Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh1912401004QT2301K06/01/2000NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT23-QT23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4920
2QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh Hoàng Hải Vân4400
3XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường4800
4DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương3130
5MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Hương2938
6NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan5820
7QT23Nguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Thúy Hồng4404

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
208h55 02/03/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânGiới thiệu học phần ...
307h00 03/03/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...
408h55 03/03/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...
507h00 04/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng My (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
Phạm Thúy Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, false)
608h55 04/03/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
707h00 05/03/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Phương Nam (3t, false)
Trịnh Thị Thuận (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
809h50 05/03/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...
907h00 06/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Một số khái niệm ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
1008h55 06/03/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương
1107h00 06/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
1208h55 06/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân 1.2. Giới hạn và sự ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
1307h00 07/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Hoàng Văn Hiếu (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
1408h55 07/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp Chươn ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
1507h00 08/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT V ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (1t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
1608h55 08/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1707h00 09/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
1809h50 09/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
1907h00 10/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Hệ thống kinh tế ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
2008h55 10/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
2107h00 13/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 6 + Langu ...Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Lê Quang Minh (1t, false)
2208h55 13/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2307h00 14/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...
2408h55 14/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
2507h00 15/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, )
2608h55 15/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
2707h00 16/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 6 + Langua ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
2809h50 16/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
2907h00 17/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Khái niệm và các ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
3008h55 17/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...Phạm Đức Tài (3t, false)
3107h00 20/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
3208h55 20/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 1.3 ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
3307h00 21/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. Các kiểu và các ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
3408h55 21/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, true)
3507h00 22/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
3608h55 22/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
3707h00 23/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Phạm Song Hai (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
3809h50 23/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Vũ Mai Lâm (2t, true)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
3907h00 24/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
4008h55 24/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Quang Duy (3t, true)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, true)
4107h00 27/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Phạm Song Hai (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
4208h55 27/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânCHƯƠNG 2: PHÉP TÍNH V ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4307h00 28/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
4408h55 28/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, true)
Lã Hải Yến (2t, true)
4507h00 29/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
4608h55 29/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4707h00 30/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
4809h50 30/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
4907h00 01/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
5008h55 01/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
5107h00 04/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7 + Get re ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
5208h55 04/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân2.2 Nguyên hàm và tíc ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Tô Đức Trường (1t, false)
5307h00 05/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Nhà nước CHXHCN V ...
5408h55 05/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
5507h00 06/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
5608h55 06/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5707h00 07/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7 + Get re ...Lê Quang Minh (1t, false)
Phạm Song Hai (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
5809h50 07/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
5907h00 08/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6008h55 08/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
6107h00 11/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7 + Get re ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
6208h55 11/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân2.3. Tích phân xác đị ...Tô Đức Trường (3t, false)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
6307h00 12/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương II: Những vấn ...
6408h55 12/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
6513h00 12/05/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
6607h00 13/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6708h55 13/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6807h00 14/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
6909h50 14/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
7007h00 15/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mức cung tiền và ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Anh Quân (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
7108h55 15/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
7213h55 16/05/2020D2015QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân2.4. Tích phân suy rộ ...Đỗ Ngọc Anh (5t, false)
Trần Tuấn Đạt (5t, false)
Lê Công Tuấn Thành (5t, false)
7307h00 18/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ( ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
7408h55 18/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânĐG 1: Giải các bài to ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
7507h00 19/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
7608h55 19/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
7707h00 20/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
7808h55 20/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7907h00 21/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ( ...Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
8009h50 21/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
8107h00 22/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
8208h55 22/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
8313h55 23/05/2020D2015QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 3.3. Cực trị ...Đỗ Ngọc Anh (5t, false)
Trần Tuấn Đạt (5t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (5t, false)
Lê Công Tuấn Thành (5t, false)
8407h00 25/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 8 + Langu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
8508h55 25/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 3.4. Ứng dụn ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
8607h00 26/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...
8708h55 26/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
8810h45 26/05/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
8907h00 27/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, false)
Vũ Đức Mạnh (1t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1t, false)
9008h55 27/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9107h00 28/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 8 + Langu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
9209h50 28/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
9307h00 29/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
9408h55 29/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, true)
9513h55 30/05/2020D2015QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
9607h00 01/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 8 + Langu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Tô Thị Quỳnh (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
9708h55 01/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 3.4 CHƯƠNG 4: PH ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Huệ (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
9807h00 02/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. Quy phạm pháp lu ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Hoàng Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Huệ (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
9908h55 02/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Huệ (2t, true)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
10010h45 02/06/2020d2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4; tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
10113h00 02/06/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10207h00 03/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Mqh AS -AD và qu ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
10308h55 03/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10407h00 04/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Journeys (con ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Tô Thị Quỳnh (3t, false)
10509h50 04/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
10607h00 05/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
10708h55 05/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
10814h55 06/06/2020D2012QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân4.2. Phương trình vi ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
10907h00 08/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Journeys (con ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Tô Thị Quỳnh (2t, false)
11008h55 08/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân4.2. Phương trình vi ...Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
11107h00 09/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Quan hệ pháp luật ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
11208h55 09/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp CHương ...Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
11310h45 09/06/2020d2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngCHương 5: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
11413h55 09/06/2020C1024MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Journeys (con ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (4t, false)
Tô Thị Quỳnh (4t, false)
11507h00 10/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
11608h55 10/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11707h00 11/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 9 + Get re ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Tô Thị Quỳnh (3t, false)
11809h50 11/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
11907h00 12/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐÁNH GIÁ 2: THẢO LUẬN ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
12008h55 12/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 6: Microsoft O ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
12107h00 15/06/2020B2015MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 9 + Get re ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (5t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (5t, false)
Tô Thị Quỳnh (5t, false)
12208h55 15/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
12308h55 15/06/2020D2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
12407h00 16/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 3: Vi phạm phá ...Tạ Đức Giang (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
12508h55 16/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
12610h45 16/06/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
Tô Đức Trường (1t, false)
12713h00 16/06/2020C1024MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Just the Job ...Phạm Thị Thanh Phương (4t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Tô Thị Quỳnh (4t, false)
12807h00 17/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐÁNH GIÁ 2: THẢO LUẬN ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
12908h55 17/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
13007h00 18/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Just the Job ...Tô Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
13109h50 18/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp ...Vũ Đức Mạnh (2t, true)
Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Vũ Mai Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, true)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
13207h00 19/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13308h55 19/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương6.5. Biểu đồ 6.5.1. B ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
13407h00 22/06/2020B2014MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Just the Job ...Lê Quang Minh (4t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (4t, false)
Tô Thị Quỳnh (4t, false)
Ngô Văn Lương (2t, )
13508h55 22/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
13607h00 23/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Trách nhiệm pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lã Hải Yến (2t, false)
13708h55 23/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5 :tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, true)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lã Hải Yến (2t, true)
13810h45 23/06/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Tạ Đức Giang (1t, false)
Tô Đức Trường (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
Lã Hải Yến (1t, true)
Nguyễn Thành Trung (1t, false)
Nguyễn Đức Lâm (1t, true)
13907h00 24/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
14008h55 24/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
14113h00 24/06/2020d2014MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp đánh giá 2 tổng ...
14214h55 24/06/2020d2014QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp Chương ...Đỗ Ngọc Anh (4t, false)
Trần Tuấn Đạt (4t, false)
Tạ Đức Giang (4t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Lê Công Tuấn Thành (4t, false)
Tô Đức Trường (4t, false)
14307h00 25/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngRevision ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Tô Thị Quỳnh (3t, false)
14409h50 25/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếp Chương ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
14507h00 26/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đanôn tập ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
14607h00 26/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Sổ kế toán ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
14707h00 29/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
14808h55 29/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
14907h00 30/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
15008h55 30/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Sổ kế toán ...
15107h00 01/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15208h55 01/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
15307h00 02/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
15409h50 02/07/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
15507h00 03/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15607h00 06/07/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
15708h55 06/07/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
15807h00 07/07/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
15908h55 07/07/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
16007h00 08/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
16108h55 08/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
16207h00 09/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
16309h50 09/07/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
16407h00 10/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...