Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Linh Anh1612401057QT2001K02/06/1996NữTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Tin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương3390
2QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga2440

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 04/03/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
208h55 05/03/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
307h55 06/03/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
413h00 08/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Mạnh Cường (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
508h55 09/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
607h55 10/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
713h00 15/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
808h55 16/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
907h55 17/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...
1013h00 22/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
1108h55 23/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Thu ngân sách nhà ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Linh Anh (2t, false)
1207h55 24/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Ngaiii. Chi NSNN ...
1313h00 29/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
1408h55 30/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
1507h55 01/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
1613h00 06/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Đào Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
1708h55 07/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Cân đối NSNN – BC ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1807h55 08/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
1913h00 13/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Bùi Mạnh Cường (3t, true)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2008h55 14/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐG 2 Thảo luận chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
2107h55 15/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C2 - Đánh g ...
2213h00 20/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Hoàng Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Vũ Thị Mai (3t, true)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
2308h55 21/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra - Đánh giá 1 ...
2407h55 22/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Quản lý và sử dụn ...Nguyễn Linh Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, true)
2513h00 27/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình ...Đào Thị Thùy Dung (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
2608h55 28/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...
2707h55 29/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaVI. Thu nhập và lợi n ...Phan Thị Anh (2t, false)
Lâm Ánh Hồng (2t, false)
2813h00 03/06/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phan Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
2908h55 04/06/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3007h55 05/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3108h55 11/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3207h55 12/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3308h55 18/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3407h55 19/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3508h55 25/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3607h55 26/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3708h55 02/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3807h55 03/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3908h55 09/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
4007h55 10/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...