trong ...Đỗ Anh Đức (2t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Phan Đức Duy (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
12807h00 16/05/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
12908h55 16/05/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai HươngUnit 6 ...Phạm Thị Thủy (3t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, )
Tạ Hữu Dương (3t, )
Nguyễn Quốc Đạt (3t, )
Đỗ Anh Đức (3t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, )
13007h55 17/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
13109h50 17/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
13213h55 17/05/2022C2014NA25
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 7 ...
13314h55 17/05/2022C2014NA25
Nói 2
Phạm Thị Thúy
13407h00 18/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 14: Famous pers ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
13509h50 18/05/2022C1031NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
13608h55 19/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 10: American ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
13707h00 20/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, true)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, true)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, true)
Phạm Thị Ngát (2t, true)
Đặng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
Nguyễn Thị Thanh Lãng (2t, false)
13808h55 20/05/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (Tiếp) Bài tập ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Phan Đức Duy (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Đỗ Anh Đức (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, )
13907h00 23/05/2022C1032NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
14008h55 23/05/2022C1033NA25
Nói 2
Phan Thị Mai HươngUnit 8 ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, )
Phan Đức Duy (3t, )
Phạm Thị Thủy (3t, )
Tạ Hữu Dương (3t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, )
Nguyễn Quốc Đạt (3t, )
Đỗ Anh Đức (3t, )
14107h55 24/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
14209h50 24/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
14307h00 25/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 15: Health Revis ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
14413h55 25/05/2022C2014NA25
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 9 ...Tạ Thị Ngọc Huyền (4t, )
Tạ Hữu Dương (4t, )
Nguyễn Mai Phương Anh (4t, )
Nguyễn Quốc Đạt (4t, )
Đỗ Anh Đức (4t, )
Phạm Thị Thủy (4t, )
14508h55 26/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhRevision ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Tạ Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (3t, false)
Đỗ Anh Đức (3t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Việt Hưng (3t, false)
Phạm Thị Thủy (3t, false)
14613h55 26/05/2022C2014NA25
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 10 ...
14707h00 27/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, true)
Lại Thị Hằng (2t, true)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, true)
Phạm Thị Ngát (2t, true)
Đặng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, true)
14808h55 27/05/2022C3012NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Chính tả Bài t ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, )
Phan Đức Duy (2t, )
Tạ Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Quốc Đạt (2t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, )
Bùi Việt Hưng (2t, )
Phạm Thị Thủy (2t, )
Phùng Quang Khải (1t, )
14910h45 27/05/2022C3011NA25
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Mai Phương Anh (1t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Tạ Hữu Dương (1t, )
Nguyễn Quốc Đạt (1t, )
Đỗ Anh Đức (1t, )
Tạ Thị Ngọc Huyền (1t, )
Bùi Việt Hưng (1t, )
Phùng Quang Khải (1t, )
Phạm Thị Thủy (1t, )