Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Minh Hòa1512401061QT1901K10/12/1997NữTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2201KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Phương2360
2QT22N-MKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh2360

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 03/03/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngGiới thiệu học phần C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
207h00 04/03/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...
307h00 05/03/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.3. Chức năng kiểm t ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
407h00 07/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.4. Đối tượng và khá ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
507h00 08/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1 (TIẾP) 1.3. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
607h00 09/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.1. Tổ chức kiểm toá ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Trần Duy Thành (2t, false)
707h00 14/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.1. Tổ chức kiểm toá ...
807h00 15/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
907h00 16/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.2. Tổ chức kiểm toá ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1007h00 21/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 3: Các khái ni ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1107h00 22/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.3. ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
1207h00 23/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1307h00 28/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
1407h00 29/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.5. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, false)
1507h00 30/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
1607h00 05/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.2. Trọng yếu ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1707h00 06/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
1807h00 07/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.3. Rủi ro ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1907h00 12/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.3. Rủi ro 3.4. Cơ s ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2007h00 13/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
2107h00 14/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.4. Cơ sở dẫn liệu 3 ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2207h00 19/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.5. Bằng chứng kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2307h00 20/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
2407h00 21/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.5. Bằng chứng kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2507h00 26/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.6. Hệ thống kiểm so ...
2608h55 26/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.6. Hệ thống kiểm so ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2707h00 27/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
2807h00 28/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương4.1. Phương pháp kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2907h00 02/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương4.2. Phương pháp kiểm ...
3008h55 02/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.1. Các khái niệm cơ ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3107h00 03/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
3207h00 04/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3. Phương pháp chọn ...
3307h00 09/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3. Phương pháp chọn ...
3408h55 09/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3. Phương pháp chọn ...
3507h00 10/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
3607h00 11/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương6.2. Tổ chức quá trìn ...
3707h00 16/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 6: Tổ chức côn ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3808h55 16/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương6.2. Tổ chức quá trìn ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3907h00 17/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
4007h00 18/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐánh giá 2 Bài tập ki ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
4107h00 23/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...
4208h55 23/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
4307h00 24/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
4407h00 25/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...
4507h00 30/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
4607h00 01/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
4707h00 02/07/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
4807h00 07/07/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
4907h00 08/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
5007h00 09/07/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...