Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Hương Quỳnh1912401018QT2301K24/07/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2301KKế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Nguyễn Thị Mai Linh1500
2QT2301KKế Toán Máy Phạm Thị Kim Oanh1500
3QT2301KKế Toán Quản Trị 2 Nguyễn Thị Mai Linh1500
4QT2301KPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp1500
5QT2301KKhởi Sự Doanh Nghiệp1500
6QT2301K-ADA33021Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp1500
7QT2301K-CAC33031Kế Toán Máy1500
8QT2301K-MAC33032Kế Toán Quản Trị 21500
9QT23K-24M-ETR3Khởi Sự Doanh Nghiệp2300
10QT23NK-QT24N-BAF3Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp3700
11QT23NK-QT24NPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Tình3700

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/08/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
207h00 17/08/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổ chức côn ...Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
309h50 18/08/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
408h55 19/08/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
507h00 23/08/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
607h00 24/08/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
709h50 25/08/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
808h55 26/08/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
907h00 30/08/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
1007h00 31/08/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
1109h50 01/09/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
1208h55 02/09/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
1307h00 06/09/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
1407h00 07/09/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
1509h50 08/09/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
1608h55 09/09/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
1707h00 13/09/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
1807h00 14/09/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
1909h50 15/09/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
2008h55 16/09/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
2107h00 20/09/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
2207h00 21/09/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
2309h50 22/09/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
2408h55 23/09/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
2507h00 27/09/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
2607h00 28/09/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
2709h50 29/09/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
2808h55 30/09/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
2907h00 04/10/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
3007h00 05/10/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
3109h50 06/10/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
3208h55 07/10/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
3307h00 11/10/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
3407h00 12/10/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
3509h50 13/10/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
3608h55 14/10/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
3707h00 18/10/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
3807h00 19/10/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
3909h50 20/10/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
4008h55 21/10/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
4107h00 25/10/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
4207h00 26/10/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
4309h50 27/10/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
4408h55 28/10/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
4507h00 01/11/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
4607h00 02/11/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
4709h50 03/11/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
4808h55 04/11/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
4907h00 08/11/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
5007h00 09/11/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
5109h50 10/11/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
5208h55 11/11/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
5307h00 15/11/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
5407h00 16/11/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
5509h50 17/11/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
5608h55 18/11/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
5707h00 22/11/2022C3043QT2301K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
5807h00 23/11/2022F1023QT2301K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh
5909h50 24/11/2022C3042QT2301K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
6008h55 25/11/2022C3033QT23NK-QT24N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình