Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Hoàng My2112401018QT2501K15/08/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2501KKế Toán Tài Chính 1 Nguyễn Thị Thúy Hồng2200
2QT2501KLuật Kinh Tế2100
3QT2501KAnh Văn Cơ Sở 32100
4QT2501KXác Suất Thống Kê2100
5QT2501KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học2100
6QT2501KBơi Lội2100
7QT2501KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ2100
8QT2501K-FAC33061Kế Toán Tài Chính 12100
9QT25-ELA3Luật Kinh Tế5300
10QT25K-PL24-25-SWI3Bơi Lội4000
11QT25K-PL25-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33100
12QT25-SPT3Xác Suất Thống Kê5300
13QT25-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học5300
14QT25-TFM3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ5300
15QT25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng5300
16QT25Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga5320
17QT25Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan5600
18QT25Xác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân5940
19QT25K-PL24-25Bơi Lội Ngô Quốc Hưng4300
20QT25K-PL25Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Phương Thu3100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Phạm Kiều Minh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Trương Dịu Hương (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Nguyễn Hải Châu (1t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, false)
209h50 15/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
307h00 16/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...
409h50 16/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
513h55 16/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
607h00 17/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: Pháp luật v ...Trần Diệu Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
707h00 18/08/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1 ...
809h50 18/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
913h55 18/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1007h00 19/08/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
1109h50 19/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga I. Lý luận chung về ...Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Lưu Phúc Lộc (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
1213h55 19/08/2022Sân bóng3QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1307h00 22/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Ninh (1t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
Phạm Kiều Minh (1t, false)
Vũ Thị Phương Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Phạm Anh Tuấn (1t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, false)
1409h50 22/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1507h00 23/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
1609h50 23/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1713h55 23/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1807h00 24/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
1907h00 25/08/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2009h50 25/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2113h55 25/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2207h00 26/08/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...
2309h50 26/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2407h00 29/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2509h50 29/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2607h00 30/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
2709h50 30/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2813h55 30/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2907h00 31/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
3007h00 01/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1 (continued) ...
3109h50 01/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3213h55 01/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3307h00 02/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...
3409h50 02/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3507h00 05/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3609h50 05/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3707h00 06/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Vũ Thị Mỹ Hảo (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Bùi Hoàng My (3t, true)
Phạm Kiều Minh (3t, false)
3809h50 06/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3913h55 06/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4007h00 07/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
4107h00 08/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 2 ...
4209h50 08/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Vũ Sao Mai (2t, false)
Bùi Hoàng My (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
4313h55 08/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4407h00 09/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NVL ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
4509h50 09/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Bùi Hoàng My (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, true)
4607h00 12/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Bùi Hoàng My (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (1t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Phạm Kiều Minh (1t, false)
4709h50 12/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4807h00 13/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
4909h50 13/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
5013h55 13/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5107h00 14/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Hải Châu (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Mỹ Hảo (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
5207h00 15/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 2 (continued) ...
5309h50 15/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 1 - ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
5413h55 15/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5507h00 16/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
5609h50 16/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Khái niệm, bản chấ ...
5707h00 19/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (1t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, false)
Trương Dịu Hương (1t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (1t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t, false)
Đỗ Xuân Thanh (1t, false)
5809h50 19/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5907h00 20/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Phạm Hữu Thịnh (3t, false)
6009h50 20/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
6107h00 21/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Phạm Hữu Thịnh (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
6207h00 22/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
6309h50 22/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Chi NSNN. ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
6407h00 23/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
6509h50 23/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Cân đối NSNN – BC ...Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Vũ Hương Mai (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, true)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
6607h00 26/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Phạm Kiều Minh (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (1t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Trần Diệu Linh (1t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Đỗ Xuân Thanh (1t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Nguyễn Quý Thành (1t, false)
Lê Thị Thảo (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (1t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
6709h50 26/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6807h00 27/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
6909h50 27/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
7007h00 28/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
7107h00 29/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3 ...
7209h50 29/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C2 - Đánh g ...
7307h00 30/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
7409h50 30/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Nguồn vốn của do ...
7507h00 03/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânBùi Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Hiền (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (1t, false)
7609h50 03/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7707h00 04/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
7809h50 04/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
7907h00 05/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
8007h00 06/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3 (continued) ...
8109h50 06/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Quản lý và sử dụn ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, true)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Bùi Hoàng My (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
8207h00 07/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
8309h50 07/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...
8407h00 10/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
8509h50 10/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8607h00 11/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
8709h50 11/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
8807h00 12/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
8907h00 13/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 1 ...
9009h50 13/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra – ĐG1 ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
9107h00 14/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Kế toán bất ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
9209h50 14/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 3 - ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
9307h00 17/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (1t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thị Thảo (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Trần Hải Anh (1t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Nguyễn Hải Châu (1t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Nguyễn Vũ Hà (1t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (1t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Trần Diệu Linh (1t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Phạm Kiều Minh (1t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Trương Kiều Oanh (1t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
9409h50 17/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9507h00 18/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: Kế toán tiề ...Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
9609h50 18/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
9707h00 19/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
9807h00 20/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 4 ...
9909h50 20/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Thị trường tiền ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
10007h00 21/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: Kế toán tiề ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
10109h50 21/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Thị trường chứng ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
10207h00 24/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
10309h50 24/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10407h00 25/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếp Chươn ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
10509h50 25/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
10607h00 26/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
10707h00 27/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 4 (continued) ...
10809h50 27/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 5: Các tổ chức ...Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hà (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
10907h00 28/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
11009h50 28/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
11107h00 31/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Phạm Hữu Thịnh (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (1t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
11209h50 31/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11307h00 01/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
11409h50 01/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
11507h00 02/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
11607h00 03/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 5 ...
11709h50 03/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
11807h00 04/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
11909h50 04/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 6: Tài chính q ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Công Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
12007h00 07/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Quang Khải (1t, false)
Nguyễn Vũ Hà (1t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (1t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, false)
Nguyễn Thu Hiền (1t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (1t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
12109h50 07/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12207h00 08/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
12309h50 08/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
12407h00 09/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
12507h00 10/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 5 (continued) ...
12609h50 10/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, true)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
12707h00 11/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, true)
12809h50 11/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Cán cân thanh to ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Vũ Hương Mai (2t, true)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, true)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
12907h00 14/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Vũ Sao Mai (1t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Bùi Hoàng My (1t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, false)
13009h50 14/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13107h00 15/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, true)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, true)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
13209h50 15/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
13307h00 16/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
13407h00 17/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 6 ...
13509h50 17/11/2022C2041QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C6 ôn tập ...Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
13607h00 18/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
13709h50 18/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
13807h00 21/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (1t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
13909h50 21/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
14007h00 22/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
14109h50 22/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
14207h00 23/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
14307h00 24/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 6 (continued) ...
14409h50 24/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
14507h00 25/11/2022B1023QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 2 ...
14607h00 25/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
14709h50 25/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
14807h00 26/11/2022b1023QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương ThuREVISION ...
14907h00 28/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
15007h55 28/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
15107h00 02/12/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán chi ...