Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Ánh Hồng1612401025QT2002K06/01/1998NữTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-NA24Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4280
2QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2 Đỗ Văn Tuyên Trần Thị Thanh Thảo28120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 26/01/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
209h50 27/01/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoChương 6: Kiểm toán c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, false)
308h55 28/01/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Trần Ngân Mỹ (3t, true)
409h50 02/02/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
509h50 03/02/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
608h55 04/02/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
709h50 02/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
809h50 03/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
908h55 04/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
1009h50 09/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
1109h50 10/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, true)
1208h55 11/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...
1309h50 16/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. các kiểu và các ...Nguyễn Hồng Hạnh (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
1409h50 17/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
1508h55 18/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...
1609h50 23/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN V ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
1709h50 24/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.2 Kiểm toán vốn vay ...Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
1808h55 25/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.3 Kiểm toán vốn chủ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
1909h50 30/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2009h50 31/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 ...
2108h55 01/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.4 Bài tập thực hành ...
2209h50 06/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
2309h50 07/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.2 Kiểm toán chi phí ...Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
2408h55 08/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.3 Kiểm toán chi phí ...
2509h50 13/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. Quy phạm pháp lu ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
2609h50 14/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Bùi Đức Công (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, true)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, true)
2708h55 15/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
2809h50 20/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2909h50 21/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
3008h55 22/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
3109h50 27/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV.Quan hệ pháp luật ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
3209h50 28/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 2 ...
3314h55 28/04/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
3408h55 29/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
3509h50 04/05/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Vi phạm pháp luật ...Ngô Thị Hiền (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Đinh Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Vũ Minh Quân (2t, false)
Lê Phi Trọng (2t, false)
3609h50 05/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo9.6 Soạn thảo thư quả ...
3708h55 06/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
3809h50 11/05/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Thị Hải Bình (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
3909h50 12/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
4013h55 12/05/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
4108h55 13/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
4209h50 18/05/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4309h50 19/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
4408h55 20/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Lý (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, true)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
4509h50 25/05/2021Online2CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương III: Hình thức ...
4613h55 27/05/20214CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 4: Hệ thố ...Trương Văn Huân (4t, false)
Nguyễn Thùy Linh (4t, false)
Trần Thị Oanh (4t, false)
4713h55 28/05/20214CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantổng kết ...Trương Văn Huân (4t, false)
Nguyễn Thùy Linh (4t, false)
Trần Thị Oanh (4t, false)