Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N30/10/2002NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA24N-25H-QT25K-N-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh4300
2QT24K-25M-N-EME3Kinh Tế Lượng4500
3QT2501NKiểm Toán Căn Bản1100
4QT2501NVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh1100
5QT2501NKinh Tế Lượng1100
6QT2501NAnh Văn Chuyên Ngành1100
7QT2501NKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Mai Linh1100
8QT2501NTư Tưởng Hồ Chí Minh1100
9QT2501NKinh Tế Bảo Hiểm1100
10QT2501N-BAU32031Kiểm Toán Căn Bản1100
11QT2501N-FIA33041Kế Toán Tài Chính1100
12QT25K-N-ESP3Anh Văn Chuyên Ngành3100
13QT25K-N-INE3Kinh Tế Bảo Hiểm3100
14QT25N-K-INE3Kinh Tế Bảo Hiểm3100
15QT25N-M-CBE3Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh3100
16NA24N,25H-QT25K,NTư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An4300
17QT25N,KAnh Văn Chuyên Ngành Nguyễn Thị HuyềnA3100
18QT25N,KKinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Thu3100
19QT25N-MVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh Phạm Thị Kim Oanh3120
20QT2501KKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh3180
21QT24K,25M-NKinh Tế Lượng Nguyễn Thị Tình3130

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 06/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhGiới thiệu học phần P ...
215h50 06/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...
313h00 07/02/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
414h55 07/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
513h00 08/02/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
614h55 08/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
713h00 09/02/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
813h00 10/02/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhGiới thiệu học phần C ...
913h00 13/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhĐánh giá 1 Chương 2: ...
1015h50 13/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Các nhân tố tác ...
1113h00 14/02/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
1214h55 14/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
1313h00 15/02/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1414h55 15/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
1513h00 16/02/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
1613h00 17/02/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Đối tượng và khá ...
1713h00 20/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Ôn tập về L ...
1815h50 20/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.1.3. Khái niệm về đ ...
1913h00 21/02/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
2014h55 21/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
2113h00 22/02/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2214h55 22/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
2313h00 23/02/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
2413h00 24/02/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toá ...Vũ Quỳnh Anh (4t, false)
Nguyễn Hà Thu (4t, false)
2513h00 27/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Tấn Dũng (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, true)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t, false)
2615h50 27/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
2713h00 28/02/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
2814h55 28/02/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
2913h00 01/03/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3014h55 01/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
3113h00 02/03/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
3213h00 03/03/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhVũ Quỳnh Anh (4t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (4t, false)
Nguyễn Minh Quân (4t, false)
Trần Phương Thảo (4t, false)
Nguyễn Hà Thu (4t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (4t, false)
Vũ Thị Phương Linh (4t, true)
3313h00 06/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
3415h50 06/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
3513h00 07/03/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
3614h55 07/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
3713h00 08/03/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3814h55 08/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
3913h00 09/03/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
4013h00 10/03/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhVũ Quỳnh Anh (4t, false)
Nguyễn Vũ Hà (4t, false)
Nguyễn Thu Huyền (4t, false)
Nguyễn Quang Khải (4t, false)
Vũ Hương Mai (4t, false)
Vũ Sao Mai (4t, false)
Nguyễn Minh Quân (4t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (4t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (4t, false)
4113h00 13/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...
4215h50 13/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
4313h00 14/03/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
4414h55 14/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
4513h00 15/03/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4614h55 15/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
4713h00 16/03/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
4813h00 17/03/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhĐinh Phượng Xuân Mai (4t, false)
Nguyễn Thị Ninh (4t, false)
Nguyễn Minh Quân (4t, false)
Nguyễn Hà Thu (4t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (4t, false)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (4t, false)
Vũ Quỳnh Anh (4t, false)
Nguyễn Thu Huyền (4t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (4t, false)
4913h00 20/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Nguyễn Nhật Minh (3t, true)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
5015h50 20/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhNguyễn Minh Ánh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
5113h00 21/03/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
5214h55 21/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
5313h00 22/03/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5414h55 22/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
5513h00 23/03/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
5613h00 24/03/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhVũ Quỳnh Anh (4t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (4t, false)
Nguyễn Thu Huyền (4t, false)
Nguyễn Quang Khải (4t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (4t, false)
Nguyễn Thị Ninh (4t, false)
Nguyễn Minh Quân (4t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (4t, false)
5713h00 27/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy với ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
5815h50 27/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhPhạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Vũ Hương Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
5913h00 28/03/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
6014h55 28/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
6113h00 29/03/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6214h55 29/03/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
6313h00 30/03/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
6413h00 31/03/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
6513h00 03/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
6615h50 03/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
6713h00 04/04/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
6814h55 04/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
6913h00 05/04/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
7014h55 05/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
7113h00 06/04/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
7213h00 07/04/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
7313h00 10/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
7415h50 10/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
7513h00 11/04/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
7614h55 11/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
7713h00 12/04/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
7814h55 12/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
7913h00 13/04/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
8013h00 14/04/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
8113h00 17/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
8215h50 17/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
8313h00 18/04/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
8414h55 18/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
8513h00 19/04/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
8614h55 19/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
8713h00 20/04/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
8813h00 21/04/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
8913h00 24/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
9015h50 24/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
9113h00 25/04/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
9214h55 25/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
9313h00 26/04/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
9414h55 26/04/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
9513h00 27/04/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
9613h00 28/04/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
9713h00 01/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
9815h50 01/05/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
9913h00 02/05/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
10014h55 02/05/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
10113h00 03/05/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
10214h55 03/05/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
10313h00 04/05/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
10413h00 05/05/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
10513h00 08/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
10615h50 08/05/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
10713h00 09/05/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
10814h55 09/05/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
10913h00 10/05/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
11014h55 10/05/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
11113h00 11/05/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
11213h00 12/05/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh
11313h00 15/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
11415h50 15/05/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
11513h00 16/05/2023C2032QT25N,K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
11614h55 16/05/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
11713h00 17/05/2023C2032NA24N,25H-QT25K,N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
11814h55 17/05/2023C2032QT2501N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh
11913h00 18/05/2023C2033QT25N,K
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HuyềnA
12013h00 19/05/2023C2024QT2501K
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh