Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thị Vân Anh1812401006QT2201K27/11/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp2600
2QT2201KVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh2200
3QT2201KKế Toán Quản Trị 2 Hòa Thị Thanh Hương3100
4QT2201KKế Toán Thuế Nguyễn Thị Thúy Hồng2500
5QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2 Đỗ Văn Tuyên Trần Thị Thanh Thảo2840
6QT-XD22-XD21Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc5000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
208h55 25/01/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
307h00 26/01/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
407h00 27/01/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Hóa đơn chứ ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
509h50 27/01/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoChương 6: Kiểm toán c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, false)
607h00 28/01/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương1.2. Phương pháp xác ...Trần Ngân Mỹ (2t, true)
708h55 28/01/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Trần Ngân Mỹ (3t, true)
807h00 29/01/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
908h55 29/01/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1007h00 01/02/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
1108h55 01/02/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1207h00 02/02/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1307h00 03/02/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
1409h50 03/02/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
1507h00 04/02/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
1608h55 04/02/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
1707h00 05/02/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
1808h55 05/02/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1907h00 01/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
2008h55 01/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
2107h00 02/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2207h00 03/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2309h50 03/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
2407h00 04/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
2508h55 04/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
2607h00 05/03/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
2708h55 05/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
2807h00 08/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.2. Phương p ...Phạm Thị Phương Ngân (2t, true)
2908h55 08/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
3007h00 09/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3107h00 10/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Phùng Văn Tú (3t, true)
3209h50 10/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, true)
3307h00 11/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 1.3. Phương p ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
3408h55 11/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...
3507h00 12/03/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhCHƯƠNG 1. SOẠN THẢO V ...Phùng Văn Tú (2t, )
3608h55 12/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 2 ...
3707h00 15/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.3. Phương p ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Trần Hà Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, true)
3808h55 15/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai ...
3907h00 16/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4007h00 17/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Phùng Văn Tú (3t, true)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
4109h50 17/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
4207h00 18/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngCHƯƠNG 2: CF TIÊU CHU ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Đức Huy (2t, true)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, true)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
4308h55 18/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...
4407h00 19/03/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) ...Phùng Văn Tú (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
4508h55 19/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
4607h00 22/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.2. Phương ph ...
4708h55 22/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
4807h00 23/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4907h00 24/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; Báo cáo thu ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
5009h50 24/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.2 Kiểm toán vốn vay ...Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
5107h00 25/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngTiếp: 2.3. Xây dựng c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
5208h55 25/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.3 Kiểm toán vốn chủ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
5307h00 26/03/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Thể thức của V ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
5408h55 26/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...
5507h00 29/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.4. Đánh giá ...
5608h55 29/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Thực hành chữa bài t ...Trần Thị Trang (3t, false)
5707h00 30/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5807h00 31/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2 : tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
5909h50 31/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 ...
6007h00 01/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 1 CHƯƠNG3: ...
6108h55 01/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.4 Bài tập thực hành ...
6207h00 02/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài tập ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
6308h55 02/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 3: Quản trị vố ...Bùi Đức Công (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (3t, false)
6407h00 05/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương3.2. Các khái niệm ch ...
6508h55 05/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thực hiện đ ...
6613h00 05/04/2021B2024QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Thảo luận 1 Chương 4 ...
6707h00 06/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6807h00 07/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
6909h50 07/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.2 Kiểm toán chi phí ...Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
7007h00 08/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Kỹ thuật soạn ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, )
Nguyễn Quang Huy (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
7108h55 08/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.3 Kiểm toán chi phí ...
7207h00 09/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4. Quy trình soạn ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
Phạm Thị Thu Phương (2t, )
Nguyễn Mai Hương (2t, )
7308h55 09/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
7407h00 12/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp" 3.3. Phân bổ c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
7508h55 12/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 4.4 Quản trị vốn tiề ...
7607h00 13/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7707h00 14/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Bùi Đức Công (3t, false)
7809h50 14/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Bùi Đức Công (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, true)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, true)
7907h00 15/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBÀI 5: CÁCH THỨC ST M ...
8008h55 15/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
8107h00 16/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBÀI 5: CÁCH THỨC ST M ...
8208h55 16/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8307h00 19/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3.4. Phân tích ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
8408h55 19/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.1 Chi phí kinh doan ...
8507h00 20/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8607h00 21/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8709h50 21/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
8807h00 22/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBÀI 5: CÁCH THỨC ST M ...
8908h55 22/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
9007h00 23/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBÀI 5: CÁCH THỨC ST M ...
9108h55 23/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...
9207h00 26/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 3. 5. Các PP ...
9308h55 26/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Thảo luận 2 Bài tập ...
9407h00 27/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9507h00 28/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9609h50 28/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 2 ...
9714h55 28/04/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
9807h00 29/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhNghỉ ngày lễ ...
9908h55 29/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo
10007h00 30/04/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhNghỉ ngày lễ ...
10108h55 30/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...
10207h00 03/05/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngCHƯƠNG 4: THÔNG TIN C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Đức Huy (2t, true)
10308h55 03/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...
10407h00 04/05/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10507h00 05/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
10609h50 05/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo9.6 Soạn thảo thư quả ...
10707h00 06/05/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh5. Soạn thảo biên bản ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
Bùi Đức Công (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
10808h55 06/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
10907h00 07/05/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh6. Soạn thảo tờ trình ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Trần Duy Thành (2t, )
11008h55 07/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...
11107h00 10/05/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.2. Những đặ ...Nguyễn Hoàng Hà (2t, true)
Trần Khánh Ly (2t, true)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, true)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
11208h55 10/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thảo luận ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Trần Thị Trang (3t, false)
11313h00 10/05/2021B2014QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh7. Soạn thảo hợp đồng ...Trần Ngân Mỹ (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
11407h00 11/05/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11513h55 11/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
Nguyễn Đức Huy (4t, false)
11607h00 12/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
11709h50 12/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
11813h55 12/05/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
11917h55 12/05/2021B2012QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương "Tiếp": 4.3. Các phư ...
12007h00 13/05/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST giấy tờ ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
12108h55 13/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
12207h00 14/05/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
12308h55 14/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 7.2 Cổ phiếu, trái p ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
12413h00 14/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
12507h00 17/05/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.3. Các phươ ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
12608h55 17/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.3 Thuê tài sản 1 7. ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
12707h00 18/05/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12807h00 19/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
12909h50 19/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
13007h00 20/05/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST một số loại giấy, ...Nguyễn Quang Huy (2t, )
Nguyễn Thị Thu Lý (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
13108h55 20/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Lý (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, true)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
13207h00 21/05/2021B2022QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhCHƯƠNG 2: QUẢN LÝ VB ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
13308h55 21/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Bài tập 1 Thảo luận ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
13407h00 24/05/2021B2025QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
13507h00 24/05/2021online2QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.3. Các phươ ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
13608h55 24/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp8.1 Cơ cấu vốn 0.5 8. ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
13713h00 24/05/2021Online4QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
13807h00 25/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
13907h00 25/05/2021online4QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 8.2 Chi phí sử dụng ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
14007h00 26/05/2021Online4QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
14107h00 27/05/2021Online2QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhVB đến (tiếp) 3. Tổ c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
14208h55 27/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 0.5 Chương 9: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
14307h00 28/05/2021Online2QT2201K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhQuản lý con dấu ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
14408h55 28/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp9.2 Dự đoán nhu cầu v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
14507h00 31/05/2021online2QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 5.1. XD hệ th ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
14608h55 31/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Trần Thị Trang (3t, false)
14707h00 01/06/2021Online4QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
14808h55 04/06/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 ...
14908h55 05/06/2021online1QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương