Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M22/09/2002NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT23K-24M-ETR3Khởi Sự Doanh Nghiệp2300
2QT23M-24M-IMA3Marketing Quốc Tế1400
3QT23M-24M-PLA3Quản Trị Kênh Phân Phối1400
4QT23M-24M-SAA3Quản Trị Bán Hàng1400
5QT23NM-24M-SMA3Thị Trường Chứng Khoán3000
6QT23NM-QT24NM-BRA3Quản Trị Thương Hiệu3600
7QT23NM-QT24NM-MAA3Quản Trị Marketing3600
8QT23-QT24NM-NA-HRA3Quản Trị Nhân Sự3100
9QT2401MQuản Trị Thương Hiệu800
10QT2401MKhởi Sự Doanh Nghiệp800
11QT2401MQuản Trị Nhân Sự800
12QT2401MMarketing Quốc Tế800
13QT2401MQuản Trị Marketing800
14QT2401MQuản Trị Kênh Phân Phối800
15QT2401MQuản Trị Bán Hàng800
16QT2401MThị Trường Chứng Khoán800
17QT2401MNguyên Lý Thống Kê800
18QT24-NA23T-SPO3Nguyên Lý Thống Kê3400
19QT23M-24MQuản Trị Bán Hàng Phạm Thị Kim Oanh1400
20QT23M-24MQuản Trị Kênh Phân Phối Phạm Thị Nga1400
21QT23NM-24MThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu3000
22QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương Hiệu Lê Thị Nam Phương3600
23QT23NM-QT24NMQuản Trị Marketing Lê Thị Nam Phương3600
24QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân Sự Nguyễn Thị Hoàng Đan3100
25QT24-NA23TNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình3400

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhNguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
209h50 15/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
307h00 16/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
409h50 16/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN V ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Vũ Thị Trà Giang (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
507h00 17/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanTuần 1 Từ 15/08/2022 ...Nguyễn Lam Hạnh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (1t, )
609h50 17/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP ...Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
709h50 18/08/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
813h00 19/08/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
907h00 22/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
1009h50 22/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
1107h00 23/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
1209h50 23/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: CÁC THÀNH V ...
1307h00 24/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.6 Các lý thuyết về ...
1409h50 24/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.4 Thảo luận CHƯƠNG ...
1509h50 25/08/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
1613h00 26/08/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1707h00 29/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
1809h50 29/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
1907h00 30/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
2009h50 30/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành ...
2107h00 31/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...
2209h50 31/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.2. Môi trường và KP ...
2309h50 01/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
2413h00 02/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2507h00 05/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
2609h50 05/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
2707h00 06/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
2809h50 06/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
2907h00 07/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...
3009h50 07/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
3109h50 08/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
3213h00 09/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
3307h00 12/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
3409h50 12/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
3507h00 13/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
3609h50 13/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
3707h00 14/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...
3809h50 14/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
3909h50 15/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
4013h00 16/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
4107h00 19/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
4209h50 19/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
4307h00 20/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
4409h50 20/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
4507h00 21/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
4609h50 21/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
4709h50 22/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
4813h00 23/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
4907h00 26/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
5009h50 26/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
5107h00 27/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
5209h50 27/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
5307h00 28/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
5409h50 28/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
5509h50 29/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
5613h00 30/09/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
5707h00 03/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
5809h50 03/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
5907h00 04/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
6009h50 04/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
6107h00 05/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
6209h50 05/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
6309h50 06/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
6413h00 07/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
6507h00 10/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
6609h50 10/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
6707h00 11/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
6809h50 11/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
6907h00 12/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7009h50 12/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
7109h50 13/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
7213h00 14/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
7307h00 17/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
7409h50 17/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
7507h00 18/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
7609h50 18/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
7707h00 19/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7809h50 19/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
7909h50 20/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
8013h00 21/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
8107h00 24/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
8209h50 24/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
8307h00 25/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
8409h50 25/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
8507h00 26/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8609h50 26/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
8709h50 27/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
8813h00 28/10/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
8907h00 31/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
9009h50 31/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
9107h00 01/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
9209h50 01/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
9307h00 02/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9409h50 02/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
9509h50 03/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
9613h00 04/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
9707h00 07/11/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
9809h50 07/11/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
9907h00 08/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
10009h50 08/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
10107h00 09/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10209h50 09/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
10309h50 10/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
10413h00 11/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
10507h00 14/11/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
10609h50 14/11/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
10707h00 15/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
10809h50 15/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
10907h00 16/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
11009h50 16/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
11109h50 17/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
11213h00 18/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
11307h00 21/11/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
11409h50 21/11/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
11507h00 22/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
11609h50 22/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
11707h00 23/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
11809h50 23/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
11909h50 24/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
12013h00 25/11/2022C1013QT24-NA23T
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình