Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thùy Vân1912752002NA2301T20/01/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700
2NA23Từ Vựng Phạm Thị Thúy2508
3NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 4 Lê Thị Thu Hoài2009
4NA23Biên Dịch Nâng Cao Đặng Thị Vân2508
5NA23A-TVăn Hóa Anh-mỹ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1908
6NA23Phiên Dịch Nâng Cao Đào Thị Lan Hương2509
7QT23-NA23TQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp4300
8QT23N-K-NA23TThanh Toán Quốc Tế Phạm Thị Nga3800
9QT24N-K-NA23TKinh Tế Quốc Tế Phạm Thị Nga3104

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 14/02/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
208h55 15/02/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 25: từ mới, ngữ p ...Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
313h00 15/02/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Vũ Thị Điểm (3t, true)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, true)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
407h00 16/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyIntroduction ...Trần Bích Ngọc (1t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Đào Thị Thùy Dung (1t, )
508h55 16/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
607h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
709h50 17/02/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Minh Khánh (2t, )
807h00 18/02/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaGiớithiệuhọcphần Chươ ...Trần Phương Thảo (2t, false)
908h55 18/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
1007h55 21/02/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Nhập môn Quản trị tà ...Phạm Quang Tuấn Anh (4t, false)
1108h55 22/02/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiTrần Bích Ngọc (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
1213h00 22/02/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Tỉ giá hối đoái ...
1307h00 23/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1.Word struct ...
1408h55 23/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânAn introduction to th ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
1507h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1609h50 24/02/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1707h00 25/02/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga1.1. Tình hình chung ...
1808h55 25/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
1913h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
2014h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
2107h55 28/02/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...
2208h55 01/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
2313h00 01/03/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Thị trường hối đo ...Trần Hoàng Việt (3t, true)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, true)
Vũ Thị Điểm (3t, true)
Nguyễn Hương Giang (3t, true)
Nguyễn Việt Hằng (3t, true)
Nguyễn Xuân Huy (3t, true)
Nguyễn Đức Lâm (3t, true)
Vũ Mai Lâm (3t, true)
Bùi Huy Hùng (3t, true)
Nguyễn Thùy Linh (3t, true)
Bùi Hải Ninh (3t, true)
Phan Thị Thảo (3t, true)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, true)
Trần Phương Trang (3t, true)
Nguyễn Thành Trung (3t, true)
Nguyễn Thị Thảo Vân (3t, true)
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, true)
2407h00 02/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2508h55 02/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2608h55 02/03/2022online2NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2707h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2809h50 03/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2907h00 04/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 2: TMQT 2.1. K ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Hải Ninh (2t, true)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Phan Thị Thảo (2t, true)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, true)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, true)
Đỗ Vân Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Nguyễn Thị Ngân (2t, true)
3008h55 04/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
3107h55 07/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.3 Giá trị hiện tại ...Vũ Đức Mạnh (4t, false)
Trần Phương Trang (4t, false)
3208h55 08/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiTrần Bích Ngọc (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
3313h00 08/03/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaĐánh giá 1 Chương 2. ...Vũ Mai Lâm (3t, true)
Nguyễn Thùy Linh (3t, true)
Bùi Hải Ninh (3t, true)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, true)
Nguyễn Việt Hằng (3t, true)
3407h00 09/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
3508h55 09/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
3607h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3709h50 10/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3807h00 11/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga2.2. Một số lý thuyết ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Hải Ninh (2t, true)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
3908h55 11/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
4007h55 14/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Nguyễn Xuân Huy (4t, false)
4108h55 15/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 26: nghe hiểu, đọ ...Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
4213h00 15/03/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaI. Hối phiếu ( Bill o ...
4307h00 16/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy Chapter 1(cont) ...
4408h55 16/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
4507h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4609h50 17/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4707h00 18/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga2.3. Chính sách thươn ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
4808h55 18/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
4907h55 21/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp3.2 Hao mòn TSCĐ và c ...
5008h55 22/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 27: bài khoá, bài ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Văn Kiên (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Bích Ngọc (3t, )
5113h00 22/03/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị Nga
5207h00 23/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
5308h55 23/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...
5407h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5509h50 24/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5607h00 25/03/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga2.5. Thuế quan nhập k ...Vũ Thị Điểm (2t, true)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (2t, true)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Đỗ Vân Anh (2t, true)
5708h55 25/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
5807h55 28/03/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...
5908h55 29/03/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 27: nghe, đọc ...Lê Minh Khánh (3t, )
6013h00 29/03/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Lệnh phiếu (prom ...
6107h00 30/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
6208h55 30/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
6313h55 30/03/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đinh Thị Thanh Hằng (4t, )
Phạm Thị Phương Thảo (4t, )
6407h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6509h50 31/03/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6607h00 01/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài Tập Chương 2 ...Nguyễn Văn Hùng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Phan Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (1t, true)
6708h55 01/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
6807h55 04/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.5 Nguồn tài trợ ngắ ...
6908h55 05/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 28: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t, )
7013h00 05/04/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaĐánh giá 2 Chương 3. ...Nguyễn Hương Giang (1t, true)
Nguyễn Việt Hằng (1t, true)
Phan Thị Thảo (3t, false)
7107h00 06/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
7208h55 06/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
7313h55 06/04/2022C1034NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
7407h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7509h50 07/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7607h00 08/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaKiểm tra - ĐG 1 ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
7708h55 08/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
7807h55 11/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
7908h55 12/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Thị Thảo Vân (3t, true)
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, true)
8013h00 12/04/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaB. Các điều kiện về T ...
8107h00 13/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
8208h55 13/04/2022C1021NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2(cont) ...
8308h55 13/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
8407h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
8509h50 14/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8607h00 15/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 3: Đầu tư Quô ...Đỗ Vân Anh (2t, true)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
8708h55 15/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
8807h55 18/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 5: Chi phí, do ...
8908h55 19/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 28: đọc hiểu, ngh ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
9013h00 19/04/2022C1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...
9107h00 20/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
9208h55 20/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
9313h55 20/04/20224NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânInternational Trade a ...Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
9407h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
9509h50 21/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9607h00 22/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 4: Liên kết v ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
9708h55 22/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
9807h55 25/04/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...
9913h00 25/04/2022C1015NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10008h55 26/04/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 29: từ mới, ngữ p ...
10113h00 26/04/2022c1023QT23N-K-NA23T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...
10207h00 27/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
10308h55 27/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...
10413h55 27/04/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Lê Văn Kiên (4t, )
10507h00 28/04/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
10609h50 28/04/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10707h00 29/04/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 5: Thị trườn ...Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
10808h55 29/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
10907h55 02/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
11008h55 03/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu Hoài
11107h00 04/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
11208h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law Theme 6: ...
11313h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Hải Yến (3t, )
11407h00 05/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
11509h50 05/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11607h00 06/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga5.3. Thị trường ngoại ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
11708h55 06/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
11808h55 06/05/2022c1023NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11907h55 09/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...
12008h55 10/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiLê Minh Khánh (3t, )
12107h00 11/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
12207h00 11/05/2022c1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12308h55 11/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân Revision ...
12413h55 11/05/2022c 1024NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Minh Khánh (2t, )
12507h00 12/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
12609h50 12/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12713h55 12/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 30: từ mới, ngữ p ...
12807h00 13/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập chương 5 ...
12908h55 13/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
13007h55 16/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.4 Đánh giá và lựa c ...
13108h55 17/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiBài 30: bài tập, luyệ ...
13213h00 17/05/2022C1035NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
13307h00 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Lê Minh Khánh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
13408h55 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3(cont) ...
13508h55 18/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...
13607h00 19/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
13709h50 19/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
13813h55 19/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập ...
13907h00 20/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga 5.3. Thị trường ngoạ ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
14007h00 20/05/2022C2014QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga
14108h55 20/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
14213h55 20/05/2022C2013NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
14307h00 21/05/2022C2014QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị NgaĐG 3 – Nhóm SV báo cá ...Phạm Bảo Ngọc (4t, false)
Trần Phương Thảo (4t, false)
14407h55 23/05/2022D3014QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.3 Thuê tài sản 0,5 ...
14513h00 23/05/2022C1034QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận + Thảo luận ...
14608h55 24/05/2022C1023NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 4
Lê Thị Thu Hoài
14707h00 25/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
14808h55 25/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânREVISION ...
14913h00 25/05/2022C1034QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp9.2 Dự đoán nhu cầu v ...
15007h00 26/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
15109h50 26/05/2022C1022NA23A-T
Văn Hóa Anh-mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
15213h00 26/05/2022C1034QT23-NA23T
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 ...
15307h00 27/05/2022C2012QT24N-K-NA23T
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
15408h55 27/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương