Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Bá Việt Đức1712401018QT2101K17/05/1999NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT23N-MKinh Tế Lượng Nguyễn Thị Tình3400
2QT2301KThuế Nguyễn Thị Thúy Hồng1800
3QT23Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4004
4NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan Đỗ Văn Tuyên4900
5QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2 Đỗ Văn Tuyên Trần Thị Thanh Thảo2820
6QT2201KKế Toán Thuế Nguyễn Thị Thúy Hồng2503

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng Giới thiệu môn học ...
208h55 26/01/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhGiới thiệu học phần P ...
307h00 27/01/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Hóa đơn chứ ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
408h55 27/01/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
509h50 27/01/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoChương 6: Kiểm toán c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, false)
608h55 28/01/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Trần Ngân Mỹ (3t, true)
708h55 29/01/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
808h55 01/02/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
908h55 02/02/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
1007h00 03/02/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
1108h55 03/02/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
1209h50 03/02/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
1308h55 04/02/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
1408h55 05/02/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
1508h55 01/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1608h55 02/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
1707h00 03/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1808h55 03/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
1909h50 03/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
2008h55 04/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
2108h55 05/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2208h55 08/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng Chương 2: Thuế xuất ...Nguyễn Xuân Huy (3t, true)
2308h55 09/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhĐánh giá 1 Chương 2: ...Đào Kim Dung (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
2407h00 10/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Phùng Văn Tú (3t, true)
2508h55 10/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
2609h50 10/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, true)
2708h55 11/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...
2808h55 12/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
2908h55 15/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Thuế xuất n ...Trần Hoàng Việt (3t, true)
3008h55 16/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Ôn tập về L ...Bùi Huy Hùng (3t, false)
Vũ Mai Lâm (3t, true)
Nguyễn Quang Anh (3t, true)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
3107h00 17/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Phùng Văn Tú (3t, true)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
3208h55 17/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
3309h50 17/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
3408h55 18/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...
3508h55 19/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Đào Kim Dung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
3608h55 22/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp Chương ...
3708h55 23/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Trần Quang Huy (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
3807h00 24/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; Báo cáo thu ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
3908h55 24/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
4009h50 24/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.2 Kiểm toán vốn vay ...Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
4108h55 25/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.3 Kiểm toán vốn chủ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
4208h55 26/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, false)
Đào Kim Dung (3t, false)
Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Huệ (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
Phạm Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Trần Phương Trang (3t, false)
Nguyễn Thành Trung (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4308h55 27/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, false)
Đào Kim Dung (3t, false)
Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Huệ (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Thành Trung (3t, false)
Trần Phương Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
Phạm Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
4408h55 29/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3 : tiếp ...Nguyễn Việt Hằng (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4508h55 30/03/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Hương Giang (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
4607h00 31/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2 : tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
4708h55 31/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
4809h50 31/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 ...
4908h55 01/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.4 Bài tập thực hành ...
5008h55 02/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Tạ Thị Uyên Nhi (3t, true)
Lã Hải Yến (3t, true)
5108h55 05/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Thị Huệ (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
5208h55 06/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
5307h00 07/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
5408h55 07/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
5509h50 07/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.2 Kiểm toán chi phí ...Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
5608h55 08/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.3 Kiểm toán chi phí ...
5708h55 09/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Chi NSNN. IV. Câ ...Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
5808h55 12/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Trần Hoàng Việt (2t, false)
5908h55 13/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
6007h00 14/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Bùi Đức Công (3t, false)
6108h55 14/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
6209h50 14/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Bùi Đức Công (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, true)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, true)
6308h55 15/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
6408h55 16/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Tổ chức hệ thống N ...Nguyễn Quang Anh (3t, true)
6508h55 19/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp Chương ...
6608h55 20/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy với ...
6707h00 21/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6808h55 21/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...
6909h50 21/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
7008h55 22/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
7108h55 23/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Nguồn vốn của do ...Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
7207h55 24/04/2021B2015NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Vũ Tuấn Anh (5t, false)
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (5t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (5t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (5t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (5t, false)
Bùi Thế Nam (5t, false)
Đàm Thị Như Phương (4t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (5t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (5t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (5t, false)
Nguyễn Thái Sơn (5t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Tô Quang Vinh (5t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (5t, false)
7308h55 26/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...
7408h55 27/04/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
7507h00 28/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
7608h55 28/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. MS 5.3. Mức cầu ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
7709h50 28/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 2 ...
7814h55 28/04/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
7908h55 29/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
8008h55 30/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8108h55 03/05/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...
8208h55 04/05/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Đa cộng tuy ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, true)
8307h00 05/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
8408h55 05/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
8509h50 05/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo9.6 Soạn thảo thư quả ...
8608h55 06/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
8708h55 07/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...Trần Quang Huy (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
8807h00 10/05/2021B3022QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Trần Hoàng Việt (2t, true)
8908h55 10/05/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Trần Hoàng Việt (3t, true)
9007h55 11/05/2021A6034QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) Chươn ...Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
9108h55 11/05/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
9213h00 11/05/2021c1044QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 3 - ...
9313h55 11/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
Nguyễn Đức Huy (4t, false)
9407h00 12/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9507h00 12/05/2021d2012NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Vũ Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (2t, false)
9608h55 12/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
9709h50 12/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
9813h55 12/05/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
9908h55 13/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
10008h55 14/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Thị trường tiền ...
10113h00 14/05/2021B2013QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10213h00 14/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
10313h55 14/05/2021D2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
10407h55 15/05/2021A6034QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.3 P ...
10507h00 17/05/2021B3022QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp Chương ...
10608h55 17/05/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế thu nh ...
10708h55 18/05/2021B3013QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
10813h00 18/05/2021B2025QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10907h00 19/05/2021B2012NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
11007h00 19/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
11108h55 19/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Mối quan hệ giữa ...
11209h50 19/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
11308h55 20/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Lý (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, true)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
11408h55 21/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C4 - Đánh ...Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
11507h00 24/05/2021B2025QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
11607h00 24/05/2021Online5QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế thu nh ...
11707h00 25/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11807h55 25/05/2021A6034QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 1: Giới thiệu Evi ...
11907h00 26/05/2021B2015NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Mối quan hệ giữa ...Ngô Phạm Công Sâm (5t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Tô Quang Vinh (5t, true)
Vũ Tuấn Anh (5t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (5t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (5t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (5t, false)
Bùi Thế Nam (5t, false)
Phạm Bảo Ngọc (5t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (5t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (5t, false)
Nguyễn Thái Sơn (5t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (5t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (5t, false)
12007h00 26/05/2021Online4QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
12108h55 26/05/2021Online3QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 2: Mô hình hồi qu ...
12208h55 28/05/2021online3QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Vũ Mai Lâm (3t, true)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
12307h00 29/05/2021online5QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C5 - Đánh g ...Phạm Quang Tuấn Anh (5t, false)
Nguyễn Thị Dương (5t, false)
Nguyễn Thị Huệ (5t, true)
12408h55 01/06/2021A6033QT23N-M
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 3: Mô hình hồi qu ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
12508h55 04/06/2021online3QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Cán cân thanh to ...Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Lâm (3t, true)
Phạm Anh Quân (3t, true)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, true)