Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Vân Thuỳ2212401018QT2601K24/11/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT24K-QT26K-N-DOC3Văn Bản Học6000
2QT2601KĐiền Kinh2100
3QT2601KVăn Bản Học2100
4QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Huyền2100
5QT2601KPháp Luât Đại Cương2100
6QT2601KKinh Tế Vi Mô2100
7QT2601KKinh Tế Chính Trị2100
8QT2601KNguyên Lý Thống Kê2100
9QT2601KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ2100
10QT2601K-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 22200
11QT2601K-ICD31022Tin Học Đại Cương 22200
12QT26K-N-ATH3Điền Kinh4600
13QT26K-N-MIE3Kinh Tế Vi Mô4700
14QT26K-N-MT24-26-LAW3Pháp Luât Đại Cương5600
15QT26K-N-PEO3Kinh Tế Chính Trị4600
16QT26K-N-BFS3Nguyên Lý Thống Kê4600
17QT26K-N-TFM3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ4600
18QT24K,QT26K-NVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh6020
19QT26K,N-MT24,26Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5400
20QT26K-NĐiền Kinh Nguyễn Thị Nhung4600
21QT26K-NKinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường4600
22QT26K-NNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình4600
23QT26K-NKinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan4660
24QT26K-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4660
25QT2601KTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy2160

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 06/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần C ...
208h55 06/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...
307h55 07/02/2023B1013QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
407h00 08/02/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Đối tượng n ...
513h55 08/02/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...
607h00 09/02/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (1t, )
Lê Thị Duyên (1t, )
Nguyễn Trung Đức (1t, )
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (1t, )
Tạ Thị Huyền (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (1t, )
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (1t, )
Vũ Yến Nhi (1t, )
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (1t, )
Nguyễn Thị Minh Quyên (1t, )
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Mai Huyền Trang (1t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
709h50 09/02/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
813h55 09/02/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
907h55 10/02/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1009h50 10/02/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1107h00 13/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Dũng (2t, )
Vũ Thị Khánh Linh (2t, )
Nguyễn Hằng Nga (2t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (2t, )
1208h55 13/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
1307h55 14/02/2023B1013QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
1407h00 15/02/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1513h55 15/02/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...
1607h00 16/02/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Lựa chọn kinh tế ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (1t, )
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (1t, )
Tạ Thị Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Vũ Đức Long (1t, )
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đỗ Thị Hà Vy (1t, )
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
1709h50 16/02/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
1813h55 16/02/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
1907h55 17/02/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2009h50 17/02/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2107h00 20/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (Tiếp) ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t, )
Đỗ Vân Anh (2t, )
Bùi Thị Bến (2t, )
Phan Thị Thuỳ Linh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
Vũ Hoàng Phú (2t, )
Vũ Văn Quân (2t, )
Mai Huyền Trang (2t, )
Cao Thị Hải Yến (2t, )
2208h55 20/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
2307h55 21/02/2023B1013QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
2407h00 22/02/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...
2513h55 22/02/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các hàm ...Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Khánh Linh (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
2607h00 23/02/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.1. Cầu 2.2. Cung ...Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Nguyễn Thị Phương Dung (1t, )
Lê Thị Duyên (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Tạ Thị Huyền (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (1t, false)
Vũ Thị Phương Lan (1t, )
Vũ Duy Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (1t, )
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (1t, )
Phạm Tiến Công (1t, )
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
2709h50 23/02/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
2813h55 23/02/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
2907h55 24/02/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3009h50 24/02/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3107h00 27/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Kỹ thuật soạn ...Nghiêm Thị Minh Châu (2t, )
Nguyễn Quang Dũng (2t, )
Lương Đức Tiến (2t, )
Phạm Ngọc Ánh (2t, )
Đỗ Thị Hà Vy (2t, )
3208h55 27/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
3307h55 28/02/2023B1013QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3407h00 01/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhCương 3 (tiếp) 3.3. C ...Nguyễn Quang Dũng (3t, true)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, true)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, true)
Vũ Yến Nhi (3t, true)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, true)
Nguyễn Trung Đức (3t, true)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, true)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
3513h55 01/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
3607h00 02/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Tiến Công (2t, )
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Vũ Đức Long (1t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
3709h50 02/03/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3813h55 02/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
3907h55 03/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4009h50 03/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4107h00 06/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4. Quy trình soạn ...Nguyễn Văn Hùng (2t, )
Vũ Yến Nhi (2t, )
Nguyễn Vân Thuỳ (2t, )
Lương Đức Tiến (2t, )
4208h55 06/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Chi NSNN. IV. Câ ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4307h55 07/03/2023B1013QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4407h00 08/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4513h55 08/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Thị Khánh Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4607h00 09/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4709h50 09/03/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4813h55 09/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
4907h55 10/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5009h50 10/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5107h00 13/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5208h55 13/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Tổ chức hệ thống N ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
5307h55 14/03/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
5407h00 15/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6 (tiếp) 6.3.C ...
5513h55 15/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xếp ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (3t, false)
5607h00 16/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Phạm Văn Tuấn Anh (1t, )
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
5709h50 16/03/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
5813h55 16/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
5907h55 17/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6009h50 17/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6107h00 20/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
6208h55 20/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Nguồn vốn của do ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
6307h55 21/03/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
6407h00 22/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.2.C ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
6513h55 22/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống kê ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, true)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
6607h00 23/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Lý thuyết về lợi ...
6709h50 23/03/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
6813h55 23/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
6907h55 24/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7009h50 24/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7107h00 27/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7208h55 27/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...Đỗ Thị Hà Vy (1t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (1t, false)
7307h55 28/03/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7407h00 29/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (1t, )
Phạm Ngọc Ánh (1t, )
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
7513h55 29/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
7607h00 30/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (1t, )
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (1t, )
Vũ Thị Khánh Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
7709h50 30/03/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7813h55 30/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
7907h55 31/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8009h50 31/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8107h00 03/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
8208h55 03/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra – ĐG1 Thảo ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, true)
Đặng Ngọc Uyên (3t, true)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
8307h55 04/04/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8407h00 05/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
8513h55 05/04/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
8607h00 06/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
8709h50 06/04/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8813h55 06/04/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
8907h55 07/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9009h50 07/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9107h00 10/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
9208h55 10/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 4: Thị trường ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
9307h55 11/04/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9407h00 12/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.4.P ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, true)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
9513h55 12/04/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Ngô Thị Vinh Hoa (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, true)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
9607h00 13/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Đoàn Thu Hằng (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
9709h50 13/04/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9813h55 13/04/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
9907h55 14/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10009h50 14/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10108h55 17/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Thị trường chứng ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
10207h00 18/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
10308h55 18/04/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
10407h00 19/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, true)
10507h00 20/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
10609h50 20/04/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
10707h55 21/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10809h50 21/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10908h55 24/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga II. Một số TCTCTG ch ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Đoàn Thu Hằng (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
11007h00 25/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
11108h55 25/04/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
11207h00 26/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.4. ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
11307h00 27/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Phạm Ngọc Ánh (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
11409h50 27/04/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
11507h55 28/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11609h50 28/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11708h55 01/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
11807h00 02/05/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
11908h55 02/05/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
12007h00 03/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
12107h00 04/05/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6. Thị trường ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
12209h50 04/05/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
12307h55 05/05/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12409h50 05/05/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12508h55 08/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
12607h00 09/05/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
12708h55 09/05/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
12807h00 10/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10 (tiếp) 10.3 ...Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
12907h00 11/05/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...
13007h55 11/05/2023D2012QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
13109h50 11/05/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
13207h55 12/05/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
13309h50 12/05/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
13408h55 15/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ( ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
13507h00 16/05/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
13608h55 16/05/2023B1033QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
13707h00 17/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
13807h00 18/05/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...
13909h50 18/05/2023B1032QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
14007h55 19/05/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
14109h50 19/05/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
14208h55 22/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Cán cân thanh to ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
14307h55 23/05/2023BB1013QT2601K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
14407h00 24/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChơơng 11 (tiếp) 11.1 ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
14507h00 25/05/2023D2013QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)