Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Thị Hải Yến1712402025QT2102N19/09/1983NữNiên chếKhóa 21Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT25Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan7120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 29/09/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...
207h55 02/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.1 Nền kinh tế ..... ...
313h00 06/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
407h55 09/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Nguyễn Thị Hòa (3t, false)
Phạm Đức Lương (1t, )
Vũ Xuân Minh (3t, false)
513h00 13/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Thị Hòa (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
607h55 16/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
713h00 20/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
807h55 23/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
913h00 27/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
1007h55 30/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
1113h00 03/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
1207h55 06/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Bùi Duy Thành (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
1313h00 10/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
1407h55 13/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thu Hiền (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
1513h00 17/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Cạnh tranh có tí ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
1607h55 20/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
1713h00 24/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1.Thị trường lao độ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
1807h55 27/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3.Thị trường đất đa ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
1913h00 01/12/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Quỳnh (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Trần Thị Hải Yến (2t, false)
2007h55 04/12/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanÔn tập và ĐG lại ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)