Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Hồng Trang2012401005QT2401K03/07/2002NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp Cao Thị Thu1600
2QT2401KThuế Nguyễn Thị Thúy Hồng16330
3QT23-QT24NK-MAC3Kế Toán Quản Trị 13500
4QT2401KKế Toán Quản Trị 11400
5QT2401KNguyên Lý Thống Kê1400
6QT2401K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp1400
7QT2401K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 21400
8QT2401K-FAU33041Kiểm Toán Tài Chính 11400
9QT2401K-TAX33031Thuế1400
10QT24-NA23T-SPO3Nguyên Lý Thống Kê3400
11QT24-NA23TNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình40300
12QT23-QT24NKKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh22450
13QT2401KKiểm Toán Tài Chính 1 Trần Thị Thanh Thảo14380
14QT2401KKế Toán Tài Chính 2 Nguyễn Văn Thụ15440

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 ...Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Phạm Anh Quân (3t, false)
Vũ Thị Thu Thảo (3t, false)
Nguyễn Thu Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Nguyễn Thành Trung (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Trần Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Vũ Mai Lâm (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
209h50 15/08/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần C ...
307h55 16/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
409h50 16/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
507h00 17/08/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Thảo (3t, false)
609h50 17/08/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...
707h55 19/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoChương 1: Tổng quan v ...Nguyễn Quỳnh Phương (2t, false)
Nguyễn Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
809h50 19/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 1.1 Vai trò của quản ...
913h00 19/08/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thu Thảo (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
1007h00 22/08/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhChương 2 ...Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Trần Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Vũ Mai Lâm (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
Phạm Anh Quân (3t, false)
Vũ Thị Thu Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Nguyễn Thành Trung (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
1109h50 22/08/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...
1207h00 23/08/2022c3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo1.2 Nội dung kiểm toá ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
1307h55 23/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...
1409h50 23/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo1.4 Lập kế hoạch kiểm ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
1507h00 24/08/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Thuế xuất n ...
1609h50 24/08/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...
1707h55 26/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.2 Khảo sát kiểm soá ...
1809h50 26/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 2: Giá trị the ...
1913h00 26/08/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2007h00 29/08/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
2109h50 29/08/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
2207h55 30/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 2: Giá trị the ...
2309h50 30/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.3 Thực hiện các thử ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
2407h00 31/08/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...
2509h50 31/08/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
2607h55 02/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
2709h50 02/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
2813h00 02/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2907h00 05/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
3009h50 05/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
3107h55 06/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.3 Giá trị hiện tại ...
3209h50 06/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.3 Thực hiện các thử ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
3307h00 07/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
3409h50 07/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...
3507h55 09/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.3 Thực hiện các thử ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
3609h50 09/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.5 Tìm các khoản tiề ...
3713h00 09/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Lê Việt Anh (3t, false)
Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
3807h00 12/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
3909h50 12/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
4007h55 13/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...
4109h50 13/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
4207h00 14/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
4309h50 14/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.4. Kế toán chi phí ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
4407h55 16/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
4509h50 16/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 3: Quản trị vố ...
4613h00 16/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Điểm (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
4707h00 19/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (tiếp) 2.5. ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
4809h50 19/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.5. Kế toán doanh th ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
4907h55 20/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp3.2 Hao mòn TSCĐ và c ...
5009h50 20/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5107h00 21/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
5209h50 21/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.6. Kế toán chi phí, ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
5307h55 23/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5409h50 23/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 1 ...
5513h00 23/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
5607h00 26/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH M ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
5709h50 26/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.7. Kế toán xác định ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
5807h55 27/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...
5909h50 27/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
6007h00 28/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
6109h50 28/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
6207h55 30/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
6309h50 30/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.3 Quản trị dự trữ 1 ...
6413h00 30/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6 (tiêp) 6.3.C ...Lê Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Hằng Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (3t, false)
Bùi Hải Ninh (3t, false)
Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
6507h00 03/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH M ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
6609h50 03/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
6707h55 04/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
6809h50 04/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6907h00 05/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
7009h50 05/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
7107h55 07/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
7209h50 07/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
7313h00 07/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.2.C ...Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
7407h00 10/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH M ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
7509h50 10/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
7607h55 11/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
7709h50 11/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
7807h00 12/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4 Thuế GTGT ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
7909h50 12/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.3. Kế toán nguồn vố ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
8007h55 14/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8109h50 14/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
8213h00 14/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
8307h00 17/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4: LẬP DỰ TOÁN ...Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
8409h50 17/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.3. Kế toán nguồn vố ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
8507h55 18/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
8608h55 18/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
8709h50 18/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8807h00 19/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4 Thuế GTGT ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
8909h50 19/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ ĐG1: Đánh giá khả nă ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
9007h00 20/10/2022C3024QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9107h55 21/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9209h50 21/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
9313h00 21/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
9407h00 24/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4: LẬP DỰ TOÁN ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, true)
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9509h50 24/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀ ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Đỗ Vân Anh (2t, false)
Đàm Thị Như Phương (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
9607h00 25/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoĐỗ Vân Anh (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
9707h55 25/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
9809h50 25/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoĐỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
9907h00 26/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4 Thuế GTGT Ch ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
10009h50 26/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
10107h55 28/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
10208h55 28/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
10309h50 28/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
10409h50 28/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
10513h00 28/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Lê Việt Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Phan Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
10607h00 31/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4: LẬP DỰ TOÁN ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
10709h50 31/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
10807h00 01/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoĐỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
10907h55 01/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
11009h50 01/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
11107h00 02/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế TNDN ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
11209h50 02/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Đỗ Vân Anh (2t, false)
11307h00 03/11/2022C3024QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
11407h55 04/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
11509h50 04/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
11609h50 04/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
11713h00 04/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
11813h00 04/11/2022C1014QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.4.P ...
11907h00 07/11/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhChương 4 tiếp ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
12009h50 07/11/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
12107h55 08/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
12209h50 08/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
12307h00 09/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế TNDN ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
12409h50 09/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.3. Báo cáo kết quả ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
12507h00 10/11/2022C3024QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
12607h55 11/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
12709h50 11/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
12813h00 11/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
12913h00 11/11/2022C1014QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.4. ...
13007h00 14/11/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhChương 5 ...Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
13109h50 14/11/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.3. Báo cáo kết quả ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
13207h55 15/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
13309h50 15/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
13407h00 16/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế TNDN ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
13509h50 16/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.5. Thuyết minh báo ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
13607h55 18/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh ThảoNguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
13709h50 18/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
13813h00 18/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...
13915h50 18/11/2022C1012QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
14007h00 21/11/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhChương 5 ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
14109h50 21/11/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ10.5. Thuyết minh báo ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
14207h55 22/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
14308h55 22/11/2022c3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
14409h50 22/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
14507h00 23/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế TNDN ...Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
14609h50 23/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụĐG2: Đánh giá khả năn ...Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
14707h55 25/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
14809h50 25/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
14913h00 25/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Nguyễn Hằng Nga (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Bùi Hải Ninh (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
15015h50 25/11/2022C1011QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...
15113h00 29/11/2022C1014QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Thị Hồng Trang (4t, false)
15207h00 30/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)