Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đinh Thị Thu Trang1612401050QT2002K15/12/1998NữTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22Cầu Lông Phạm Thị Hường4600
2QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga2400
3ENG32053-1Anh văn cơ sở 3 Đặng Thị Vân1900
4DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương3130

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 02/03/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
208h55 05/03/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
307h55 06/03/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
408h55 06/03/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương
513h00 25/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
613h00 26/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
713h00 01/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
813h00 02/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
913h55 06/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1013h00 08/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1108h55 09/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1213h00 09/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1307h55 10/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
1408h55 10/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
1513h55 13/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1613h00 15/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1708h55 16/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
1813h00 16/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1907h55 17/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...
2008h55 17/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...Phạm Đức Tài (3t, false)
2113h55 20/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2213h00 22/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2308h55 23/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Thu ngân sách nhà ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Linh Anh (2t, false)
2413h00 23/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2507h55 24/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Ngaiii. Chi NSNN ...
2608h55 24/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
2713h55 27/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
2813h00 29/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2908h55 30/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3013h00 30/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
3107h55 01/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
3208h55 01/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
3313h55 04/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
3413h00 06/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
3508h55 07/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Cân đối NSNN – BC ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3613h00 07/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
3707h55 08/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
3808h55 08/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
3913h55 11/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
4013h00 13/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
4108h55 14/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐG 2 Thảo luận chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
4213h00 14/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
4307h55 15/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C2 - Đánh g ...
4408h55 15/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
4513h55 18/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
4613h00 20/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
4708h55 21/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra - Đánh giá 1 ...
4813h00 21/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
4907h55 22/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Quản lý và sử dụn ...Nguyễn Linh Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, true)
5008h55 22/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
5113h55 25/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
5213h00 27/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
5308h55 28/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...
5413h00 28/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
5507h55 29/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaVI. Thu nhập và lợi n ...Phan Thị Anh (2t, false)
Lâm Ánh Hồng (2t, false)
5608h55 29/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
5713h55 01/06/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
5808h55 04/06/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
5907h55 05/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6008h55 05/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
6108h55 11/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6207h55 12/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6308h55 18/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6407h55 19/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6508h55 25/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6607h55 26/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6708h55 02/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6807h55 03/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
6908h55 09/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
7007h55 10/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...