Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Thị Thanh Huyền1512401098QT1903K13/10/1996NữTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-DL-MT23Bơi Lội Lương Văn Hải4300
2QT22N-MCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2700
3QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan41180
4QT21Kinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh39150
5QT21Nguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình41240
6QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp21330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
207h00 03/03/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...
309h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
407h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
508h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, true)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
609h50 05/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
709h50 06/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương1 (tiếp) 1.3 Cá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, true)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
813h55 06/03/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
908h55 06/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 2 ...
1007h00 07/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai ...
1109h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
1207h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
1308h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1409h50 09/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Trình bày s ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
1509h50 10/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1613h55 10/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1708h55 13/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
1807h00 14/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...
1909h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2007h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2108h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...
2209h50 16/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2309h50 17/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
2413h55 17/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2508h55 20/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 3: Quản trị vố ...
2607h00 21/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thực hiện đ ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
2709h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
2807h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
2908h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3009h50 23/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
3109h50 24/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Điều tra ch ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3213h55 24/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
3308h55 27/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 4: ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
3407h00 28/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
3509h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
3607h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
3708h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, true)
3809h50 30/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
3909h50 01/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
4013h55 01/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
4108h55 04/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.4 Quản trị vốn tiền ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
4207h00 05/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
4309h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
4407h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Hữu Lâm (2t, false)
4508h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Trần Công Minh (1t, )
4609h50 07/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, false)
4709h50 08/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
4809h50 08/05/2020C1022QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
4913h55 08/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
5008h55 11/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.1 Chi phí kinh doan ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
5107h00 12/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
5209h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
5307h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
5408h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
5509h50 14/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
5609h50 15/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
5713h55 15/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
5808h55 18/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 2 Bài tập ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
5907h00 19/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
6009h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
6107h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6208h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
6309h50 21/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số 7.1. ...Trần Minh Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6409h50 22/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6513h55 22/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
6608h55 25/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...Phạm Thành Dương (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
6707h00 26/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
6809h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6907h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
7008h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, true)
7109h50 28/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.3.H ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7209h50 29/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
7313h55 29/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
7408h55 01/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.2 Cổ phiếu, trái ph ...
7507h00 02/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.5 Giá trị công cụ n ...
7609h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
7707h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
7808h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
7909h50 04/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
8009h50 05/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
8113h55 05/06/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
8208h55 08/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
8307h00 09/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
8409h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
8513h55 09/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8607h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
8708h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
8809h50 11/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
8913h55 11/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9009h50 12/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
9108h55 15/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
9207h00 16/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
9309h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
9413h55 16/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9507h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
9608h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
9709h50 18/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
9813h55 18/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9909h50 19/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
10008h55 22/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
10107h00 23/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
10209h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
10313h55 23/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10407h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
10508h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
10609h50 25/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
10713h55 25/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10809h50 26/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
10908h55 29/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
11007h00 30/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
11109h50 30/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11213h55 30/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11307h00 01/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11408h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
11509h50 02/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11613h55 02/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11709h50 03/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11808h55 06/07/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
11907h00 07/07/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
12009h50 07/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12113h55 07/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12207h00 08/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12308h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
12409h50 09/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12513h55 09/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12609h50 10/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...