Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Trường An1512401088QT1901K30/06/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2101KKế Toán Quản Trị 2 Hòa Thị Thanh Hương2000
2QT21Kinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh3960
3QT2101NKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh1350
4QT22N-MKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh2330
5ENG32053-1Anh văn cơ sở 3 Đặng Thị Vân1904

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhGiới thiệu học phần C ...
207h55 03/03/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.3. Chức năng của ki ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
307h00 04/03/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...
408h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, true)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
507h00 06/03/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...Vũ Trường An (3t, true)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
613h00 25/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị VânNguyễn Quang Hiếu (4t, )
Trần Viết Long (4t, )
713h00 26/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị VânTrần Viết Long (4t, )
Nguyễn Quang Hiếu (4t, )
813h00 01/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị VânNguyễn Quang Hiếu (4t, )
Trần Viết Long (4t, )
913h00 02/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị VânNguyễn Quang Hiếu (4t, )
Trần Viết Long (4t, )
1008h55 06/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.5. Phân loại Chương ...Vũ Trường An (3t, false)
1107h55 07/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toá ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
1207h00 08/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1 (TIẾP) 1.3. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
1308h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1413h00 08/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị VânNguyễn Quang Hiếu (4t, )
Trần Viết Long (4t, )
1513h00 09/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị VânNguyễn Quang Hiếu (4t, )
Trần Viết Long (4t, )
1607h00 10/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.2. Phương p ...
1708h55 13/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Tổ chức kiểm toá ...
1807h55 14/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Tổ chức kiểm toá ...
1907h00 15/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
2008h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...
2113h00 15/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2213h00 16/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2307h00 17/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.3. Phương p ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
2408h55 20/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...
2507h55 21/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
2607h00 22/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.3. ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
2708h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
2813h00 22/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2913h00 23/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
3007h00 24/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.3. Phương p ...
3108h55 27/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Trọng yếu 3.3. R ...Trần Minh Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (1t, false)
3207h55 28/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.3. Rủi ro 3.4. Cơ s ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (1t, false)
3307h00 29/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.5. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, true)
Nghiêm Thanh Mai (3t, true)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, true)
Trần Huy Long (3t, true)
3408h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, true)
3513h00 29/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
3613h00 30/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
3707h00 01/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
3808h55 04/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.4. Cơ sở dẫn liệu 3 ...
3907h55 05/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.5. Bằng chứng kiểm ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Vũ Trường An (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
4007h00 06/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐánh giá 1 CHƯƠNG 3 ( ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
4108h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Trần Công Minh (1t, )
4213h00 06/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
4313h00 07/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
4407h00 08/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.2. Phương ph ...Vũ Trường An (3t, true)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
4508h55 11/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
4607h55 12/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...
4707h00 13/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.3. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
4808h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
4913h00 13/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
5013h00 14/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
5107h00 15/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.3. Xây dựng ...
5208h55 18/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Phương pháp kiểm ...Vũ Hữu Lâm (3t, false)
5307h55 19/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.2. Phương pháp kiểm ...
5407h00 20/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.4. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
5508h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
5613h00 20/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
5713h00 21/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
5807h00 22/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 1 CHƯƠNG3: ...Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
5908h55 25/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
6007h55 26/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, true)
6107h00 27/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4 (TIẾP) 4.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
6208h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, true)
6313h00 27/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
6413h00 28/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
6507h00 29/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương3.3. Phân bổ chi phí ...
6608h55 01/06/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
6707h55 02/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhChương 6: Tổ chức côn ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
6807h00 03/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4 (TIẾP) 4.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
6908h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ( tiếp) Chư ...
7007h00 05/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3.4. Phân tích ...
7107h55 09/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhCh­ương 6: Tổ chức cô ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
7207h00 10/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4 (TIẾP) Tiếp: ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
7308h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngVI: tiếp ...
7407h00 12/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
7507h00 16/06/2020c1021QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Tổ chức quá trìn ...
7607h55 16/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
7715h50 16/06/2020C1024QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3. 5. Các PP X ...
7807h00 17/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5 (TIẾP) 5.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
7908h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : Bảo hiể ...Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (3t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (3t, true)
Trần Hà Trang (3t, false)
8007h00 19/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 4.3. Các phương ...Vũ Trường An (3t, true)
8107h00 23/06/2020C1021QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
8207h55 23/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
8315h50 23/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.3. Các phươ ...
8407h00 24/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5 (TIẾP) “Tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8508h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII:Bảo hiểm ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
8607h55 25/06/2020C1011QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 2 ...
8713h00 25/06/2020C 1012QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : tiếp Đ ...
8807h00 26/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngTiếp: 5.1. XD hệ thốn ...
8907h00 29/06/2020B2052QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5 (TIẾP) “Tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
9007h00 30/06/2020C1021QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
9107h55 30/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
9207h00 01/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
9308h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
9407h00 03/07/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
9507h55 07/07/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh ...
9607h00 08/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
9708h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
9807h00 10/07/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...