Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Thị Phương Chinh1912401010QT2301K17/09/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2301KKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh1700
2QT2301KAnh Văn Chuyên Ngành Đặng Thị Vân1700
3QT2301KKế Toán Tài Chính 2 Nguyễn Văn Thụ1700
4QT2301KThuế Nguyễn Thị Thúy Hồng1700
5DL-QT23Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc4500
6QT23Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga3800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
207h00 26/01/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần C ...Lã Hải Yến (2t, false)
308h55 26/01/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
407h00 27/01/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩ ...Lã Hải Yến (2t, false)
508h55 27/01/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânLã Hải Yến (3t, )
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, )
607h00 28/01/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
707h00 29/01/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
808h55 29/01/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
908h55 01/02/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1007h00 02/02/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1108h55 02/02/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
1207h00 03/02/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1308h55 03/02/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
1407h00 04/02/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1507h00 05/02/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
1608h55 05/02/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
1708h55 01/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1807h00 02/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
1908h55 02/03/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
2007h00 03/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2108h55 03/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
2207h00 04/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2307h00 05/03/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
2408h55 05/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2508h55 08/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2607h00 09/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2708h55 09/03/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
2807h00 10/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
2908h55 10/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
3007h00 11/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3107h00 12/03/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
3208h55 12/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3308h55 15/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
3407h00 16/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
3508h55 16/03/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
3607h00 17/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
3708h55 17/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
3807h00 18/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3907h00 19/03/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
4008h55 19/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
4108h55 22/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
4207h00 23/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
4308h55 23/03/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
4407h00 24/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
4508h55 24/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
4607h00 25/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4707h00 26/03/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
4808h55 26/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
4908h55 29/03/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
5007h00 30/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
5108h55 30/03/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
5207h00 31/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
5308h55 31/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
5407h00 01/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5507h00 02/04/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
5608h55 02/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
5708h55 05/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
5807h00 06/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
5908h55 06/04/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
6007h00 07/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
6108h55 07/04/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
6207h00 08/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6307h00 09/04/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
6408h55 09/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
6508h55 12/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6607h00 13/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
6708h55 13/04/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
6807h00 14/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
6908h55 14/04/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
7007h00 15/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7107h00 16/04/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
7208h55 16/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
7308h55 19/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7407h00 20/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
7508h55 20/04/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
7607h00 21/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
7708h55 21/04/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
7807h00 22/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7907h00 23/04/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
8008h55 23/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8108h55 26/04/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8207h00 27/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
8308h55 27/04/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
8407h00 28/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
8508h55 28/04/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
8607h00 29/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8707h00 30/04/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
8808h55 30/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8908h55 03/05/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9007h00 04/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
9108h55 04/05/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
9207h00 05/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
9308h55 05/05/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
9407h00 06/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9507h00 07/05/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
9608h55 07/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
9708h55 10/05/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9807h00 11/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
9908h55 11/05/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
10007h00 12/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
10108h55 12/05/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
10207h00 13/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10307h00 14/05/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
10408h55 14/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10508h55 17/05/2021B3023QT2301K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10607h00 18/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
10708h55 18/05/2021B3023QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
10807h00 19/05/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ
10908h55 19/05/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
11007h00 20/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11107h00 21/05/2021B3022QT2301K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
11208h55 21/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga