Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Dương1912401002QT2301K04/09/1999NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2301KKiểm Toán Tài Chính 1 Trần Thị Thanh Thảo17110
2NA23T-QT23KQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh2300
3QT22M-QT23Thương Mại Điện Tử Trần Thị Thanh Thảo4580
4QT23N-M-KVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh4020
5QT2301KNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình18150
6NA23T-QT23K-ADM3Quản Trị Học2100
7NA23T-QT23K-MAR3Marketing Căn Bản1900
8QT22M-QT23-ECO3Thương Mại Điện Tử4500
9QT2301KQuản Trị Học1600
10QT2301KVăn Bản Học1600
11QT2301KThương Mại Điện Tử1600
12QT2301KLuật Kinh Tế1600
13QT2301KMarketing Căn Bản1600
14QT2301K-FAU33041Kiểm Toán Tài Chính 11700
15QT2301K-SPO32031Nguyên Lý Thống Kê1700
16QT23N-M-K-DOC3Văn Bản Học4000
17NA23T-QT23KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương20180

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 24/08/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần C ...
213h00 24/08/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
313h00 25/08/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh ThảoCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...
414h55 25/08/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
513h00 26/08/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoChương 1: Tổng quan v ...
613h00 27/08/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
709h50 31/08/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (Tiếp) Bài 2. ...
813h00 31/08/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1 tiếp ...
913h00 01/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo1.2. Khái niệm và đặc ...
1014h55 01/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...
1113h00 02/09/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
1213h00 03/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
1313h00 06/09/2021online4QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo1.4 Lập kế hoạch kiểm ...
1409h50 07/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài tập ...
1513h00 07/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: Vận dụng qu ...
1613h00 08/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo1.4 Các yếu tố cản tr ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, true)
1714h55 08/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình3.3. Các tham số đo đ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
1813h00 09/09/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.3 Thực hiện các thử ...Nguyễn Đức Huy (4t, false)
1913h00 10/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
2013h00 13/09/2021online3NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động củ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
2109h50 14/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
2213h00 14/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Phan Thị Thảo (3t, false)
2313h00 15/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh ThảoCHƯƠNG 2: NỀN TẢNG CÔ ...Đào Kim Dung (2t, true)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
2414h55 15/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Thu Hà (3t, false)
2513h00 16/09/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thu Hà (4t, true)
2613h00 17/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...Nguyễn Thị Dương (3t, false)
2709h50 21/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Kỹ thuật soạn ...Nguyễn Đức Lâm (2t, )
Lê Tùng Hưng (2t, )
2813h00 21/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp ...Phan Thị Thảo (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
2913h00 22/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo2.2 Trang mạng (websi ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, false)
Lê Minh Hiếu (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, false)
3014h55 22/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6 (tiếp) 6.3.C ...Nguyễn Xuân Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
3113h00 23/09/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.4 Bài tập thực hành ...Nguyễn Thị Huệ (4t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
3213h00 24/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1 Chương 4 - Hành v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
3309h50 28/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4. Quy trình soạn ...Bùi Huy Hùng (2t, )
Nguyễn Đức Lâm (2t, )
Nguyễn Hoàng Long (2t, )
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, )
3413h00 28/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...
3513h00 29/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo2.4 Xây dựng website ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, true)
Nguyễn Thành Trung (2t, true)
3614h55 29/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình7.2.Các phương pháp t ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
3713h00 30/09/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.3 Kiểm toán chi tiế ...
3813h00 01/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
3909h50 05/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Bùi Huy Hùng (2t, )
Nguyễn Hoàng Long (2t, )
4013h00 05/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
4113h00 06/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo3.1 Thương mại điện t ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, true)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, true)
Nguyễn Thành Trung (2t, true)
4214h55 06/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
4313h00 07/10/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.4 Bài tập thực hành ...Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Hoàng Việt (4t, false)
4413h00 08/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
4509h50 12/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Bùi Huy Hùng (2t, )
Nguyễn Hoàng Long (2t, )
4613h00 12/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4:tiếp ...
4713h00 13/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo3.2 Thương mại điện t ...
4814h55 13/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
4913h00 14/10/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 Chương 4:K ...
5013h00 15/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (1t, )
5109h50 19/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...
5213h00 19/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
Phạm Thu Hà (3t, true)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Bùi Hải Ninh (3t, true)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, true)
5313h00 20/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh ThảoKiểm tra CHƯƠNG 4: AN ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Hoàng Thị Phương Chinh (2t, true)
Nguyễn Thị Dương (2t, true)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (1t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, true)
5414h55 20/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình8.4.Phương pháp PT tà ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, true)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
5513h00 21/10/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo4.3 Kiểm toán chi tiế ...Hoàng Thị Phương Chinh (4t, true)
Nguyễn Thị Dương (4t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (4t, false)
Trần Hoàng Việt (4t, false)
5613h00 22/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...Phạm Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Vũ Thái Hạ (3t, false)
5709h50 26/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5813h00 26/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: chức năng t ...
5913h00 27/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo4.2 Các khía cạnh của ...
6014h55 27/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
6113h00 28/10/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo4.3 Kiểm toán chi tiế ...
6213h00 29/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
6309h50 02/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5(tiếp) ...
6413h00 02/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...
6513h00 03/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo4.4 Một số giải pháp ...
6614h55 03/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.4. ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
6713h00 04/11/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 2 Chương 5:K ...
6813h00 05/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược ...
6907h55 09/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Nguyễn Hoàng Long (2t, )
7009h50 09/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...
7113h00 09/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp Chương ...
7213h00 10/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo5.2 Thanh toán điện t ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dương (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, true)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Vũ Mai Lâm (2t, true)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
7314h55 10/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, true)
7413h00 11/11/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.2 Khảo sát kiểm soá ...
7513h00 12/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về ch ...
7609h50 16/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. QUẢN LÝ VB ...Nguyễn Hoàng Long (2t, )
7713h00 16/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...
7813h00 17/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo5.3 Thanh toán điện t ...Nguyễn Thị Dương (2t, false)
7914h55 17/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10 (tiếp) 10.3 ...Phạm Thu Hà (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
8013h00 18/11/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.3 Kiểm toán chi tiế ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Dương (4t, false)
Nguyễn Việt Hằng (4t, false)
Nguyễn Đức Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (4t, false)
8113h00 19/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
8209h50 23/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhVB đi (tiếp) 3. Tổ ch ...Nguyễn Hoàng Long (2t, )
Trần Hoàng Việt (2t, )
Vũ Mai Lâm (2t, )
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, )
Nguyễn Xuân Huy (1t, )
Nguyễn Thị Dương (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t, )
8313h00 23/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: Kiểm tra Đg ...
8413h00 24/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Quảng cáo trên In ...Nguyễn Thị Dương (2t, false)
8514h55 24/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
8613h00 25/11/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5,4 Bài tập thực hành ...
8713h00 26/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược ...
8815h50 26/11/2021C2021NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
8907h55 30/11/2021online2QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
9009h50 30/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhQLVB đến (tiếp) QL sử ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t, )
9113h00 30/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
9213h00 01/12/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo6.5 Một số sai lầm th ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dương (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
9314h55 01/12/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình11.1. Thống kê vốn củ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
9413h00 02/12/2021C2024QT2301K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5,4 Bài tập thực hành ...
9507h55 03/12/2021C2024NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 9- Chiến lược ...
9613h00 03/12/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
9713h00 03/12/2021online4NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.2. Các bước tiến h ...
9809h50 07/12/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Hoàng Long (2t, )