Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Trang Ngân2012401010QT2401K31/05/2002NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp1400
2QT2401KKế Toán Tài Chính 2 Nguyễn Văn Thụ1400
3QT2401KKiểm Toán Tài Chính 1 Trần Thị Thanh Thảo1400
4QT2401KThuế Nguyễn Thị Thúy Hồng1400
5QT23-QT24NK-MAC3Kế Toán Quản Trị 13600
6QT2401KKế Toán Quản Trị 11400
7QT2401KNguyên Lý Thống Kê1400
8QT2401K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp1400
9QT2401K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 21400
10QT2401K-FAU33041Kiểm Toán Tài Chính 11400
11QT2401K-TAX33031Thuế1400
12QT24-NA23T-SPO3Nguyên Lý Thống Kê3400
13QT23-QT24NKKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh3600
14QT24-NA23TNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình3400

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 ...Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Phạm Anh Quân (3t, false)
Vũ Thị Thu Thảo (3t, false)
Nguyễn Thu Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Nguyễn Thành Trung (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Trần Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Vũ Mai Lâm (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
209h50 15/08/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
307h55 16/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
409h50 16/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
507h00 17/08/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Thảo (3t, false)
609h50 17/08/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
707h55 19/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
809h50 19/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
913h00 19/08/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1007h00 22/08/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
1109h50 22/08/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1207h00 23/08/2022c3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
1307h55 23/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1409h50 23/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
1507h00 24/08/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1609h50 24/08/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1707h55 26/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
1809h50 26/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1913h00 26/08/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2007h00 29/08/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
2109h50 29/08/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2207h55 30/08/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
2309h50 30/08/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
2407h00 31/08/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2509h50 31/08/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2607h55 02/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
2709h50 02/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
2813h00 02/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2907h00 05/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
3009h50 05/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
3107h55 06/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
3209h50 06/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
3307h00 07/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
3409h50 07/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
3507h55 09/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
3609h50 09/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
3713h00 09/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
3807h00 12/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
3909h50 12/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
4007h55 13/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
4109h50 13/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
4207h00 14/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
4309h50 14/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
4407h55 16/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
4509h50 16/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
4613h00 16/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
4707h00 19/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
4809h50 19/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
4907h55 20/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
5009h50 20/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5107h00 21/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
5209h50 21/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
5307h55 23/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5409h50 23/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
5513h00 23/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
5607h00 26/09/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
5709h50 26/09/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
5807h55 27/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
5909h50 27/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6007h00 28/09/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6109h50 28/09/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
6207h55 30/09/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6309h50 30/09/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
6413h00 30/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
6507h00 03/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
6609h50 03/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
6707h55 04/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
6809h50 04/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6907h00 05/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7009h50 05/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
7107h55 07/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
7209h50 07/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
7313h00 07/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
7407h00 10/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
7509h50 10/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
7607h55 11/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
7709h50 11/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
7807h00 12/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7909h50 12/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
8007h55 14/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8109h50 14/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
8213h00 14/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
8307h00 17/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
8409h50 17/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
8507h55 18/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
8609h50 18/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8707h00 19/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8809h50 19/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
8907h55 21/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9009h50 21/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
9113h00 21/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
9207h00 24/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
9309h50 24/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
9407h55 25/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
9509h50 25/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9607h00 26/10/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9709h50 26/10/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
9807h55 28/10/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9909h50 28/10/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
10013h00 28/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
10107h00 31/10/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
10209h50 31/10/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
10307h55 01/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
10409h50 01/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
10507h00 02/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10609h50 02/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
10707h55 04/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
10809h50 04/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
10913h00 04/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
11007h00 07/11/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
11109h50 07/11/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
11207h55 08/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
11309h50 08/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
11407h00 09/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11509h50 09/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
11607h55 11/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
11709h50 11/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
11813h00 11/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
11907h00 14/11/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
12009h50 14/11/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
12107h55 15/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
12209h50 15/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
12307h00 16/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
12409h50 16/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
12507h55 18/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
12609h50 18/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
12713h00 18/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
12807h00 21/11/2022C3033QT23-QT24NK
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh
12909h50 21/11/2022C3042QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
13007h55 22/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
13109h50 22/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
13207h00 23/11/2022C3023QT2401K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
13309h50 23/11/2022C3022QT2401K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
13407h55 25/11/2022C3022QT2401K
Kiểm Toán Tài Chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
13509h50 25/11/2022C3022QT2401K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
13613h00 25/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình