Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT210111/07/1998NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT21-MT22Độc Học Môi Trường Nguyễn Thị Tươi6150
2MT21-MT22Xử Lý Nước Thải Nguyễn Thị Kim Dung680
3MT21-MT22Hoá Học Môi Trường Phạm Thị Minh Thúy680
4MT21-MT22Xử Lý Nước Cấp Đặng Chinh Hải6180
5MT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí Nguyễn Thị Cẩm Thu670
6MT21-MT22Tin Học Ứng Dụng Ngô Trường Giang637
7MT21-MT22Quản Lý Chất Lượng Môi Trường Nguyễn T Mai Linh680
8MT21-MT22Thực Hành Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhCHƯƠNG 1: Những vấn đ ...
207h00 03/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungGioi thieu mon hoc CH ...Bùi Thái Dương (2t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
308h55 03/03/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 1. MỘT SỐ KHÁ ...
407h00 04/03/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Giới thiệ ...Phạm Song Hai (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
509h50 04/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...
613h00 04/03/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Bùi Thái Dương (4t, )
709h50 05/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung 1.4. Quá trình hiếu ...Bùi Thái Dương (2t, )
813h00 05/03/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
907h00 06/03/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (1t) Chư ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
1009h50 06/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.2. Các thông số cơ ...
1108h55 06/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh1.6. Các công cụ QLMT ...Bùi Thái Dương (3t, )
1207h00 07/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung1.5.5. Quá trình tự l ...Bùi Thái Dương (2t, )
1308h55 07/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 2. CẤU TRÚC D ...Bùi Thái Dương (3t, false)
1407h00 08/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.1 Cấu trúc, thành p ...
1509h50 08/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...Bùi Thái Dương (1t, )
1613h00 08/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
1709h50 09/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungCHƯƠNG 2. XỬ LÝ NƯỚC ...
1813h00 09/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
1907h00 10/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2: Sự hấp thụ, ...
2009h50 10/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.5. Lịch sử về ô nhi ...
2108h55 13/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.1.3 Luật BVMT quốc ...Bùi Thái Dương (1t, )
2207h00 14/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phương pháp lắng ...Bùi Thái Dương (2t, )
2308h55 14/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang2.1. Cấu trúc dữ liệ ...Liêu Vương Phúc Minh (3t, false)
2407h00 15/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...
2509h50 15/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
2613h00 15/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
2709h50 16/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5.3. Bể lắng đợt 2 ...
2813h00 16/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2907h00 17/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...
3009h50 17/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
3108h55 20/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.4 Các tiêu chuẩn mô ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
3207h00 21/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.6. Phương pháp lọc ...Bùi Thái Dương (1t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
3308h55 21/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang3.1. Bản đồ - Xây dự ...
3407h00 22/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...
3509h50 22/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Văn Đức Anh Quân (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
3613h00 22/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
3709h50 23/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.7. Bể tuyển nổi, vớ ...Bùi Thái Dương (2t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
3813h00 23/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiHoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
3907h00 24/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
4009h50 24/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 2 2.1. Các qu ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Văn Đức Anh Quân (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
4108h55 27/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.3 Phân tích tai biế ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
4207h00 28/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.4. Các yếu tố ảnh h ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
4308h55 28/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3t) ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4407h00 29/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.4. Một số ảnh hưởn ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
4509h50 29/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
4613h00 29/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
4709h50 30/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
4813h00 30/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
4907h00 01/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiNGHỈ LẾ 1/5 ...
5009h50 01/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
5108h55 04/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.5 Kiểm toán môi trư ...Bùi Thái Dương (3t, )
5207h00 05/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung a. Aeroten ( tiếp ) ...
5308h55 05/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang4.3. Tính tóan trên ...
5407h00 06/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập cân bằng vật ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5509h50 06/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.3. Xác định nồng độ ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5613h00 06/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 2: Xác định. pH, ...
5709h50 07/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb. Lọc sinh học c. Đ ...
5813h00 07/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
5907h00 08/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Độc học môi ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
6009h50 08/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...
6107h00 11/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 5. WEB GIS (3t ...
6208h55 11/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.8 Hệ thống quản lý ...
6307h00 12/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang5.6. Phần mềm nguồn ...
6407h00 12/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
6508h55 12/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành(3t) ...
6607h00 13/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy3.2. Hóa học của đá v ...
6709h50 13/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.5. Phương trình khu ...
6813h00 13/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 3: Xây dựng đường ...Văn Đức Anh Quân (4t, false)
6909h50 14/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungBài tập 3.5.2. Làm s ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
7013h00 14/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
7107h00 15/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...
7209h50 15/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...
7307h00 17/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
7413h55 17/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
7508h55 18/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.2. Thuế, phí và lệ ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
7613h55 18/05/2020A1055MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (4t) Kiểm t ...
7715h50 18/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 4. Hóa học thủ ...
7807h00 19/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (2) ...
7907h00 19/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
8008h55 19/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành Kiểm tra ...
8114h55 19/05/2020F 206 -2045MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBai 4: Xay dung duong ...
8207h00 20/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...
8309h50 20/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.9. Hệ số khuếch tán ...
8413h00 20/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 5: Xây dựng đường ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (4t, true)
Bùi Thái Dương (4t, true)
8509h50 21/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb.Hồ xử lý cấp 3 c.Hồ ...Bùi Thái Dương (2t, true)
8613h00 21/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
8707h00 22/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
Văn Đức Anh Quân (1t, )
8809h50 22/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...
8908h55 25/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.5 Một số công cụ ki ...
9013h55 25/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3) Ôn tập ...
9107h00 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.6.2. Các phương phá ...Bùi Thái Dương (2t, )
9208h55 26/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
9309h50 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.2. Phương pháp kết ...
9407h00 27/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9509h50 27/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.11. Tính toán xác đ ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9613h00 27/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 6: Xây dưng đường ...
9709h50 28/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.4. Phương pháp đông ...Văn Đức Anh Quân (1t, )
9813h00 28/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
9907h00 29/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.3. ...
10009h50 29/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
10108h55 01/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh5.2 Các vấn đề chung ...
10207h00 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung 4.5. Phương pháp hấp ...
10308h55 02/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
10409h50 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.6. Phương pháp trao ...
10507h00 03/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Văn Đức Anh Quân (3t, false)
10609h50 03/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...Văn Đức Anh Quân (1t, )
10713h00 03/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBai 7: Xây dựng đường ...
10809h50 04/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung5.2.1. Khử trùng nước ...Văn Đức Anh Quân (2t, true)
10913h00 04/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
11007h00 05/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4: Đánh giá ng ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
11109h50 05/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...
11208h55 08/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhThực tế môn học ...
11307h00 09/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung5.2.2. Khử trùng bằng ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, true)
11408h55 09/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
11509h50 09/06/2020B1052MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung6.2. Các công trình l ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
11607h00 10/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chất lượng nư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (1t, )
11709h50 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.4. Xử lý bụi bằng p ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (1t, )
11810h45 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung
11913h00 10/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 8: Phan tích mẫu ...
12009h50 11/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung6.3. Nén bùn cặn 6.4. ...
12113h00 11/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
12207h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...
12307h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...
12409h50 12/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.6. Xử lý bụi bằng p ...
12508h55 15/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
12614h55 15/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
12707h00 16/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungThực tế môn học ...
12808h55 16/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
12909h50 16/06/2020Đi thực tế 3MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungThực tế môn học ...
13007h00 17/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 5. Độc chất hó ...Bùi Thái Dương (1t, )
13109h50 17/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.8. Xử lý bụi bằng p ...
13213h00 17/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 9: Phân tích mâu ...
13309h50 18/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungThực tế môn học ...
13413h00 18/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
13507h00 19/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...
13609h50 19/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
13713h00 19/06/2020F2035MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế ...
13814h55 19/06/20205MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu
13908h55 22/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh5.3 Quản lý chất lượn ...
14014h55 22/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải
14107h00 23/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungBáo cáo - Thực tế Chư ...
14208h55 23/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
14309h50 23/06/2020B1052MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung7.2. Dây truyền công ...
14407h00 24/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 6. Vòng TH các ...
14509h50 24/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
14613h00 24/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungKiểm tra ...
14709h50 25/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 1 ...
14813h00 25/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
14907h00 26/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
15009h50 26/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...
15113h55 26/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...
15215h50 26/06/2020B 1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu
15307h00 27/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiSV đi thực tế môn học ...
15408h55 29/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh5.6 Quản lý chất thải ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
15514h55 29/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải
15607h00 30/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2 ...
15708h55 30/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
15808h55 30/06/2020B1053MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2 ( tiếp Đá ...
15914h55 30/06/2020B1035MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.3. ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
16007h00 01/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
16109h50 01/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
16213h00 01/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungKiểm tra ...
16309h50 02/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
16413h00 02/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
16507h00 03/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
16609h50 03/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
16708h55 06/07/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
16807h00 07/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
16908h55 07/07/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
17007h00 08/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
17109h50 08/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
17213h00 08/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
17309h50 09/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
17413h00 09/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
17507h00 10/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
17609h50 10/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...