Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Hữu Toàn2212111034CT260125/08/2004NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2601Cầu Lông3300
2CT2601Cấu Trúc Máy Tính Đặng Quang Huy3300
3CT2601Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Phương Thu3300
4CT2601Vật Lý Đại Cương 1 Lê Thị Thanh Hương3400
5CT2601Nhập Môn Lập Trình Nguyễn Thị Xuân Hương3400
6CT2601Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3300
7CT2601-CAR32021Cấu Trúc Máy Tính3400
8CT2601-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 23400
9CT2601-GPH31021Vật Lý Đại Cương 13400
10CT2601-ITP32041Nhập Môn Lập Trình3400
11CT2601-MAT31021Toán Cao Cấp3400
12CT2601-PYP32031Lập Trình Python3400
13CT26-MT24-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3700
14CT-PL26-BAD3Cầu Lông4500
15CT2601Lập Trình Python Đỗ Văn Tuyên3335
16CT2601Toán Cao Cấp Hoàng Hải Vân3330
17CT,PL26Cầu Lông Phạm Thị Hường4400
18CT26-MT24Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...
213h55 06/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
307h55 07/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 1 ...
409h50 07/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
507h55 08/02/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
613h55 08/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN T ...
707h55 09/02/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 1 ...
813h55 10/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
907h55 13/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀN ...
1013h55 13/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
1107h55 14/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 1 ...
1209h50 14/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1307h55 15/02/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1413h55 15/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành buổi 1: Hệ ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
1507h55 16/02/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 2 ...
1613h55 17/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
1707h55 20/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
1813h55 20/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
1907h55 21/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 2 ...
2009h50 21/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2107h55 22/02/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2213h55 22/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành buổi 2: Mic ...Phạm Việt Hoàng (3t, false)
Hoàng Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Lê Mạnh Duy (1t, false)
2307h55 23/02/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 2 ...
2413h55 24/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
2507h55 27/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 5: INTERNET VÀ ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
2613h55 27/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
2707h55 28/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 3 ...
2809h50 28/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2907h55 01/03/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3013h55 01/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành buổi 3: Bài ...Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
Hà Quốc Huy (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
3107h55 02/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 3 ...
3213h55 03/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
3307h55 06/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 07: GIỚI THIỆU ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Đào Hoàng Phúc (1t, false)
3413h55 06/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Hà Quốc Huy (1t, false)
Lê Mạnh Duy (1t, false)
Quản Thành Đạt (1t, false)
3507h55 07/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 3 ...
3609h50 07/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3707h55 08/03/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3813h55 08/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10.3. Biểu thức 10. 4 ...Quản Thành Đạt (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
3907h55 09/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 1 ...
4013h55 10/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
4107h55 13/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10. 5 Cấu trúc điều k ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
4213h55 13/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânVũ Tuấn Anh (3t, false)
Lê Mạnh Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Bùi Ngô Đức Đại (3t, false)
Quản Thành Đạt (1t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (1t, false)
Đoàn Thanh Nhật (1t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Trần Hữu Toàn (2t, false)
Phạm Ngọc Trâm (1t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
4307h55 14/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 4 ...
4409h50 14/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4513h55 14/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
4607h55 15/03/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4713h55 15/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
4807h55 16/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 4 ...
4907h55 17/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu học phần C ...Vũ Thượng Khanh (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
5013h55 17/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
5115h50 17/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênBiến, kiểu cơ bản, ph ...Lê Mạnh Duy (2t, )
Quản Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Bùi Quỳnh Như (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
5207h55 20/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10. 6 Cấu trúc điều k ...Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Lê Mạnh Duy (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
5313h55 20/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Ngô Đức Đại (3t, false)
Vũ Minh Hiếu (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Đoàn Thanh Nhật (1t, false)
Phạm Ngọc Trâm (1t, false)
Hà Quốc Huy (1t, false)
Lê Thị Mai Anh (1t, false)
5407h55 21/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 4 ...
5509h50 21/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5613h55 21/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu ...
5707h55 22/03/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5813h55 22/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
5907h55 23/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
6007h55 24/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênCấu trúc điều khiển H ...Lê Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Bùi Ngô Đức Đại (3t, )
Quản Thành Đạt (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
6113h55 24/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
6215h50 24/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 1 ...Bùi Quỳnh Như (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
6307h55 27/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10.7 Dữ liệu kiểu mản ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
6413h55 27/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânLê Mạnh Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Hoàng Việt Trung (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Vũ Thượng Khanh (1t, false)
Trần Hữu Toàn (1t, false)
Nguyễn Đình Trường (1t, false)
Đào Hoàng Phúc (1t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (1t, false)
6507h55 28/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 5 ...
6609h50 28/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6713h55 28/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Hà Quốc Huy (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
6807h55 29/03/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6913h55 29/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10.8. Dữ liệu kiểu mả ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
7007h55 30/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
7107h55 31/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênMảng Thực hành ...Hà Quốc Huy (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
7213h55 31/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
7315h50 31/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Lê Thị Mai Anh (2t, )
Nguyễn Vũ Dũng (2t, )
Quản Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Bùi Quỳnh Như (2t, )
Phạm Ngọc Trâm (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
7407h55 03/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Văn Đại (1t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
7513h55 03/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânLê Mạnh Duy (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
7607h55 04/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 5 ...
7709h50 04/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7813h55 04/04/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Văn Đại (3t, false)
7907h55 05/04/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8013h55 05/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10.10. Dữ liệu kiểu c ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
8107h55 06/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 5 ...
8207h55 07/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 2: Các kiểu dữ ...Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Trần Hữu Toàn (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
8313h55 07/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
8415h50 07/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 2: Các kiểu dữ ...Bùi Quỳnh Như (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
8507h55 10/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
8613h55 10/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânLê Mạnh Duy (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
8707h55 11/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 6 ...
8809h50 11/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8913h55 11/04/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Đỗ Tuấn Long (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Văn Đại (3t, false)
Hà Quốc Huy (3t, false)
9007h55 12/04/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9113h55 12/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10.12. Hàm và chương ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
9207h55 13/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9307h55 14/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênĐánh giá 1 (30%) Phân ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Bùi Ngô Đức Đại (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
Đào Hoàng Phúc (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Hoàng Việt Trung (3t, )
9413h55 14/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
9515h50 14/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênPhân chia Module ...Vũ Tuấn Anh (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Nguyễn Văn Đại (2t, )
Trịnh Doãn Hoàng (2t, )
Đỗ Tuấn Long (2t, )
Bùi Quỳnh Như (2t, )
Đào Hoàng Phúc (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Hoàng Việt Trung (2t, )
9613h55 17/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
9707h55 18/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9809h50 18/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9907h55 19/04/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Vũ Thượng Khanh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Đào Hoàng Phúc (3t, false)
Phạm Ngọc Trâm (3t, false)
Lê Mạnh Duy (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Văn Đại (3t, false)
10007h55 20/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 5 ...
10107h55 21/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 3: Lập trình h ...Lê Mạnh Duy (3t, )
Nguyễn Văn Đại (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Phạm Ngọc Trâm (3t, )
10213h55 21/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
10315h50 21/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên3.6 Kế thừa 3.7 Kế th ...Lê Đức Anh (2t, )
Trần Thúy Hường (2t, )
Đào Hoàng Phúc (2t, )
Phạm Ngọc Trâm (2t, )
10407h55 25/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 6 ...
10509h50 25/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10607h55 26/04/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Vũ Thượng Khanh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Đào Hoàng Phúc (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
10707h55 27/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 7 ...
10807h55 28/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 3 ...Vũ Tuấn Anh (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Phạm Ngọc Trâm (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
10913h55 28/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
11015h50 28/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 3 ...Bùi Quỳnh Như (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
11107h55 02/05/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
11209h50 02/05/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11307h55 03/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Nguyễn Văn Đại (3t, false)
11407h55 04/05/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 7 ...
11513h55 04/05/2023G4034CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương10.13. Kiểu dữ liệu t ...Dương Đức Hoạt (4t, false)
11607h55 05/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 4: Vào/ra, ngo ...Bùi Quỳnh Như (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
11713h55 05/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
11815h50 05/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 4 ...Trần Minh Chiến (2t, )
Lê Mạnh Duy (2t, )
Phạm Hữu Dương (2t, )
Bùi Ngô Đức Đại (2t, )
Đỗ Tuấn Long (2t, )
Đào Hoàng Phúc (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
11907h00 08/05/2023C2014CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 7 ...
12007h00 09/05/2023C2011CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 2 ...
12107h55 09/05/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 8 ...
12209h50 09/05/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12307h55 10/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...
12407h00 11/05/2023C2011CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 8 ...
12507h55 11/05/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 8 ...
12613h55 11/05/2023G4034CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Dương Đức Hoạt (4t, false)
12707h55 12/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênLàm bài kiểm tra Đánh ...Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
12813h55 12/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
12915h50 12/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 5: Lập trình W ...Lê Mạnh Duy (2t, )
Đào Hoàng Phúc (2t, )
Nguyễn Trần Tuấn Thành (2t, )
13007h55 16/05/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 9 ...
13109h50 16/05/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13207h55 17/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Việt Hoàng (3t, true)
13307h00 18/05/2023C2011CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 9 ...
13407h55 18/05/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thuunit 9 ...
13507h55 19/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 5 ...
13613h55 19/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
13715h50 19/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 6 Giao diện GU ...
13807h00 24/05/2023C2043CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 3 ...
13907h55 24/05/2023F1013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Văn Đại (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, true)
14007h00 25/05/2023C2043CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuRevision ...