Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Phương Quỳnh1712401012QT2101K13/02/1999NữTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp2100
2QT2101KKế Toán Quản Trị 2 Hòa Thị Thanh Hương2000
3QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2 Trần Thị Thanh Thảo1960
4QT21Nguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình4100
5QT21Kinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh3900
6QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan4160
7QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoChương 6: Kiểm toán c ...
208h55 02/03/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
307h00 03/03/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...
409h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
513h00 03/03/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.2 Khảo sát kiểm soá ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
607h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
708h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, true)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
807h00 05/03/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
909h50 05/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
1007h00 06/03/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (3t, true)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
1109h50 06/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương1 (tiếp) 1.3 Cá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, true)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
1207h00 06/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
1308h55 06/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 2 ...
1407h00 07/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai ...
1509h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
1613h00 07/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1707h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
1808h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1907h00 09/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2009h50 09/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Trình bày s ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2107h00 10/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
2209h50 10/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2307h00 13/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2408h55 13/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
2507h00 14/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...
2609h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2713h00 14/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
2807h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2908h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...
3007h00 16/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3109h50 16/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3207h00 17/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
3309h50 17/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
3407h00 20/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.2 Kiểm toán vốn vay ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3508h55 20/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 3: Quản trị vố ...
3607h00 21/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thực hiện đ ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
3709h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
3813h00 21/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.3 Kiểm toán vốn chủ ...Ngô Bạch Diệp (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
3907h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
4008h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
4107h00 23/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4209h50 23/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
4307h00 24/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
4409h50 24/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Điều tra ch ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
4507h00 27/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
4608h55 27/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 4: ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
4707h00 28/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
4809h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
4913h00 28/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 Chương 8: ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thành Dương (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
5007h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
5108h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, true)
5207h00 30/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
5309h50 30/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
5407h00 01/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
5509h50 01/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
5607h00 04/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.2 Kiểm toán chi phí ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
5708h55 04/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.4 Quản trị vốn tiền ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
5807h00 05/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
5909h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
6013h00 05/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.3 Kiểm toán chi phí ...
6107h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Hữu Lâm (2t, false)
6208h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Trần Công Minh (1t, )
6307h00 07/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
6409h50 07/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, false)
6507h00 08/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
6609h50 08/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
6709h50 08/05/2020C1022QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
6807h00 11/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
6908h55 11/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.1 Chi phí kinh doan ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
7007h00 12/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
7109h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
7213h00 12/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
7307h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
7408h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
7507h00 14/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
7609h50 14/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
7707h00 15/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
7809h50 15/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7907h00 18/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
8008h55 18/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 2 Bài tập ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
8107h00 19/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
8209h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
8313h00 19/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Ngô Thị Khánh Lương (3t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
8407h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8508h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
8607h00 21/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
8709h50 21/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số 7.1. ...Trần Minh Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8807h00 22/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
8909h50 22/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9007h00 25/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
9108h55 25/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...Phạm Thành Dương (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
9207h00 26/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
9309h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9413h00 26/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo9.2 Tổng hợp kết quả ...Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, false)
9507h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
9608h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, true)
9707h00 28/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
9809h50 28/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.3.H ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9907h00 29/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
10009h50 29/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
10107h00 01/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
10208h55 01/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.2 Cổ phiếu, trái ph ...
10307h00 02/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.5 Giá trị công cụ n ...
10409h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
10513h00 02/06/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
10607h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
10708h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
10807h00 04/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
10909h50 04/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11007h00 05/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
11109h50 05/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11207h00 08/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
11308h55 08/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
11407h00 09/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
11509h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11607h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11708h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
11807h00 11/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
11909h50 11/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12007h00 12/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
12109h50 12/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12207h00 15/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
12308h55 15/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
12407h00 16/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
12509h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12607h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12708h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
12807h00 18/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
12909h50 18/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
13007h00 19/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
13109h50 19/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
13207h00 22/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
13308h55 22/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
13407h00 23/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
13509h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
13607h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
13708h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
13807h00 25/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
13909h50 25/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
14007h00 26/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
14109h50 26/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
14207h00 29/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
14308h55 29/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
14407h00 30/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
14509h50 30/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
14607h00 01/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
14708h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
14807h00 02/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
14909h50 02/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
15007h00 03/07/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
15109h50 03/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
15207h00 06/07/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
15308h55 06/07/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
15407h00 07/07/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
15509h50 07/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
15607h00 08/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
15708h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
15807h00 09/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
15909h50 09/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
16007h00 10/07/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
16109h50 10/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...