Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Thị Lan Anh2112902002PL2501D22/09/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyLuật Dân Sự

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT25-PL25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5200
2QT25K-PL25Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3600
3QT25K-PL25Tin Học Đại Cương 2 Phùng Anh Tuấn3515
4QT25K-PL25Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai3346

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/02/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
213h55 16/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
307h55 17/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 4: Microsoft O ...
409h50 17/02/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiIntroduction Unit 1: ...Lương Kỳ Duyên (1t, )
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Lê Thanh Mai (1t, )
Nguyễn Hà Thu (1t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (1t, )
508h55 18/02/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1: The real you ...Lê Thanh Mai (1t, )
Trương Kiều Oanh (1t, )
Phạm Quang Thắng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
607h00 23/02/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
713h55 23/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
807h55 24/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.2. Quản lý bảng tín ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
909h50 24/02/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1: The real you ...
1008h55 25/02/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1: The real you ...Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Lê Thanh Mai (3t, )
1107h00 02/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1213h55 02/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1307h55 03/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.3. Định dạng và in ...Vũ Quỳnh Anh (2t, true)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Bích (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, true)
1409h50 03/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 1 + Get re ...
1508h55 04/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...
1607h00 09/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1713h55 09/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1807h55 10/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Lương Kỳ Duyên (2t, true)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
1909h50 10/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...
2008h55 11/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Ngô Công Bách (1t, )
Nguyễn Thu Hiền (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
2107h00 16/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2213h55 16/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2307h55 17/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5. Các hàm trong Ex ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
2409h50 17/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 2: Winning and l ...Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Bàng Thị Phương Hảo (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
2508h55 18/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 2 + Langua ...
2613h55 18/03/2022Sân vận động3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2707h00 23/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2813h55 23/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2907h55 24/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
3009h50 24/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiProgress test 1 corre ...Trần Hải Anh (1t, )
Nguyễn Phương Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Nguyễn Vũ Hà (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Thị Thùy Trang (1t, )
3108h55 25/03/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...
3207h00 30/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3313h55 30/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3407h55 31/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.4. Hàm tìm kiếm H ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, true)
3509h50 31/03/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...
3608h55 01/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...
3707h00 06/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3813h55 06/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3907h55 07/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.5. Hàm tính toán ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
4009h50 07/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 3: Town and coun ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Vũ Thị Mỹ Hảo (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Hoàng My (1t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Hà Thu (1t, )
Bùi Thị Thùy Trang (1t, )
4108h55 08/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 3 + Langua ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Thị Mai Linh (1t, )
4213h55 08/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4307h00 13/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4413h55 13/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4507h55 14/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (1t, )
Trần Minh Tâm (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t, )
4609h50 14/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 4: In the spotli ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Nguyễn Hà Thu (1t, )
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t, )
4708h55 15/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 4: In the spotli ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
4813h55 15/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4907h00 20/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5013h55 20/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5107h55 21/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.6. Sắp xếp và lọc d ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
5209h50 21/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Phương Anh (1t, )
Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Ngô Công Bách (1t, )
Nguyễn Lương Bằng (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Bàng Thị Phương Hảo (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Bùi Thị Khánh Huyền (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Bùi Thị Mai Linh (1t, )
Phạm Văn Mạnh (1t, )
Vũ Trà My (1t, )
Trần Minh Tâm (1t, )
Lê Thị Thảo (1t, )
Phạm Quang Thắng (1t, )
Nguyễn Minh Thư (1t, )
5308h55 22/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 4 + Get re ...
5413h55 22/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5507h00 27/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5613h55 27/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5707h55 28/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.7. Thống kê dữ liệu ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
5809h50 28/04/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 4 + Get re ...Lương Kỳ Duyên (1t, )
Bùi Diệp Linh (1t, )
Vũ Trà My (1t, )
Vũ Quỳnh Anh (2t, )
Nguyễn Vũ Hà (1t, )
5908h55 29/04/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiProgress Test 2 corre ...
6007h00 04/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6107h55 05/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.8. Biểu đồ và hình ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
6209h50 05/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 5: Gifts (cont.) ...
6308h55 06/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 5: Gifts (cont.) ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Nguyễn Phương Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (1t, )
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
Phạm Văn Mạnh (1t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
6407h00 11/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6507h55 12/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 6: Microsoft O ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
6609h50 12/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 5: Gifts (cont.) ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
6708h55 13/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 5 + Get re ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (3t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (3t, )
6807h00 18/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6907h55 19/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.3. Chèn hình ảnh và ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
7009h50 19/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSelf check 5 + Get re ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
7108h55 20/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiProgress test 3 corre ...Vũ Quỳnh Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (3t, )
Lê Thị Diệu Hương (1t, )
Bùi Diệp Linh (2t, )
Phạm Quang Thắng (1t, )
7207h00 25/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7307h55 26/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.6. Hoàn thiện bản t ...Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
7409h50 26/05/2022C2032QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiRevision (cont.) ...
7508h55 27/05/2022C2033QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiRevision (cont.) ...