Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thị Phương1812753003NA2201N06/09/2000NữTín chỉKhóa 22Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2401NTừ Vựng Tiếng Nhật 2 Lê Thị Như Trang600
2DC2501Bơi Lội Nguyễn Thị Nhung3400
3QT25N-MTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3927

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 18/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...
208h55 25/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
308h55 04/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạn ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, true)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
408h55 11/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
508h55 18/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Bùi Khánh Dương (2t, true)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Vũ Sao Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
607h55 22/03/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
708h55 25/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Thị Phương (2t, true)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
807h55 29/03/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
908h55 01/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Nguyễn Mai Phương (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
1007h55 05/04/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
1108h55 08/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Bùi Khánh Dương (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, true)
Phạm Hồng Chương (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
1207h55 12/04/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
1308h55 15/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
1407h55 19/04/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
1508h55 22/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, true)
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Bùi Thị Phương (2t, true)
Nguyễn Diệu Linh (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
1607h55 26/04/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
1709h50 28/04/2022C1012NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
1808h55 29/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
1909h50 29/04/2022C1022NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
2007h55 03/05/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2109h50 05/05/2022C1012NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
2208h55 06/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
2309h50 06/05/2022C1022NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
2407h55 10/05/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2509h50 12/05/2022C1012NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
2608h55 13/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
2709h50 13/05/2022C1022NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
2807h55 17/05/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2909h50 19/05/2022C1012NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
3008h55 20/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Bùi Thị Phương (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
3109h50 20/05/2022C1022NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
3207h55 24/05/2022BEBOI3DC2501
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
3309h50 26/05/2022C1012NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
3408h55 27/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
3509h50 27/05/2022C1022NA2401N
Từ Vựng Tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang