Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Vân Anh2012401009QT2401K23/09/2002NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL24-QT24Quản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh4330
2QT24N-M-KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3200
3QT24N-KKinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh2420
4QT24N-M-KXác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân3440
5QT24N-M-KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương3830
6QT24N-M-KAnh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Tuyết Mai3540
7QT24N-M-KVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh Phạm Thị Kim Oanh3204
8DL24-QT24-ADM3Quản Trị Học4200
9QT2401KQuản Trị Học1600
10QT2401KVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh1600
11QT2401KAnh Văn Cơ Sở 31600
12QT2401KKinh Tế Bảo Hiểm1600
13QT2401KMarketing Căn Bản1600
14QT2401KToán Thống Kê Và Xử Lý Dữ Liệu1600
15QT2401KXác Suất Thống Kê1600
16QT2401KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học1600
17QT24N-K-INE3Kinh Tế Bảo Hiểm2300
18QT24N-M-K-CBE3Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh3100
19QT24N-M-K-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33400
20QT24N-M-K-MAR3Marketing Căn Bản3600
21QT24N-M-K-SPT3Xác Suất Thống Kê3300
22QT24N-M-K-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3100
23NA22T-QT23KLuật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan4030

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
207h00 24/08/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
308h55 24/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
407h00 25/08/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
507h00 26/08/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
608h55 26/08/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
707h00 27/08/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
807h00 28/08/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
913h00 30/08/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp chương 2:Pháp lu ...
1007h00 31/08/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1108h55 31/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1207h00 01/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp Chương ...
1307h00 02/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
1408h55 02/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
1507h00 03/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1607h00 04/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1713h00 06/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
1807h00 07/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1908h55 07/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động củ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
2007h00 08/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
2107h00 09/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Các nhân tố tác ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2208h55 09/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
2307h00 10/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
2407h00 11/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2513h00 13/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiép ...
2607h00 14/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiLê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
2708h55 14/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...
2807h00 15/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
2907h00 16/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.1.3. Khái niệm về đ ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
3008h55 16/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp Chương ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
3107h00 17/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
3207h00 18/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3313h00 20/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanbài 2: địa vị pháp l ...
3407h00 21/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
3508h55 21/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1 Chương 4 - Hành v ...
3607h00 22/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thu Thảo (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
3707h00 23/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
3808h55 23/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
3907h00 24/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Văn Thái Toàn (3t, )
4007h00 25/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
4113h00 27/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Công ty cổ phần ...
4207h00 28/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
4308h55 28/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...
4407h00 29/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: thảo luận chế độ ...
4508h55 29/09/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4607h00 30/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.2. Nhân diện các ...Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
4708h55 30/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp ...Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, true)
Trần Phương Thảo (3t, false)
4807h00 01/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Hằng Nga (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Nguyễn Quỳnh Phương (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
4907h00 02/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânKhoa Thị Hồng Ngọc (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
5013h00 04/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIV. công ty hợp danh ...
5107h00 05/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
5208h55 05/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
5307h00 06/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
5408h55 06/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5507h00 07/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
5608h55 07/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
5707h00 08/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
5807h00 09/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, )
Lê Việt Anh (2t, )
Nguyễn Đức Hiếu (2t, )
Nguyễn Bá Hoàng (2t, )
Trần Duy Hưng (2t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, )
Ngô Phạm Công Sâm (2t, )
Nguyễn Thu Thảo (2t, )
Hoàng Ngọc Thạch (2t, )
Đinh Văn Thái Toàn (2t, )
5913h00 11/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...
6007h00 12/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNgô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Tuấn Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
6108h55 12/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...
6207h00 13/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...Tô Quang Vinh (2t, false)
6308h55 13/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6407h00 14/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 3: Văn hóa doa ...Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
6508h55 14/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
6607h00 15/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
6707h00 16/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânLê Mai Anh (3t, true)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, true)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Nguyễn Văn Hùng (1t, false)
Đàm Thị Như Phương (1t, false)
Nguyễn Hằng Nga (1t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (1t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
6813h00 18/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanĐánh giá 1 Chương IV: ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, false)
6907h00 19/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
7008h55 19/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
7107h00 20/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp Chương V: b ...Tô Quang Vinh (2t, false)
7208h55 20/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7307h00 21/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Văn hóa doanh ng ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
7408h55 21/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, true)
Nguyễn Bảo Hân (3t, true)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
7507h00 22/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
7607h00 23/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Huy (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hằng Nga (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (1t, false)
Vũ Thị Trang Ngân (1t, false)
Trần Duy Hưng (1t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (1t, false)
Đỗ Vân Anh (1t, false)
Lê Mai Anh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
7713h00 25/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
7807h00 26/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiLê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
7908h55 26/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược ...
8007h00 27/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Tô Quang Vinh (2t, false)
8108h55 27/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8207h00 28/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.3. Các yếu tố cấu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
8308h55 28/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 5: Chiến lược ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
8407h00 29/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
8507h00 30/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
8607h00 01/11/2021C1043DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 5: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, true)
8713h00 01/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
8807h00 02/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
8908h55 02/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về ch ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
9007h00 03/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: Bảo hiểm TN ...Tô Quang Vinh (2t, false)
9108h55 03/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9207h00 04/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
9308h55 04/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: Lãnh đạo ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
9407h00 05/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
9507h00 06/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânLê Mai Anh (3t, true)
Đỗ Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, true)
9613h00 08/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
9707h00 09/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
9808h55 09/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
9907h00 10/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 6 : tiếp Chươn ...Tô Quang Vinh (2t, false)
10008h55 10/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10107h00 11/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chuơng 4: Tr ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
10208h55 11/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: tiếp ...Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
10307h00 12/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
10407h00 13/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, true)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Đàm Thị Như Phương (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (1t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (1t, true)
Lê Mai Anh (1t, false)
10513h00 15/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương V; Pháp luật v ...
10607h00 16/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
10708h55 16/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
10807h00 17/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: tiếp ...Tô Quang Vinh (2t, false)
10908h55 17/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11007h00 18/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
11108h55 18/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
11207h00 19/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
11307h00 20/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
11407h00 22/11/2021C1043DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
11513h00 22/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương VI: Pháp ...
11607h00 23/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
11708h55 23/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.3. Lựa chọn và quản ...Nguyễn Anh Tiệp (2t, )
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
11807h00 24/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 8:Bảo hiểm con ...Tô Quang Vinh (2t, false)
11908h55 24/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12007h00 25/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
12108h55 25/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: kiểm tra Đg ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
12207h00 26/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
12307h00 27/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
12413h00 29/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
12507h00 30/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
12608h55 30/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.3. Các phương pháp ...Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
12707h00 01/12/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 8: tiếp Đánh g ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
12808h55 01/12/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12907h00 02/12/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
13008h55 02/12/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
13113h00 02/12/2021online2QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
13213h55 02/12/20212QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
13307h00 03/12/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
13407h00 04/12/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTrần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
13507h00 04/12/2021online- đk thêm t41QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
13613h00 04/12/20211QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
13709h50 07/12/2021c2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
13807h55 11/12/20213QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
13913h00 11/12/20212QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân