Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT210111/07/1998NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT21-MT22Xử Lý Nước Cấp Đặng Chinh Hải690
2MT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí Nguyễn Thị Cẩm Thu660
3MT21-MT22Xử Lý Nước Thải Nguyễn Thị Kim Dung660
4MT21-MT22Hoá Học Môi Trường Phạm Thị Minh Thúy670
5MT21-MT22Tin Học Ứng Dụng Ngô Trường Giang637
6MT21-MT22Độc Học Môi Trường Nguyễn Thị Tươi660
7MT21-MT22Quản Lý Chất Lượng Môi Trường Nguyễn T Mai Linh680
8MT21-MT22Thực Hành Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhCHƯƠNG 1: Những vấn đ ...
207h00 03/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungGioi thieu mon hoc CH ...Bùi Thái Dương (2t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
308h55 03/03/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 1. MỘT SỐ KHÁ ...
407h00 04/03/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Giới thiệ ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
509h50 04/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...
613h00 04/03/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Bùi Thái Dương (4t, )
709h50 05/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung 1.4. Quá trình hiếu ...Bùi Thái Dương (2t, )
813h00 05/03/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
907h00 06/03/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (1t) Chư ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
1009h50 06/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.2. Các thông số cơ ...
1108h55 06/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh1.6. Các công cụ QLMT ...Bùi Thái Dương (3t, )
1207h00 07/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung1.5.5. Quá trình tự l ...Bùi Thái Dương (2t, )
1308h55 07/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 2. CẤU TRÚC D ...Bùi Thái Dương (3t, false)
1407h00 08/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.1 Cấu trúc, thành p ...Bùi Thái Dương (1t, false)
1509h50 08/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...Bùi Thái Dương (1t, )
1613h00 08/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
1709h50 09/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungCHƯƠNG 2. XỬ LÝ NƯỚC ...
1813h00 09/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
1907h00 10/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2: Sự hấp thụ, ...
2009h50 10/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.5. Lịch sử về ô nhi ...
2108h55 13/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.1.3 Luật BVMT quốc ...Bùi Thái Dương (1t, )
2207h00 14/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phương pháp lắng ...Bùi Thái Dương (2t, )
2308h55 14/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang2.1. Cấu trúc dữ liệ ...Liêu Vương Phúc Minh (3t, false)
2407h00 15/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...
2509h50 15/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
2613h00 15/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
2709h50 16/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5.3. Bể lắng đợt 2 ...
2813h00 16/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2907h00 17/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...
3009h50 17/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
3108h55 20/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.4 Các tiêu chuẩn mô ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
3207h00 21/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.6. Phương pháp lọc ...Bùi Thái Dương (1t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
3308h55 21/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang3.1. Bản đồ - Xây dự ...
3407h00 22/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
3509h50 22/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Văn Đức Anh Quân (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
3613h00 22/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
3709h50 23/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.7. Bể tuyển nổi, vớ ...Bùi Thái Dương (2t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
3813h00 23/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiHoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
3907h00 24/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
4009h50 24/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 2 2.1. Các qu ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Văn Đức Anh Quân (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
4108h55 27/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.3 Phân tích tai biế ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
4207h00 28/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.4. Các yếu tố ảnh h ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
4308h55 28/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3t) ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4407h00 29/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.4. Một số ảnh hưởn ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
4509h50 29/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
4613h00 29/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
4709h50 30/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
4813h00 30/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
4907h00 01/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiNGHỈ LẾ 1/5 ...
5009h50 01/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
5108h55 04/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.5 Kiểm toán môi trư ...Bùi Thái Dương (3t, )
5207h00 05/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung a. Aeroten ( tiếp ) ...
5308h55 05/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang4.3. Tính tóan trên ...
5407h00 06/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập cân bằng vật ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5509h50 06/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.3. Xác định nồng độ ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5613h00 06/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 2: Xác định. pH, ...
5709h50 07/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb. Lọc sinh học c. Đ ...
5813h00 07/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
5907h00 08/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Độc học môi ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
6009h50 08/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...
6107h00 11/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 5. WEB GIS (3t ...
6208h55 11/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.8 Hệ thống quản lý ...
6307h00 12/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang5.6. Phần mềm nguồn ...
6407h00 12/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
6508h55 12/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành(3t) ...
6607h00 13/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy3.2. Hóa học của đá v ...
6709h50 13/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.5. Phương trình khu ...
6813h00 13/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 3: Xây dựng đường ...Văn Đức Anh Quân (4t, false)
6909h50 14/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungBài tập 3.5.2. Làm s ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
7013h00 14/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
7107h00 15/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...
7209h50 15/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...
7307h00 17/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
7413h55 17/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
7508h55 18/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.2. Thuế, phí và lệ ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
7613h55 18/05/2020A1055MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (4t) Kiểm t ...
7707h00 19/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (2) ...
7807h00 19/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
7908h55 19/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành Kiểm tra ...
8014h55 19/05/2020F 206 -2045MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBai 4: Xay dung duong ...
8107h00 20/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 4. Hóa học thủ ...
8209h50 20/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.9. Hệ số khuếch tán ...
8313h00 20/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 5: Xây dựng đường ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (4t, true)
Bùi Thái Dương (4t, true)
8409h50 21/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb.Hồ xử lý cấp 3 c.Hồ ...Bùi Thái Dương (2t, true)
8513h00 21/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
8607h00 22/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
Văn Đức Anh Quân (1t, )
8709h50 22/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...
8808h55 25/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.5 Một số công cụ ki ...
8913h55 25/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3) Ôn tập ...
9007h00 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.6.2. Các phương phá ...Bùi Thái Dương (2t, )
9108h55 26/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
9209h50 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.2. Phương pháp kết ...
9307h00 27/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9409h50 27/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.11. Tính toán xác đ ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9513h00 27/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 6: Xây dưng đường ...
9609h50 28/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.4. Phương pháp đông ...Văn Đức Anh Quân (1t, )
9713h00 28/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
9807h00 29/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.3. ...
9909h50 29/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
10008h55 01/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
10107h00 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
10208h55 02/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
10309h50 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung
10407h00 03/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 5. Độc chất hó ...
10509h50 03/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
10613h00 03/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
10709h50 04/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
10813h00 04/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
10907h00 05/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4: Đánh giá ng ...
11009h50 05/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...
11108h55 08/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
11207h00 09/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
11308h55 09/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
11407h00 10/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
11509h50 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.4. Xử lý bụi bằng p ...
11613h00 10/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
11709h50 11/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
11813h00 11/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
11907h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...
12009h50 12/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...
12108h55 15/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
12207h00 16/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
12308h55 16/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
12407h00 17/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
12509h50 17/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.6. Xử lý bụi bằng p ...
12613h00 17/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
12709h50 18/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
12813h00 18/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
12907h00 19/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...
13009h50 19/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.7. Xử lý bụi bằng p ...
13108h55 22/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
13207h00 23/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
13308h55 23/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
13407h00 24/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
13509h50 24/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...
13613h00 24/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
13709h50 25/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
13813h00 25/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
13907h00 26/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
14009h50 26/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...
14108h55 29/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
14207h00 30/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
14308h55 30/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
14407h00 01/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
14509h50 01/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...
14613h00 01/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
14709h50 02/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
14813h00 02/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
14907h00 03/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
15009h50 03/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
15108h55 06/07/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
15207h00 07/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
15308h55 07/07/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
15407h00 08/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
15509h50 08/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
15613h00 08/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
15709h50 09/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
15813h00 09/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
15907h00 10/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
16009h50 10/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...