Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Nguyệt1912753008NA2301N17/08/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1 Đinh Thị Mỹ Linh600
2NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1 Đinh Thị Mỹ Linh600
3NA2301NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1 Lê Thị Như Trang600
4NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc3700
5NA23Từ Vựng Phạm Thị Thúy2518
6NA23Biên Dịch Nâng Cao Đặng Thị Vân2505
7NA23Phiên Dịch Nâng Cao Đào Thị Lan Hương2507
8NA23N-NA24A-TNgữ Pháp 1 Nguyễn Thị HuyềnA1500
9NA2301NBiên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao Phạm Thị Hoàng Điệp604

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
213h55 14/02/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第1週 - Kỹ thuật biên d ...
307h00 15/02/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
408h55 15/02/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
507h00 16/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyIntroduction ...Trần Bích Ngọc (1t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Đào Thị Thùy Dung (1t, )
608h55 16/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
707h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
809h50 17/02/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
907h00 18/02/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
1008h55 18/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
1108h55 21/02/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
1213h55 21/02/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第2週 1.1. Kỹ năng dịc ...
1307h00 22/02/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
1408h55 22/02/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
1507h00 23/02/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1.Word struct ...
1608h55 23/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânAn introduction to th ...Đào Thị Thùy Dung (3t, )
1707h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1809h50 24/02/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
1907h00 25/02/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
2008h55 25/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
2113h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
2214h55 25/02/2022Online3NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
2308h55 28/02/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
2413h55 28/02/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第3週 1.1. Kỹ năng dịch ...
2507h00 01/03/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
2608h55 01/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
2707h00 02/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
2808h55 02/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2908h55 02/03/2022online2NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
3007h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3109h50 03/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
3207h00 04/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
3308h55 04/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
3408h55 07/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
3513h55 07/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第4週 1.1. Kỹ năng dịch ...
3607h00 08/03/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
3708h55 08/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
3807h00 09/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
3908h55 09/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
4007h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4109h50 10/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
4207h00 11/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
4308h55 11/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
4408h55 14/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4513h55 14/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第5週 1.1. Kỹ năng dịch ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
4607h00 15/03/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
4708h55 15/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
4807h00 16/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy Chapter 1(cont) ...
4908h55 16/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
5007h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5109h50 17/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
5207h00 18/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
5308h55 18/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
5408h55 21/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5513h55 21/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第6週 Kiểm tra tư cách ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
5607h00 22/03/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
5708h55 22/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
5807h00 23/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 1(cont) ...
5908h55 23/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...
6007h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6109h50 24/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
6207h00 25/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
6308h55 25/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
6408h55 28/03/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6513h55 28/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第7週 1.1. Kỹ năng dịch ...
6607h00 29/03/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
6708h55 29/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
6807h00 30/03/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
6908h55 30/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
7013h55 30/03/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đinh Thị Thanh Hằng (4t, )
Phạm Thị Phương Thảo (4t, )
7107h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7209h50 31/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
7307h00 01/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
7408h55 01/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
7508h55 04/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7613h55 04/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
7707h00 05/04/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
7808h55 05/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
7907h00 06/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
8008h55 06/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...
8113h55 06/04/2022C1034NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
8207h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
8309h50 07/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
8407h00 08/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
8508h55 08/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
8608h55 11/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8713h55 11/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
8807h00 12/04/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
8908h55 12/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
9007h00 13/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
9108h55 13/04/2022C1021NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2(cont) ...
9208h55 13/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
9307h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
9409h50 14/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
9507h00 15/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
9608h55 15/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
9708h55 18/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
9813h55 18/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第8週 1.1. Kỹ năng dịch ...Cao Thị Thanh Huyền (3t, false)
9907h00 19/04/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
10008h55 19/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
10107h00 20/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
10208h55 20/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
10313h55 20/04/20224NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânInternational Trade a ...Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
10407h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
10509h50 21/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
10607h00 22/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
10708h55 22/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
10814h55 22/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第9週 1.1. Kỹ năng dịch ...
10908h55 25/04/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
11013h55 25/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第 10 週 Kiểm tra tư cá ...
11107h00 26/04/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
11208h55 26/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
11307h00 27/04/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
11408h55 27/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...
11513h55 27/04/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Lê Văn Kiên (4t, )
11607h00 28/04/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
11709h50 28/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
11807h00 29/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
11908h55 29/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
12008h55 02/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
12113h55 02/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
12207h00 03/05/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
12308h55 03/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
12407h00 04/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
12508h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law Theme 6: ...
12613h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Hải Yến (3t, )
12707h00 05/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
12809h50 05/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
12907h00 06/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
13008h55 06/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
13108h55 09/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
13213h55 09/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
13307h00 10/05/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
13408h55 10/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
13507h00 11/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
13608h55 11/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân Revision ...
13707h00 12/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
13809h50 12/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
13907h00 13/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
14008h55 13/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
14108h55 16/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
14213h55 16/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
14307h00 17/05/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
14408h55 17/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
14513h00 17/05/2022C1035NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
14607h00 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Lê Minh Khánh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
14708h55 18/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3(cont) ...
14808h55 18/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...
14907h00 19/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
15009h50 19/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
15107h00 20/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
15208h55 20/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương
15313h55 20/05/2022C2013NA23
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
15408h55 23/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
15513h55 23/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
15607h00 24/05/2022C1032NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Lê Thị Như Trang
15708h55 24/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
15807h00 25/05/2022C1022NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
15908h55 25/05/2022C1013NA23N-NA24A-T
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
16008h55 25/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânREVISION ...
16107h00 26/05/2022C1023NA23
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy ...
16209h50 26/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
16307h00 27/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
16408h55 27/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan Hương