Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Minh Hòa1512401061QT1901K10/12/1997NữTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT24Nguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Mai Linh4100
2DL-QT23Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc5000
3DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương23380
4QT23N-MKinh Tế Lượng Nguyễn Thị Tình34160
5QT2301KKế Toán Tài Chính 2 Nguyễn Văn Thụ17320
6QT2201KKế Toán Thuế Nguyễn Thị Thúy Hồng25380
7NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan Đỗ Văn Tuyên49300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 26/01/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần C ...Lã Hải Yến (2t, false)
207h55 26/01/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhGiới thiệu học phần C ...Ngô Phạm Công Sâm (4t, false)
Vũ Tuấn Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (4t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (4t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (4t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (4t, false)
Phạm Bảo Ngọc (4t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t, false)
Nguyễn Thái Sơn (4t, false)
Trần Phương Thảo (4t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (4t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (4t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (4t, false)
308h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
408h55 26/01/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhGiới thiệu học phần P ...
507h00 27/01/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Hóa đơn chứ ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
607h00 27/01/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...Lã Hải Yến (2t, false)
708h55 27/01/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
807h00 28/01/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
908h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
1007h00 02/02/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1107h55 02/02/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
1208h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1308h55 02/02/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
1407h00 03/02/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
1507h00 03/02/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1608h55 03/02/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
1707h00 04/02/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1808h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1907h00 02/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2007h55 02/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
2108h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2208h55 02/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
2307h00 03/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2407h00 03/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2508h55 03/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
2607h00 04/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2708h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2807h00 09/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...Trần Hoàng Việt (2t, true)
2907h55 09/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ...
3008h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3108h55 09/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhĐánh giá 1 Chương 2: ...Đào Kim Dung (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
3207h00 10/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Phùng Văn Tú (3t, true)
3307h00 10/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...Trần Hoàng Việt (2t, true)
Lã Hải Yến (2t, false)
3408h55 10/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
3507h00 11/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3608h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3707h00 16/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
3807h55 16/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...
3908h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4008h55 16/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Ôn tập về L ...Bùi Huy Hùng (3t, false)
Vũ Mai Lâm (3t, true)
Nguyễn Quang Anh (3t, true)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
4107h00 17/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Phùng Văn Tú (3t, true)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
4207h00 17/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
4308h55 17/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
4407h00 18/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4508h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
4607h00 23/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...Trần Hoàng Việt (2t, false)
Trần Phương Trang (2t, false)
4707h55 23/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...
4808h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4908h55 23/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Trần Quang Huy (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
5007h00 24/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; Báo cáo thu ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
5107h00 24/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...Trần Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Diệp Hà (2t, false)
5208h55 24/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
5307h00 25/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5407h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Cù Thế Huy (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5508h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5607h00 30/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
5707h55 30/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...
5808h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5908h55 30/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
6007h00 31/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2 : tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
6107h00 31/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.4. Kế toán chi phí ...
6208h55 31/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
6307h00 01/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6408h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6507h00 06/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.5. Kế toán doanh th ...Trần Phương Trang (2t, false)
6607h55 06/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...
6708h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6808h55 06/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
6907h00 07/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
7007h00 07/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.6. Kế toán chi phí, ...
7108h55 07/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
7207h00 08/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7308h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7407h00 13/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.7. Kế toán xác định ...
7507h55 13/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...
7608h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
7708h55 13/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
7807h00 14/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Bùi Đức Công (3t, false)
7907h00 14/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
8008h55 14/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
8109h50 14/04/2021B3023QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
8207h00 15/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8308h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
8407h00 20/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
8507h55 20/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...
8608h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
8708h55 20/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy với ...
8807h00 21/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8907h00 21/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
9008h55 21/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...
9107h00 22/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9208h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
9307h00 24/04/2021b3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.3. Kế toán nguồn vố ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
9407h55 24/04/2021B2015NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Vũ Tuấn Anh (5t, false)
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (5t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (5t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (5t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (5t, false)
Bùi Thế Nam (5t, false)
Đàm Thị Như Phương (4t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (5t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (5t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (5t, false)
Nguyễn Thái Sơn (5t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Tô Quang Vinh (5t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (5t, false)
9508h55 24/04/2021b3023QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.3. Kế toán nguồn vố ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
9607h00 27/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀ ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
9707h55 27/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...
9808h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9908h55 27/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
10007h00 28/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
10107h00 28/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
10208h55 28/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. MS 5.3. Mức cầu ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
10307h00 29/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10408h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
10507h00 04/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
10607h55 04/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...
10708h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
10808h55 04/05/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Đa cộng tuy ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, true)
10907h00 05/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
11007h00 05/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
11108h55 05/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
11207h00 06/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11308h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
11407h00 11/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...
11507h55 11/05/2021A6034QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) Chươn ...Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
11607h55 11/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...
11708h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
11808h55 11/05/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
11913h55 11/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
Nguyễn Đức Huy (4t, false)
12007h00 12/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
12107h00 12/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
12207h00 12/05/2021d2012NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Vũ Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (2t, false)
12308h55 12/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
12407h00 13/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12508h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
12613h00 14/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
12713h55 14/05/2021D2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
12807h00 15/05/2021b3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụKtra do Covid 19 ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
12907h55 15/05/2021A6034QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.3 P ...
13007h55 15/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
13107h00 18/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.3. Báo cáo kết quả ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
13207h55 18/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
13308h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
13408h55 18/05/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
13507h00 19/05/2021B2012NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
13607h00 19/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
13707h00 19/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.3 Báo cáo kết quả ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
13808h55 19/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Mối quan hệ giữa ...
13907h00 20/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
14008h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
14107h00 24/05/2021B2025QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
14207h00 25/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
14307h55 25/05/2021A6034QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 1: Giới thiệu Evi ...
14407h55 25/05/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
14507h00 26/05/2021B2015NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Mối quan hệ giữa ...Ngô Phạm Công Sâm (5t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Tô Quang Vinh (5t, true)
Vũ Tuấn Anh (5t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (5t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (5t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (5t, false)
Bùi Thế Nam (5t, false)
Phạm Bảo Ngọc (5t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (5t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (5t, false)
Nguyễn Thái Sơn (5t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (5t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (5t, false)
14607h00 26/05/2021Online4QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
14708h55 26/05/2021Online3QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 2: Mô hình hồi qu ...
14807h00 31/05/2021online4QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.4. Báo cáo Lưu chu ...Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
14908h55 01/06/2021A6033QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 3: Mô hình hồi qu ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
15009h50 01/06/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh
15107h55 04/06/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh